Väljaanne

1997

Merike Kiipus

1. Faehlmann, Friedrich Robert. Friedrich Robert Faehlmanni käsikirjad Eesti Kirjandusmuuseumis / Eesti Kirjandusmuuseum; koostanud Eva Aaver, Heli Laanekask. - Tartu: Virgela, 1997. - 73 lk. - (Litteraria: Eesti kirjandusloo allikmaterjale; vihik 13).

2. Folklore: electronic journal of folklore : printed version / Tartu, Institute of the Estonian Language & Estonian Folklore Archives; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov; notes Janika Oras. - Tartu, 1997.

  • Vol. 3. April. - 156 p.
  • Vol. 4. June. - 100 p.
  • Vol. 5. October - 172 p.

3. Kured läinud, kurjad ilmad / Eesti Kirjandusmuuseum, ühendus "Eesti Elulood", "Maalehe Raamat"; koostaja Merle Karusoo; toimetanud Anneli Sihvart. - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 1997. - 373 lk. - (Eesti Elulood).

4. Masing, Otto Wilhelm. Otto Wilhelm Masingu kirjad Johann Heinrich Rosenplänterile 1814-1832 = Die Briefe von Otto Wilhelm Masing an Johann Heinrich Rosenplänter 1814-1832 / Eesti Kirjandusmuuseum. - Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1997.

4. kd.: 1824-1832: kirjad 216-283 / koostanud Leo Anvelt, Eva Aaver, Heli Laanekask, Abel Nagelmaa. - 248 lk.
Registrid / koostanud Eva Aaver, Heli Laanekask, Kristi Metste, Abel Nagelmaa. - 76 lk.

5. Mäetagused: hüperajakiri / Eesti Keele Instituudi folkloristika osakond, Eesti Rahvaluule Arhiiv; toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov; noodid Janika Oras. - Tartu, 1997.
          3. - 104 lk.
          4. - 126 lk.

6. Mütoloogilised haigused 1: Eesti katkupärimus / EKI folkloristika osakond, EKM Eesti Rahvaluule Arhiiv; koostaja Reet Hiiemäe. - [Tartu]: Eesti Keele Instituut, 1997. - 517 lk. (Monumenta Estoniae Antiquae; 2: Eesti muistendid).

7. Naised kõnelevad / Eesti Kirjandusmuuseum ja ühendus "Eesti Elulood"; koostanud ja toimetanud Eve Annuk. - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 1997. - 266 lk. - (Eesti Elulood).

8. Oras, Ants, Ivask, Ivar. Akadeemia kirjades: Ants Orase ja Ivar Ivaski kirjavahetus 1957-1981 / koostanud ja kommenteerinud Sirje Olesk; toimetanud Kajar Pruul; kujundanud Ilmar Kruusamäe. - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 1997. - 379 lk.

9. Paar sammukest 14: rahva ja luule vahel : kogumispäevikuid aastaist 1878-1996: Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat / Eesti Kirjandusmuuseum; koostaja Mari-Ann Remmel; toimetanud ja kommenteerinud Kadri Tamm ja Astrid Tuisk. - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 1997. - 415 lk.

10. Peegel, Juhan. Kuld on jäänud jälgedesse: regivärsi keelest ja poeetikast / toimetaja Kadri Tamm. - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 1997. - 199 lk.

11. Tuglas, Friedebert. Eluloolisi märkmeid 2: 1944 - 1959 / Eesti Kirjandusmuuseum; toimetanud ja eesssõna kirjutanud Kristi Metste. - Tartu: Virgela, 1997. - 120 lk. - (Litteraria: Eesti kirjandusloo allikmaterjale; vihik 12).

12. Vana Kannel 7: 1: Kihnu regilaulud: pulmalaulud / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Keele Instituut, folkloristika osakond; koostanud ja toimetanud Ottilie Kõiva, Ingrid Rüütel. - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum: Eesti Keele Instituut, 1997. - 856 lk. (Monumenta Estoniae Antiquae; 1: Eesti regilaulud).

Kas leidsid, mida otsisid? *