Väljaanne

2013

Merike Kiipus

TRÜKISED

1. 57. Kreutzwaldi päevade teaduslik konverents "Transmeedialised siirded" : teesid ja ajakava : 17.–18. detsember 2013, [Tartu] / Eesti Kirjandusmuuseum ; koostaja ja toimetaja Kanni Labi.  Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2013. 25 lk. 

2. Eesti kultuurimälu 2009-2013 : riikliku programmi "Eesti keel ja kultuurimälu" aruandekonverentsi teesid : Tartu, 16. oktoober 2013 / Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus ; koostaja Mare Kõiva. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2013. 48 lk.

3. Eesti mõistatused. III:2, Paralleelide register / Eesti Kirjandusmuuseum ; koostanud R. Saukas ja A. Krikmann ; toimetanud A. Krikmann ja R. Saukas ; [läti tekstide tõlge: Erna Tampere ja Kristi Salve]. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2013. 427 lk. (Monumenta Estoniae antiquae ; 4:3 Eesti mõistatused : registrid. 2 = Aenigmata Estonica ; 3:2)

4. Fialkova, Larisa;  Yelenevskaja, Maria. In search of the self : reconciling the past and the present in immigrants' experience / series editor Mare Kõiva. Tartu : ELM Scholarly Press, 2013. 282 lk. (Sator ; 12)

5. Folkloor linnas ja linnast : VIII folkloristide talvekonverents 28. veebruaril-1. märtsil 2013 Tallinna Ülikoolis : [teesid] / Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi maastiku ja kultuuri keskus, Kultuuriteooria tippkeskus, Akadeemiline Rahvaluule Selts ; toimetaja Eda Kalmre. Tartu ; Tallinn : EKM Teaduskirjastus, 2013. 26 lk.

6. Folklore : electronic journal of folklore : printed version / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum.

 • Vol. 53. 2013. Folklore and Internet.199 lk.
 • Vol. 54. 2013. Sport, games, folk dance / guest editors: Piret Voolaid  Kalle Voolaid. 175 lk.
 • Vol. 55. 2013. Archaelogy of Religion  / guest editors: Tõnno Jonuks & Ester Oras. 198 lk.

7. Hiiemäe, Mall. Endis-Eesti elu-olu V. Lugemispalu kodusest ja perekondlikust elust. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2013. 398 lk. (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused = Commentationes Archivi Traditionum Popularium Estoniae ; 30)

8. Internet ja multitasking / Eesti Kirjandusmuuseum ; koostanud ja toimetanud Mare Kõiva. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2013. 257 lk. (Tänapäeva folkloorist ; 10)

9. Katsed nimetada saart : artikleid fantastikast / koostajad Jaak Tomberg ja Sven Vabar. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2013. 163 lk. (Etüüde nüüdiskultuurist; 4)

10. Kirjarahva teine pildiraamat : fotosid aastatest 2010–2013 = The second picture book of writers : photos from 2010–2013 / pildistanud Alar Madisson; koostanud Alar Madisson, Krista Ojasaar ja Vilve Asmer ; toimetanud Leili Punga ; tõlkinud Maarja Savan. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2013. 123 lk.

11. Lugedes rändavaid pilvi... : kirjandusteaduse III Nüpli suvekool, 5.-6. juuli 2013, [Gustav Wulff-Õie Muuseum, Lõhmuse talu, Nüpli küla, Otepää vald] : teesid / [koostajad Johanna Ross, Krista Ojasaar, Marin Laak ; toimetaja Johanna Ross]. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2013. 38 lk. (Nüpli kevadkool / suvekool ; 20)  

12. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus.

 • Nr. 53. 2013. Eesti ja Poola huumor II / külalistoimetaja Liisi Laineste.160 lk.
 • Nr. 54. 2013. 240 lk.
 • Nr. 55. 2013. Külalistoimetaja Marju Kõivupuu.143 lk.

13. Rabatuluke / toimetaja Jaanika Hunt. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2013. 120 lk. (Pro folkloristica ; 17)

14. Regilaulu müüdid ja ideoloogiad / toimetaja ja saateks: Mari Sarv. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012. 354 lk. (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused = Commentationes Archivi Traditionum Popularium Estoniae ; 29). [ilmus 2013]

15. Rüütel, Ingrid. Naised Kihnu kultuuris. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2013.  224 lk. + DVD. (Sator ; 11).

16. Soouuringud Eestis: hetkeseis ja arengud : 3.-4. oktoober 2013 : [konverentsi teesid / toimetaja Eve Annuk]. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2013. 32 lk.

17. Sõprade kirjad on su poole teel : Jaan Kaplinski ja Hellar Grabbi kirjavahetus 1965–1991 / Eesti Kultuurilooline Arhiiv ; koostanud ja kommenteerinud Sirje Olesk ; toimetanud Tiina Saluvere. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2013. 331 lk. (Litteraria : Eesti kultuuriloo allikmaterjale ; vihik 26). 

 

E-VÄLJAANDED

18. 57. Kreutzwaldi päevade teaduslik konverents "Transmeedialised siirded" : teesid ja ajakava : 17.–18. detsember 2013, [Tartu] / Eesti Kirjandusmuuseum ; koostaja ja toimetaja Kanni Labi.  Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2013 –  http://www.folklore.ee/events/krw2013/teesid2-1.pdf

19. 1001 lastemängu aastast 1935 / Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Kirjandusmuuseum ; koostanud ja toimetanud: Mall Hiiemäe, Risto Järv, Kaisa Kulasalu ... [jt.] Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2013  – http://folklore.ee/ukauka/arhiiv/collections/show/2

20. Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kogumiskonverents: Välja piiritlemine: kus kohtuvad uurija ja uuritav? : 28. novembril 2013 Tartus : ettekannete teesid / toimetajad Andreas Kalkun, Merili Metsvahi, Ell Vahtramäe. Tartu : Akadeemiline Rahvaluule Selts, 2013 – http://www.folklore.ee/rl/inste/ars/ars_vihik_d.pdf 

21. Eesti kultuurimälu 2009–2013 : riikliku programmi "Eesti keel ja kultuurimälu" aruandekonverentsi teesid : Tartu, 16. oktoober 2013 / Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus ; koostaja Mare Kõiva. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2013 – http://www.folklore.ee/pubte/teesid/ekkm09/teesid.pdf

22. Eesti rahvalaule viisidega. IV. Jutustavad laulud / Eesti Kirjandusmuuseumi Etnomusikoloogia osakond ; koostanud Herbert Tampere , faksiimileväljaande valmistasid ette Taive Särg, Siret Roots, Andres Kuperjanov. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus – http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/tampere/tampere4/index.html

23. Eesti rahvalaule viisidega. V. Lüürilised laulud / Eesti Kirjandusmuuseumi Etnomusikoloogia osakond ; koostanud Herbert Tampere , faksiimileväljaande valmistasid ette Taive Särg, Siret Roots, Andres Kuperjanov. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus – http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/tampere/tampere5/index.html

24. Estonia and Poland : creativity and tradition in cultural communication. Volume 2, Perspectives on national and regional identity / editors: Liisi Laineste & Dorota Brzozowska & Władysław Chłopicki Tartu : ELM Scholarly Press, 2013 – http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/eestipoola2/

25. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum.  

26. Graffiti andmebaas / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond ; koostaja Piret Voolaid. Tartu : EKM Folkloristika Osakond, 2013 – http://www.folklore.ee/Graffiti/ 

27. Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik ; managing editor Toivo Sikka ; editors: Risto Järv, Indrek Jääts, Art Leete, Aado Lintrop, Pille Runnel, Ülo Valk. Tartu : Estonian National Museum.

28. Kaalep, Ain. Maiseid maastikke / luulevaliku koostanud: Ain Kaalep ; heli: Jaan Tamm. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum ; Eesti Kirjanduse Selts, 2013. 1 CD.  (Kirjanike hääled ; 3)

29. Kihnlased 1991–1994 [Videosalvestis] / autor ja saatejuht Ingrid Rüütel, assistent Anu Vissel ; režissöörid: Priit Hummel, Ruti Murusalu ; operaator Rein Lillmaa. [Tallinn] : I. Rüütel : Eesti Rahvusringhääling, [2013]. 3 DVDd + 1 lisa (16 lk. koos kaantega).

30. Labi, Kanni. Translating old songs: selected Estonian texts : appendix to 'Ilomaile. Anthology of Estonian folk songs with translations and commentary' by Juhan Kurrik / Kanni Labi ; [cover design and layout: Marat Viires ; translators: Heikki Leesment, Vello Salo]. Tartu : University of Tartu : Estonian Literary Museum, 2013 – http://hdl.handle.net/10062/33616

31.  Lähme Loojale loole : Põhja-Tartumaa regilaulud / koostanud Edakai Simmermann ; illustratsioonid: Lembit Karu. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2013 – http://regilaulik.folklore.ee/

32. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuurilooline Arhiiv. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2013. (Studia humaniora Estonica)

33. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia rühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus.

34. Noorte hääled : noorte etnoloogide ja folkloristide konverents : Tartu, 24.–25. aprill 2013 : ettekannete kokkuvõtted / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; Eesti Rahva Muuseum / koostajad Andreas Kalkun, Jaanika Hunt, Piret Koosa. Tartu : Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kirjandusmuuseum, 2013 – http://folklore.ee/era/nt/NTteesid2013.pdf

35. Paar sammukest 28 : Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat 2011 / toimetaja Kadri Tüür, kaastoimetajad Kanni Labi, Merike Kiipus. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus 2013 – http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/araamat/2011/kogu.pdf

36. Regilaulu müüdid ja ideoloogiad  / toimetaja ja saateks: Mari Sarv. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012 – http://www.folklore.ee/regilaul/kogumik2012

37. Runnel, Hando. Armastusest rääkida / luulevaliku koostanud: Hando Runnel ; heli: Jaan Tamm. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum ; Eesti Kirjanduse Selts, 2013. 1 CD.  (Kirjanike hääled ; 4)

38. Siberi setode laulud = Songs of Siberian Seto = Песни сибирских сето / koostanud Andreas Kalkun & Anu Korb. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2013 –http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/siberilaulud/setu/ (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist ; 7)

 

KOOSTÖÖVÄLJAANDED

39. Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kogumiskonverents: Välja piiritlemine: kus kohtuvad uurija ja uuritav? : 28. novembril 2013 Tartus : ettekannete teesid / toimetajad Andreas Kalkun, Merili Metsvahi, Ell Vahtramäe. Tartu : Akadeemiline Rahvaluule Selts, 2013. 16 lk.

40. Eestikeelne raamat 1918–1940. III, Raine - Y, [kirjed] 18684–28120 = Estnisches Buch 1918–1940 = Estonian book 1918–1940 = Эстонская книга 1918–1940 / Eesti Rahvusraamatukogu ; [koostanud Anne Ainz ... jt.] ; toimetanud Anne Ainz ja Leili Tenno (peatoimetaja).  Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2013. Lk. 1957–2882.

41. Eestikeelne raamat 1918–1940. IV, Registrid = Estnisches Buch 1918–1940 = Estonian book 1918–1940 = Эстонская книга 1918-1940 / Eesti Rahvusraamatukogu ; [koostanud Anne Ainz ... jt.] ; toimetanud Anne Ainz ja Leili Tenno (peatoimetaja). Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2013. 1279 lk.

42. Hiiemäe, Reet. Ended ja ennustamised eesti rahvausundis / toimetanud Egle Pullerits. Tallinn : Pegasus, 2013. 212 lk.

43. Ida-Virumaa rahvakultuurist / Viru Instituut ; koostaja ja teaduslik toimetaja Ingrid Rüütel ; keeletoimetaja ja noodigraafik Edna Tuvi. Rakvere ; Tartu : Viru Instituut, 2013.  416 lk. 2., parand. ja täiend. tr.

44. Incantatio : an international journal on charms, charmers and charming / ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming, Estonian Literary Museum ; general editor Mare KõivaTartu : ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming.

Issue 3 / guest editor Svetlana Tsonkova. 2013. 143 lk.

45. Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik ; managing editor Toivo Sikka ; editors: Risto Järv, Indrek Jääts, Art Leete, Aado Lintrop, Pille Runnel, Ülo Valk. Tartu : Estonian National Museum.

 • Vol. 6, No. 1. 2012. 127 lk. [ilmus 2013]
 • Vol. 6, No. 2. 2012. 123 lk. [ilmus 2013]
 • Vol. 7, No. 1. 2013. 157 lk.

46. Kahe lehega kapsapea : mõistatusi inimesest, elamisest ja olemisest / koostaja Piret Voolaid ; toimetaja Anu Jõesaar. Tallinn : Ajakirjade Kirjastus, 2013. 136 lk.

47. Kalle, Raivo; Sõukand, Renata. Eesti looduslikud toidutaimed : kasutamine 18. sajandist tänapäevani / Raivo Kalle, Renata Sõukand ; toimetanud Eha Kõrge. Tallinn : Varrak, 2013. 311 lk.

48. Kalmre, Eda.  The human sausage factory : a study of post-war rumour in Tartu / Eda Kalmre ; translations: Kait Tamm, Alexander Harding. Amsterdam ; New York : Rodopi, 2013. x, 180 lk. : ill. (On the boundary of two worlds : identity, freedom, and moral imagination in the Baltics ; 34) – http://books.google.com/books?id=RRDiAAAAQBAJ&source=gbs_ViewAPI 

49. Komistusi metafooridega. II / Tartu Ülikool ... [jne.] ; koostanud Asta Õim ; toimetanud Katre Õim. Tartu : Keelehooldekeskus, 2013. 44 lk.

50. Kronberg, Janika. Rännud kuue teejuhiga / toimetanud Brita Melts. Tallinn : Go Group, 2013. 247, [1] lk., 24 l. ill.

51. Lipp, Martin. Minu elumälestused : noorest põlvest kuni aastani 1910 / Eesti Kirjandusmuuseum, EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus ; koostanud ja toimetanud: Mare Kanarbik ... jt. ; ladina- ja saksakeelsed tekstid tõlkinud Marju Lepajõe. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2013. 272 lk.

52. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuurilooline Arhiiv. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2013. (Studia humaniora Estonica)

 • Nr. 11. 2013. Nullindate erinumber / koostajad ja toimetajad Piret Viires, Priit Kruus. 148 lk.
 • Nr. 12. 2013. Vabanumber / koostaja ja toimetaja Mart Velsker. 177 lk.

53. Noorte hääled : noorte etnoloogide ja folkloristide konverents : Tartu, 24.–25. aprill 2013 : ettekannete kokkuvõtted / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; Eesti Rahva Muuseum / koostajad Andreas Kalkun, Jaanika Hunt, Piret Koosa. Tartu : Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kirjandusmuuseum, 2013. 35 lk.

54. Private lives, intimate readings : 11–12 June 2013, Estonian Literary Museum, [Tartu : conference] : abstracts / Kurvet-Käosaar, Leena (ed.). Tartu : Tartu Ülikool, 2013. 40 lk.

55. Raasakõisi Setomaalt : Setomaa Jakob Hurda silmi läbi aastagil 1886 ja 1903. Kommentaarõga välläannõq / Paul Hagu, Vahur Aabrams. Värska : Seto Instituut ; Eesti

56. Regilaule ja vaimulikke värsse / koostajad ja eessõna: Kanni Labi, Janika Oras ; toimetaja Elke Unt. Tartu : EELK Tartu Ülikooli-Jaani kogudus, 2013. 40 lk. 

57. The digital turn : user’s practices and cultural transformations / Pille Runnel, Pille Pruulmann-Vengerfeldt, Piret Viires, Marin Laak (eds.). Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2013. 298 lk.

58. Vabarna Anne Peko suurilõ ja väiksile lukõ' / Vabarna Anne laulu perrä ümbre pandnu' [ja saatõsõna:] Kalkuni Andreas ; [seto kiilt toimõndanu Paul Hagu] ; pildi' tennü' Veeberi Renaldo. Värska : Seto Instituut, 2013. 176 lk.

Kas leidsid, mida otsisid? *