Töötajad

Kui töötajal on olemas kirmus.ee ja folklore.ee e-posti aadressid, saab kirju saata mõlemale aadressile.

Direktor

Teadusdirektor

Tõnno Jonuks. Foto: Alar Madisson
Teadusdirektor (1,0)
Skandinaavia saagad, muinasusund

Finantstöötajad

Margit Avarmaa. Fotograaf: Alar Madisson
Margit Avarmaa
Finantsjuht (1,0)
Marju Butlers. Fotograaf: Alar Madisson
Marju Butlers
Raamatupidaja (0,5)

Haldusosakond

Margus Peet. Fotograaf: Alar Madisson
Margus Peet
Haldusjuht (1,0)
Heidi Maarja portree
Heidi-Maarja Melts
Kommunikatsioonispetsialist (1,0)
Emily Keerberg. Fotograaf: Alar Madisson
Emily Keerberg
Sekretär-juhiabi (1,0)
Inga Ivanova. Fotograaf: Alar Madisson
Inga Ivanova
Müügispetsialist-laohoidja (1,0)
Jürgen Alliksaar
Tehnik (0,3)
Helle Tuvi
Fondihooldaja (1,0)
Digiteerija (1,0)
BERTA, muud jätkväljaanded
Eve Kumpel. Fotograaf: Alar Madisson
Eve Kumpel
Administraator (1,0)
Jaan Kõks. Fotograaf: Alar Madisson
Jaan Kõks
Administraator (0,45)
Rein Närska
Administraator (0,45)

IT-töörühm

IT süsteemianalüütik Klaus Jõgi portree
Klaus-Amandus Jõgi
Projektijuht-süsteemianalüütik (1,0)
Mihkel Tsäko. Fotograaf: Alar Madisson
Mihkel Tsäko
Vanemtarkvaraarendaja (1,0)
Alar Mereküla
Andmeanalüütik (1,0)
Ilona Kolossova. Fotograaf: Alar Madisson
Ilona Kolossova
Tarkvaraarendaja (1,0)
Jüri Rui. Fotograaf: Alar Madisson
Jüri Rui
Kasutajatoe spetsialist (1,0)

Arhiivraamatukogu

Merike Kiipus. Fotograaf: Alar Madisson
Arhiivraamatukogu juhataja (1,0)
Eesti ajakirjanduse analüütiline retrospektiivne üldine bibliograafia
Ave Pill. Fotograaf: Alar Madisson
Pearaamatukoguhoidja (1,0)
Eesti- ja võõrkeelne perioodika, vanaraamat
Ülvi Kalpus. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemraamatukoguhoidja (1,0)
Vanem eesti raamat
Kristin Liba. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemraamatukoguhoidja (1,0)
Eesti- ja võõrkeelne trükis
Helle Maaslieb. Fotograaf: Alar Madisson
Helle Maaslieb
Projektijuht (1,0)
Eesti raamat
Vanemraamatukoguhoidja (1,0)
Baltica, kaardikogu
Maris Jaagosild
Vanemraamatukoguhoidja (0,7)
Hanna Väli
Raamatukoguhoidja (0,8)
Väiketrükis
Mariliis Õunapuu. Fotograaf: Alar Madisson
Mariliis Õunapuu
Raamatukoguhoidja (0,5)
Eesti raamat
Marje Mehine-Merilainen
Raamatukoguhoidja (0,7)
Jaanus Tordik. Fotograaf: Alar Madisson
Jaanus Tordik
Köitja-restauraator (1,0)
Tiiu Lepasepp. Fotograaf: Alar Madisson
Tiiu Lepasepp
Restauraator (0,5)
Riina Raudson portreefoto
Riina Raudson
Hügienist-restauraator (0,75)
Kaja Marga. Fotograaf: Alar Madisson
Kaja Marga
Digiteerija (1,0)

Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakond

Kaie Oks
Vanemraamatukoguhoidja (0,8)
Eesti- ja võõrkeelne trükis (baltica ja memoriaalkogud)
Ülle Tamm. Fotograaf: Alar Madisson
Ülle Tamm
Raamatukoguhoidja (1,0)
Eesti ajakirjanduse analüütiline retrospektiivne üldine bibliograafia

Eesti Kultuurilooline Arhiiv

EKLA juhataja (1,0)
Eesti kirjandus 19. ja 20. sajandil, biograafika, F. R. Faehlmann, käsikirjade kogu
Vilve Asmer. Fotograaf: Alar Madisson
Peaarhivaar (1,0)
Käsikirjade, foto-ja kunstikogu
Vanemarhivaar (1,0)
Käsikirjade kogu
Irma Pilt. Fotograaf: Alar Madisson
Irma Pilt
Vanemarhivaar (1,0)
Fotokogu
Mari Õunapuu. Fotograaf: Alar Madisson
Mari Õunapuu
Vanemarhivaar (1,0)
Käsikirjade kogu
Anni Avi
Arhivaar (0,6)
Marju Mikkel. Fotograaf: Alar Madisson
Digitaalarhivaar (1,0)
Kreutzwaldi sajand, andmebaasid, digitaalarhiivindus, käsikirjade digiteerimine
Alar Madisson. Fotograaf: Alar Madisson
Alar Madisson
Fotograaf (1,0)
Fotokogu
Ülle Kaart
Ülle Kaart
Assistent (1,0)
Elulookogu
Hanna Saare portree
Hanna Saare
Assistent (0,75)

EKLA kultuuriloo allikate ja kirjanduse töörühm

Marin Laak. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur (1,0)
Kalevipoeg, 20. sajandi kirjandus, diasporaa, käsikirjade kogu; Kreutzwaldi sajand; Methis
Vanemteadur (1,0)
Eesti kirjanduse ajalugu, nõukogude perioodi kultuurilugu, autobiograafiauuringud
Triinu Ojamaa. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur (1,0)
Eesti läänediasporaa kultuur, akulturatsioon, omaelulookirjutus
Maarja Hollo. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur (1,0)
Eksiilkirjandus, omaelulookirjutus, Bernard Kangro, käsikirjade kogu
Erakorraline vanemteadur (0,25)
Erakorraline teadur (1,0)
Marilyn Mägi portree
Doktorant-nooremteadur (1,0)
Kanni Labi. Fotograaf: Alar Madisson
Toimetaja (1,0)
Ajakiri Methis, EKMi väljaanded
Toimetaja (1,0)
Eesti 20. sajandi teatrilugu, andmebaasid (ELLEN), Kaarel Ird, väljaanded

Eesti Rahvaluule Arhiiv

Risto Järv. Fotograaf: Alar Madisson
Arhiivijuhataja-vanemteadur (1,0)
Muinasjututeooria, kaasaegne jutustamistraditsioon, folkloorihistoriograafia
Janika Oras. Fotograaf: Alar Madisson
Juhtivteadur (1,0)
Vanem rahvalaul ja -muusika (regilaul ja lastelaul); heliarhiivi haldaja
Anu Korb. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur (0,5)
Venemaa ja Siberi eestlaste suuline pärimus, folkloristliku välitöö teooria
Taive Särg. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur (1,0)
Muusika seos keele ja rühmaidentiteediga, Eesti etnomusikoloogia ajalugu
Ave Goršič. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur (1,0)
Rahvameditsiini kogumise ja uurimise ajalugu, folkloristika ajalugu
Vanemteadur (1,0)
Eesti regilaulude tüpoloogia, lokaalsed regilaulutraditsioonid, "Vana kannel"
Inna Lisniak portreefoto
Inna Lisniak
Vanemteadur (1,0)
Olha Petrovych portree
Olha Petrovych
Erakorraline vanemteadur (1,0)
Astrid Tuisk. Fotograaf: Alar Madisson
Teadur (0,5)
Tänapäeva lastepärimus, mängud, Siberi eestlaste rahvaluule
Helen Kõmmus. Fotograaf: Alar Madisson
Teadur (1,0)
Populaarmuusika, vaimulik rahvamuusika
Lona Päll portree
Nooremteadur (0,7)
Kohapärimus, looduspärimus, pärimuse kasutamine keskkonnakommunikatsioonis
Portree Kaarel Veskis
Erakorraline nooremteadur (1,0)
Kärri Toomeos-Orglaan
Nooremteadur (1,0)
Muinasjutt, trükiste mõju suulisele pärimusele, muinasjuttude publikatsioonid jm.
Kadri Tamm. Fotograaf: Alar Madisson
Peaarhivaar (1,0)
Uurijate teenindamine, käsikirjakogu hoidja, väljaannete keeletoimetamine
Olga Ivaškevitš. Fotograaf: Alar Madisson
Olga Ivaškevitš
Vanemdigiarhivaar (1,0)
ERA andmebaasid, uurijate teenindamine
Kadri Vider portree
Kadri Vider
Digiteenuste spetsialist (0,6)
Arhiivispetsialist (0,4)
Kohapärimus; püha- ja matusepaigad
Tuuli Otsus. Fotograaf: Alar Madisson
Tuuli Otsus
Assistent (1,0)
Tekstisisestus, skaneerimine
Mia Marta Ruus
Assistent (0,3)

Helistuudio

Jaan Tamm. Fotograaf: Alar Madisson
Heliinsener (1,0)
Helisalvestiste säilitamine ja digiteerimine
Tiit Konsand. Fotograaf: Alar Madisson
Tiit Konsand
Digiteerija (0,75)
Heliarhiiv

Folkloristika osakond

Juhtivteadur, osakonnajuhataja (1,0)
Loitsud ja meediumid, rahvausund, tänapäeva folkloor ja rahvaarstid
Eda Kalmre. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur (1,0)
Tänapäeva folkloor, tänapäeva rahvajuttude sotsiaalpoliitilised aspektid, suuline ajalugu.
Mare Kalda. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur (1,0)
Aardemuistendid, digitaalne folkloor
Reet Hiiemäe portreefoto
Vanemteadur (1,0)
Rahvausund ja -jutud, tänapäeva folkloor
Emma L Lõhmus portree
Emma Lotta Lõhmus
teadusassistent (0,5)
Tiina Mällo
Tõlk-toimetaja (1,0)
Jätkväljaannete võõrkeeletoimetaja

Emeeritused

Aado Lintrop. Fotograaf: Alar Madisson
Emeeritus
Siberi šamanism, idapoolsete soome-ugri rahvaste usundid jm.
Emeeritus
Kirjandus- ja kultuurilugu
Emeeritus
Keeleteadus, lingvistika, folkloristika
Emeeritus
Inimese-looduse suhe rahvausundis, rahvajuttude kujunemine ja jutustamine
Emeeritus
Arhailiste rahvaviiside tüpoloogia, pärimusmuusika tänapäeva folklooris
Kas leidsid, mida otsisid? *