Väljaanne

1998

Merike Kiipus

1. Eesti kultuur võõrsil: Loode-Venemaa ja Siberi asundused / toimetaja Astrid Tuisk - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 1998. - 227 lk.

2. Folklore: Electronic Journal of Folklore / Folklore Department of the Institute of the Estonian Language & Estonian Folklore Archives of the Estonian Literature Museum; Ed. by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. - Tartu, 1997. Vol. 6. January* 1998. - 133 p.

3. Gustav Suits: personaalbibliograafia: fondinimestik / Eesti Kirjandusmuuseum; koostajad: Külli Tamkivi, Tiina Koiva, Krista Pisuke. - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 1998. - 334 lk.

4. Hiie ase: hiis eesti rahvapärimuses / koostanud Mari-Ann Remmel. - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 1998. - 191 lk.

5. Maa ja ilm / toimetajad Mall Hiiemäe, Janika Oras. - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 1997. - 164 lk. - (Pro Folkloristica; 5). - (Ilmus 1998).

6. Mäetagused: hüperajakiri: / EKI folkloristika osakond & EKM Eesti Rahvaluule Arhiiv; toimetajad Mare Kõiva & Andres Kuperjanov; noodid Janika Oras. - Tartu, 1998.
          5. - 131 lk. - (1997 - ilmus 1998)
          6. - 132 lk.
          7. - 137 lk.
          8. - 143 lk.

7. Oskar Kallas: artikleid Oskar Kallase elust ja tööst / Eesti Kirjandusmuuseum; koostaja Krista Aru; toimetaja Sirje Olesk. - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 1998. - 382 lk. - Lisa: Oskar Kallase bibliograafia.

8. Paar sammukest 15: Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat 1998 / Eesti Kirjandusmuuseum; koostaja Krista Aru; toimetajad Sirje Olesk, Elo Maandi. - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 1998. - 162 lk.

9. Parek, Elsbet. Tartu - minu ülikoolilinn 1922 - 1926 / Eesti Kirjandusmuuseum; toimetanud Tiina Saluvere. - Tartu: Virgela, 1998. - 94 lk. - (Litteraria: Eesti kirjandusloo allikmaterjale; vihik 14).

10. Seitse küla Siberis / Eesti Kirjandusmuuseum; koostanud Anu Korb; toimetaja Kadri Tamm; nootide toimetaja Janika Oras. - Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 1998. - 337 lk. - (Eesti asundused; 3).

11. Tarto maa rahwa Näddali-Leht: uurimusi ja allikmaterjale / Eesti Ajalooarhiiv; Eesti Kirjandusmuuseum; koostanud Tõnu Tannberg. - Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 1998. - 373 lk. - Lisamapis esimese eestikeelse ajalehe säilinud numbrite faksiimiled.

12. Traditsioon & pluralism: kirjanduskonverentside materjale: ettekandeid, artikleid, esseid ja eksperimendikirjeldusi eesti ja soome uuemast kirjandusteadusest / Eesti Kirjandusmuuseum; koostaja ja üldtoimetaja Marin Laak. - Tallinn: Tuum, 1998. - 319 lk.

13. Vestring, Salomo Heinrich. Lexicon Esthonico Germanicum = Eesti-saksa sõnaraamat / Eesti Kirjandusmuuseum; toimetanud Ellen Kaldjärv. - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 1998. - 359 lk.

 

Väljaanded, mis on koostatud Eesti Kirjandusmuuseumi fondide põhjal ja/või valminud KM teadurite kaasabil

1. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat 9, 1997 / Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing; toimetus: Linda Kask, Heino Räim (keeletoimetaja), Mihkel Volt (koostaja ja üldtoimetaja). - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 1998. - 160 lk.

2. Enno, Ernst. Rändaja õhtulaul / koostanud Urmas Tõnisson. - Tartu : Ilmamaa, 1998. - 412 lk. - Enno luule ammendav valik, kus esmakordselt on trükitud seni tundmata käsikirjalised luuletused, mida hoiti EKLAs. Järelsõna Sirje Olesk.

3. Hiiemäe, Mall. Der estnische Volkskalender / von Mall Hiiemäe. - Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1998. - 325 lk. - (FF Communications; 268).

4. Hiiemäe, Mall. Rahvakalendri tähtpäevi / Mall Hiiemäe. - Tallinn: Koolibri, 1998. - 112 lk. - (Rahvapärimus).

5. Jüri Vilms mälestustes / koostaja Hando Runnel; toimetaja Kalli Kukk. - Tartu: Ilmamaa, 1998. - 623 lk. - Osaliselt EKLAs säilitatavate käsikirjaliste mälestuste põhjal koostatud.

6. Salokannel, Juhani. Sielunsilta: Suomen ja Viron kirjallisia suhteita 1944-1988. - Helsinki: SKS, 1998. - 310 lk. - (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia; 680). - EKLA ja SKS Kirjallisuusarkisto ühisprojekt. Eesti intervjuud teinud Rutt Hinrikus, Jaan Malin, Sirje Olesk.

7. Sator 1: artikleid usundi- ja kombeloost / Eesti Keele Instituudi rahvausundi töörühm; toimetus: Mall Hiiemäe, Mare Kalda, Mare Kõiva, Aado Lintrop. - Tartu: Eesti Keele Instituut, 1998. - 213 lk. - Osa artikleid koostatud ERA materjalide põhjal.

8. Setu hällitused / Eesti Keele Instituut; koostajad Maarja Kasema, Vaike Sarv; toimetaja Janika Oras. - Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 1998. - (Ars Musicae Popularis; 13). - (Ilmumisel).

9. Siberilood: eestlaste siberiteekond ja selle järelkajad 1940-1996: valimik elulugusid Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuuriloolisest Arhiivist: Toronto Ülikooli ja Eesti Kirjandusmuuseumi ühisprojekt / eessõna Tiina Kirss; materjalid valinud Rutt Hinrikus. - Tartu-Toronto, 1998. - 416 lk.

10. Willmann, Asta. Post scriptum / koostanud Rutt Hinrikus ja Maris Mikko. - Tallinn: SE & JS, 1998. - 383 lk. - EKLA materjalide põhjal koostatud koguteos.

Kas leidsid, mida otsisid? *