Väljaanne

2024

Merike Kiipus

TRÜKISED

 1. Bauman, Zygmunt. Voolav hirm / Zygmunt Bauman ; tõlkinud ja saatesõna kirjutanud Reet Hiiemäe ; toimetanud Asta Niinemets ; sarja kujundus: Jüri kaarma ümbrise kujundus: Eve Kask ; raamatu küljendus: Andrus Tins. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2024. 294 lk. (Avatud Eesti Raamat)
 2. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva. Tartu : ELM Scholarly Press, 2024. Vol. 92. 229 lk.
 3. Hiiemäe, Mall. Väike ilmaraamat rahvapärimusest / koostanud ja toimetanud Mall Hiiemäe. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2024. 272 lk.
 4. Hiiemäe, Mall. Väike linnuraamat rahvapärimusest / koostanud ja toimetanud Mall Hiiemäe ; illustratsioonid: Mari Hiiemäe, kujundus: Pille Niin. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2024. 4. trükk. 224 lk.
 5. Kaheksateistkümnes Eesti folkloristide talvekonverents: Folkloor ja popkultuur : Ajakava ja teesid = Estonian Folklorists’ 18th Winter Conference: Folklore and Pop Culture / koostajad Katre Kikas, Emma-Lotta Lõhmus ; toimetajad Asta Niinemets, Tiina Mällo, Nikolai Kuznetsov ; kaane kujundus Andres Kuperjanov ; küljendaja Diana Kahre. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2024. 28 lk.
 6. Kõiva, Mare. Vetehaldjad. I, Vaaraorahvas, merekari, veehobused, kalaisa, kotermann = Water spirits. I, Pharao’s warriors, mer cattle, water horses, fish father, kotermann / autor: Mare Kõiva ; keeletoimetaja: Asta Niinemets, Daniel Edward Allen ;
  tekstide redigeerijad: Luule Krikmann, Mare Kõiva, Mare Kalda, Daria Birjukov ; küljendus: Liisa Vesik, Rahel Laura Vesik ; kaardid, statistika: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov; kaanefoto: Pillery Teesalu ; kaanekujundus: Andres Kuperjanov ; Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2023. 720 lk. (Monumenta Estoniae antiquae. 2. Eesti muisetndid. 1. Mütoloogilised olendid) [trükk 2024] 
 7. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetaja: Mare Kõiva. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2024. Nr 88. 192 lk.
 8. Põldmäe, Rudolf. Rahvaluulekoguja reisuraamat / Rudolf Põldmäe ; koostanud Mari-Ann Remmel; toimetaja Valdo Valper, arhiivitekstide sisestaja Pille Vahtmäe; kujundus ja küljendaja Pille Niin; korrektuur Kadi Sarv; ingliskeelne resümee Ene-Reet Soovik, toimetanud Daniel Edward Allen. 432 lk. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2023. (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused = Commentationes Archivi Traditionum Popularium Estoniae ; 37) – [ilmus 2024]
 9. Siberi eestlaste rahvapärased ravioskused / koostanud ja toimetanud Anu Korb ; keeletoimetaja Inge Annom ; tõlge inglise keelde : Kait Tamm; kujundus, küljendus ja fototöötlus : Merike Kask ; projektijuht: Risto Järv. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2024. 232 lk. (Eesti asundused ; 9)
 10. Soome-ugri kirjanduskohvik : 1. Komi / koostaja, toimetaja ja kujundaja Sergey Troitskiy ; koostaja ja toimetaja Nikolai Kuznetsov ; keeletoimetaja Asta Niinemets ; kommentaari autor Arvo Valton ; küljendaja Diana Kahre. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2024. 29 lk. (Soome-ugri kirjanduskohvik (SUKK) ; 1)
 11. Soome-ugri kirjanduskohvik : 2. Udmurdi / koostaja, toimetaja ja kujundaja Sergey Troitskiy ; koostaja ja toimetaja Nikolai Kuznetsov ; keeletoimetaja Asta Niinemets ; küljendaja Diana Kahre ; kommentaari autor Nikolay Anisimov, Eva Toulouze. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2024. 21 lk(Soome-ugri kirjanduskohvik (SUKK) ; 2)
 12. Soome-ugri kirjanduskohvik : 3. Ungari / koostaja, toimetaja ja kujundaja Sergey Troitskiy ; koostaja ja toimetaja Nikolai Kuznetsov ; keeletoimetaja Asta Niinemets ; küljendaja Diana Kahre ; kommentaari autor Krisztina Tóth. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2024. 33 lk(Soome-ugri kirjanduskohvik (SUKK) ; 3)
 13. Soome-ugri kirjanduskohvik : 4. Mari / koostaja, toimetaja ja kujundaja Sergey Troitskiy ; koostaja ja toimetaja Nikolai Kuznetsov ; keeletoimetaja Asta Niinemets ; küljendaja Diana Kahre ; kommentaari autor Svetlana Salmijanova, Vasli Nikolajev. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2024. 33 lk(Soome-ugri kirjanduskohvik (SUKK) ; 4)
 14. Soome-ugri kirjanduskohvik : 5. Mokša / koostaja, toimetaja ja kujundaja Sergey Troitskiy ; koostaja ja toimetaja Nikolai Kuznetsov ; keeletoimetaja Asta Niinemets ; küljendaja Diana Kahre ; kommentaari autor Anna Venchakova. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2024. 25 lk(Soome-ugri kirjanduskohvik (SUKK) ; 5)
 15. Soome-ugri kirjanduskohvik : 6. Ersa / koostaja, toimetaja ja kujundaja Sergey Troitskiy ; koostaja ja toimetaja Nikolai Kuznetsov ; keeletoimetaja Asta Niinemets ; küljendaja Diana Kahre ; kommentaari autor Natalia Ermakov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2024. 28 lk.(Soome-ugri kirjanduskohvik (SUKK) ; 6)
 16. Soome-ugri kirjanduskohvik : 7. Eesti / koostaja, toimetaja ja kujundaja Sergey Troitskiy ; koostaja ja toimetaja Nikolai Kuznetsov ; keeletoimetaja Asta Niinemets ; küljendaja Diana Kahre ; kommentaari autor Rahel Ariel Kaur, Saara Liis Jõerand. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2024. 23 lk. (Soome-ugri kirjanduskohvik (SUKK) ; 7)
 17. Toulouze, Eva; Niglas, Liivo. Collective rituals of the Eastern Udmurt: The example of Tatyshly district in Bashkortostan = Коллективные ритуалы закамских удмуртов: На примере Татышлинского района Башкортостана / Eva Toulouze, Liivo Niglas. Tartu : EKM teaduskirjastus, 2024. 280 lk.
 18. Никонова, Мария Павловна. “Улон – питыран, сюлэм – пияла…” Одӥг Удмурт кышномуртлэн дауръем улон сюресэз / Мария Павловна Никонова ; koostaja Николай Анисимов ; toimetajad Елизавета Ложкина, Daniel Allen ; kujundaja ja küljendaja Сергей Сидоров ; helisalvestiste transkriptsioon ja käsikirjade sisestamine Николай Анисимов ; noodikirjade transkriptsioon ja sisestamine Ирина Пчеловодова ; eessõna tõlge inglise keelde Eva Toulouze. Tarrtu : EKM Teaduskirjastus, 2024. 586 lk. (Sator; 25)

E-VÄLJAANDED

 1. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva. Tartu : ELM Scholarly Press, 2024.Vol. 92 – https://www.folklore.ee/folklore/vol92/
 2. Kaheksateistkümnes Eesti folkloristide talvekonverents: Folkloor ja popkultuur : Ajakava ja teesid = Estonian Folklorists’ 18th Winter Conference: Folklore and Pop Culture / koostajad Katre Kikas, Emma-Lotta Lõhmus ; toimetajad Asta Niinemets, Tiina Mällo, Nikolai Kuznetsov ; kaane kujundus Andres Kuperjanov ; küljendaja Diana Kahre. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2024 https://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2024/ttk/teesid.pdf
 3. Kõiva, Mare. Vetehaldjad: vaaraorahvas, merekari, veehobused, kalaisa, kotermann. 1 [Võrguteavik] = Water Spirits: Pharao’s Warriors, Mer Cattle, Water Horses, Fish Father, Kotermann / toimetajad Asta Niinemets, Daniel Edward Allen ; tekstide redigeerija Luule Krikmann, Mare Kalda, Daria Birjukov ; küljendaja Liisa Vesik ; küljendaja ja kaanekujunduse autor Rahel Laura Vesik ; kaardid ja statistika Andres Kuperjanov ; autor, tekstide redigeerija, kaardid ja statistika Mare Kõiva. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2023. (Monumenta Estoniae antiquae. 2, Eesti muistendid) – https://www.folklore.ee/rl/folkte/myte3/
 4. Mare Kõiva bibliograafia 1965−2023 / koostaja Maris Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2024  – https://www.folklore.ee/rl/fo/tegevus/bibliograafia/marekoiva.php
 5. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituut ; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ; peatoimetaja Marin Laak. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2024. (Studia humaniora Estonica). Vol 26 Nr. 33. 2024. Sõjakirjutuse erinumber / Special Issue on War Writing / toimetajad Maarja Hollo, Anu Raudsepp – https://ojs.utlib.ee/index.php/methis/issue/view/1914
 6. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetaja: Mare Kõiva. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2024. Nr 88 – https://www.folklore.ee/tagused/nr88/
 7. Noorte kultuuriuurijate konverents "Noorte Hääled" : Kava ja ettekannete kokkuvõtted = Young Voices. The Young Researcher of Culture Conference / Programme and Abstracts / koostaja ja toimetaja Polina Holitsyna, Liisi Jääts, Anni Leena Kolk, Mathilda Matjus ; koostaja, toimetaja ja keeletoimetaja Saara Hanna Mildeberg ; keeletoimetaja ja küljendaja Ivi Tammaru ; kaane kujundaja Jane Liiv. Tartu : EKM Teaduskirjastus : Eesti Kirjandusmuuseum, 2024 – https://www.folklore.ee/era/nt/nt2024.pdf
 8. Võrumaa rahvalaule : Karula, Rõuge, Kanepi, Räpina ja Vastseliina kihelkond / koostanud Ingrid Rüütel ; toimetaja Janika Oras. CD I, CD II ja tekstivihik 47 lk. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2024. (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist ; 17)

KOOSTÖÖVÄLJAANDED

 1. Betti Alver. Bibliograafia 1927‒2022 / Betti Alveri Muuseum, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Kirjandusmuuseum ; koostanud: Tiina Aasmann, Krõõt Liivak, Signe Suursöödi ; toimetanud: Tiina Aasmann, Krõõt Liivak, Kristi Metste,  Vallo Kepp ; saatesõna kirjutanud Kristi Metste ; kujundanud Ivi Piibeleht. Jõgeva : Betti Alveri Muuseum, 2024. 447 lk.
 2. Horisont 2024, Nr 2 : Kultuuriloolise Arhiivi erinumber. 88 lk.
 3. Journal Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Art Leete. Tartu : Estonian National Museum. Vol. 17. No. 2, 2023, 208 lk. [ilmus 2024]
 4. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituut ; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ; peatoimetaja Marin Laak. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2024. (Studia humaniora Estonica). Nr. 31/32. 2023. Translation and Literary Multilingualism / editors: Daniele Monticelli, Maris Saagpakk, Anna Verschik; assistant editor: Kanni Labi; translators: Ene-Reet Soovik, Tiina-Ann Kirss, Marika Liivamägi.  336 lk. – [ilmus 2024]
 5. The Yearbook of Balkan and Baltic studies / International Society of Balkan and Baltic Studies, Estonian Literary Museum. Vilnius ; Tartu ; Sofia ; Riga :: ELM Scholarly Press.  Vol 6 (2023) / Guest editors Mare Kõiva, Sergei Troitskiy. 337 lk. [ilmus 2024]
Kas leidsid, mida otsisid? *