Väljaanne

2019

Merike Kiipus

TRÜKISED

 1. Eesti loitsud ; 1 : Arstimissõnad 1 / koostanud Mare Kõiva, sarja peatoimetaja ja käesoleva köite autor: Mare Kõiva; köite toimetajad: Hedvig Kabonen, Liisa Vesik, Asta Niinemets, Rahel Laura Vesik. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2019. 780 lk. (Monumenta Estoniae antiquae. VI, Eesti loitsud, 1)
 2. Elu. Aeg. Lugu. Kirjanik Ene Mihkelson 75 : konverents.18. – 19. oktoober 2019, Tartu : ajakava ja ettekannete lühikokkuvõtted. / koostanud Aija Sakova, Marin Laak ; toimetanud Maarja Hollo. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 22 lk.
 3. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum.

  Vol. 75. 2019. 215 lk.
  Vol. 76 / Guest editors Liudmila Lobanova & Nikolay Kuznetsov. 2019. 192 lk.
  Vol. 77 / Mirjam Mencej. 2019. 216 lk.
 4. Folkloristide XIV talvekonverents : piiritu muinasjutumaailm : 6.–7. märtsil 2019 Cantervilla lossis : teesid / koostanud: Risto Järv ; toimetanud: Inge Annom, Risto Järv, Mairi Kaasik. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 48 lk.
 5. Hiiemäe, Mall. Väike loomaraamat rahvapärimusest. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 256 lk.
 6. Hinrikus, Rutt; Kirss, Tiina-Ann. Eesti elulookirjutus : antoloogia / koostajad: Rutt Hinrikus ja Tiina Ann Kirss ; toimetajad: Kanni Labi ja Ülle Kaart. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 571 lk.
 7. Hollo, Maarja. Kõik, mis oli, on suurem ja suurem : Artikleid eksiilist, traumast ja mälust / toimetaja Kanni Labi ; sarja peatoimetaja Marin Laak. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 223 lk (EKLA töid kirjandusest ja kultuuriloost ; 10).
 8. Hunts 2019 : humanitaarainete õpilaskonverents : 27. september 2019 Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu : teesid / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Hugo Treffneri Gümnaasium ; toimetaja: Inge Annom.  Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. [48] lk.
 9. Kirjanduse empaatiline hääl : Eesti Kirjandusmuuseumi IX kirjandusteaduse suvekool 14.–15. juunil 2019, Juhan Liivi muuseumis Rupsi külas : [teesid] / koostanud Külliki Kuusk, Aija Sakova ; toimetanud Külliki Kuusk, Marin Laak. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 28 lk.
 10. Kogudepõhine teadus : 63. Kreutzwaldi päevade teaduslik konverents. 18.-19.detsember : teesiraamat / koostanud ja toimetanud Risto Järv, Mari Sarv. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 42 lk.
 11. Kultuuri usundilised ja narratiivsed aspektid. Keelest meeleni VI : Mare Kõiva 65. sünnipäevale pühendatud konverents Eesti Kirjandusmuuseumis Vanemuise 42, Tartu 28.veebruaril 2019 : ajakava ja ettekannete lühikokkuvõtted / koostanud Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 20 lk.
 12. Linn seitsme tiivaga raudhobuse seljas : mansi rahvaluulet / valinud, tõlkinud ja kommentaaridega varustanud Aado Lintrop. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 255 lk.
 13. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019.
   
  Nr. 73. 168 lk.;
  Nr. 74. Laste- ja noortekultuur / külalistoimetaja Reet Hiiemäe. 232 lk.;
  Nr. 75. Meditsiiniantropoloogia, inimese-looduse suhted, folkloori ja folkloristika järjepidevus. 208 lk.;
 14. Perception and Performativity in Arts and Culture in the Age of Technological Change : 9th annual conference of the Centre of Excellence in Estonian Studies. September 5-7, 2019 Estonian Literary Museum, Tartu, Estonia. Programme and abstracts / compilers: Hedi-Liis Toome, Piret Voolaid ; language editor: Tiina Mällo. Tartu : ELM Scholarly Press, 2019. 63 lk. (Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents = Annual conference of the Centre of Excellence in Estonian Studies)
 15. Peterson-Särgava, Ernst. Ennemuistsed jutud Reinuvader Rebasest / Ernst Peterson-Särgava ; redigeerinud ja saatesõna kirjutanud Risto Järv ; pildid joonistanud ja kujundanud Katrin Ehrlich. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 124 lk.
 16. Pildi sisse minek : artikleid välitööde alalt / koostanud ja toimetanud Eda Kalmre. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 223 lk. (Tänapäeva folkloorist ; 11)
 17. Salasoo, Inno. Rahutu meri : Autobiograafia / Eesti Kirjandusmuuseum ; saatesõna Mare Kõiva ; korrektuur Kanni Labi. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 381 lk.
 18. Sümpoosion. Suhestumised: uurides eluloolist ja kirjanduslikku : kava ja teesid / Eesti Kirjandusmuuseum , Eesti-uuringute Tippkeskus ; koostanud Leena Kurvet-Käosaar ; toimetanud Maarja Hollo. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 15 lk.
 19. Thirteenth Annual International Conference on Comparative Mythology „Mythology of Metamorphoses: Comparative & Theoretical Perspectives“ : Program and abstracts, June 10-14, 2019 Estonian Literary Museum, Vanemuise 42, 51003, Tartu, Estonia / International Association for Comparative Mythology & Center of Excellence in Estonian Studies ; editor Nataliya Yanchevskaya. Tartu : ELM Scholarly Press, 2019. 71 lk.
 20. Variation in folklore and language / edited by Piret Voolaid and Saša Babič ; language editors, Aleksander Takovski and Lucie Boase. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2019.  vi, 205 lk. 

E- VÄLJAANDED

 1. Ajalooline traditsioon Kärla kihelkonnast, kogunud Arnold Soom 1930. aastal / [Võrguteavik] / toimetaja Salle Kajak ; html-kujundaja Karl Jaago ; Eesti Kirjandusmuuseum, folkloristika osakond. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2019. (Ajalooline pärimus Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogudest) – http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/karla 
 2. Ajalooline traditsioon Kaarma kihelkonnast, kogunud E. Kerem 1923. aastal / [Võrguteavik] / E. Kerem ; toimetaja Salle Kajak ; kujundaja Karl Jaago ; Eesti Kirjandusmuuseum, folkloristika osakond. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2019. (Ajalooline pärimus Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogudest) – http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/kaarma/ 
 3. Ajalooline traditsioon Ansekülast ja Jämaja kihelkonnast, kogunud H. Sepp 1923. aastal / [Võrguteavik] / toimetaja Salle Kajak ; html-kujundaja Karl Jaago ; Eesti Kirjandusmuuseum, folklooriosakond. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2019. (Ajalooline pärimus Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogudest) – http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/anse_jamaja/ 
 4. Ajalooline traditsioon Pöide ja Muhu kihelkonnast, kogunud M. Kuiv 1923. aastal / [Võrguteavik] / M. Kuiv ; toimetaja Salle Kajak ; kujundaja Karl Jaago ; Eesti Kirjandusmuuseum, folkloristika osakond. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2019. (Ajalooline pärimus Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogudest) – http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/poide_muhu/ 
 5. Ajalooline traditsioon Püha ja Valjala kihelkonnast kogunud R. Kenkmann 1923. aastal / [Võrguteavik] / toimetaja Salle Kajak, Henri Zeigo ; html-kujundaja Karl Jaago ; Eesti Kirjandusmuuseum, folkloristika osakond. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2019. (Ajalooline pärimus Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogudest) – http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/pyha_valja/ 
 6. Ajalooline traditsioon Kihelkonna kihelkonnast, kogunud Jaan Jensen 1928. aastal / [Võrguteavik] / toimetaja Salle Kajak ; html-kujundaja Karl Jaago ; Eesti Kirjandusmuuseum, folkloristika osakond. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2019. (Ajalooline pärimus Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogudest) – http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/kihelkonna/
 7. Ajalooline traditsioon Mustjala kihelkonnast, kogunud H. Ottenson 1923. aastal / [Võrguteavik] / toimetaja Henri Zeigo ; html-kujundaja Karl Jaago ; Eesti Kirjandusmuuseum, folkloristika osakond. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2019. (Ajalooline pärimus Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogudest) – http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/mustjala/ 
 8. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum, 2019.

  Vol. 75 – http://folklore.ee/folklore/vol75/;
  Vol. 76 – http://folklore.ee/folklore/vol76/;
  Vol. 77 – http://folklore.ee/folklore/vol77/;
 9. Folkloristide XIV talvekonverents : piiritu muinasjutumaailm : 6.–7. märtsil 2019 Cantervilla lossis : teesid / koostanud: Risto Järv ; toimetanud: Inge Annom, Risto Järv, Mairi Kaasik. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 48 lk. – http://folklore.ee/era/tk2019/TK19teesid.pdf
 10. Hunts 2019 : humanitaarainete õpilaskonverents : 27. september 2019 Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu : teesid / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Hugo Treffneri Gümnaasium ; toimetaja: Inge Annom. 
  Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019 – hunts_2019.pdf
 11. Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik. Tartu : Estonian National Museum.

  Vol. 12, No. 2, 2018 – http://www.jef.ee/index.php/journal/issue/view/23 – ilmus 2019;
  Vol. 13, No. 1, 2019 – http://www.jef.ee/index.php/journal/issue/view/24;
  Vol. 13, No. 2, 2019 – http://www.jef.ee/index.php/journal/issue/view/25;
 12. Kogudepõhine teadus : 63. Kreutzwaldi päevade teaduslik konverents. 18.-19.detsember : teesiraamat / koostanud ja toimetanud Risto Järv, Mari Sarv. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 42 lk. – http://folklore.ee/era/pub/Kreutzw2019.pdf
 13. Kultuuri usundilised ja narratiivsed aspektid. Keelest meeleni VI : Mare Kõiva 65. sünnipäevale pühendatud konverents Eesti Kirjandusmuuseumis Vanemuise 42, Tartu 28.veebruaril 2019 : ajakava ja ettekannete lühikokkuvõtted / koostanud Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 20 lk – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2019/mare/konspekt.pdf
 14. Methis / University of Tartu, Institute for Cultural Research and Fine Arts; Estonian Cultural History Archives of the Estonian Literary Museum; editor in chief: Marin Laak. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2019. (Studia humaniora Estonica).

  Nr. 21/22 [spring/autumn]. 2018. Across Borders: Literatures in Dialogue / compilers: Władysław Witalisz, Marin Laak, Tiina Ann Kirss; editor: Tiina Ann Kirss 175 lk.– http://media.voog.com/0000/0013/5100/files/Methis_21-22_Sisu_15.01.19_2.pdf – ilmus 2019;
  Nr. 23 [kevad]. 2019. Kirjandus ja tehnika / koostajad ja toimetajad Indrek Männiste, Jaak Tomberg. 218 lk. – http://methis.ee/arhiiv/methis-23-kevad-2019 - 
  http://media.voog.com/0000/0013/5100/files/Methis_23_Sisu_2019_veeb.pdf
  Nr. 24 [sügis].2019. Linnauuringute erinumber / koostajad ja toimetajad Ene-Reet Soovik, Elle-Mari Talivee, Janson Finch, Anu Printsmann. 188 lk. – http://media.voog.com/0000/0013/5100/files/Methis_24_koos_16.12.19.pdf
 15. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019.

  Nr. 73. – https://www.folklore.ee/tagused/nr73/;
  Nr. 74 – https://www.folklore.ee/tagused/nr74/;
  Nr. 75 – http://www.folklore.ee/era/nt/NTteesid2019.pdf 
 16. Perception and Performativity in Arts and Culture in the Age of Technological Change : 9th annual conference of the Centre of Excellence in Estonian Studies. September 5-7, 2019 Estonian Literary Museum, Tartu, Estonia. Programme and abstracts / compilers: Hedi-Liis Toome, Piret Voolaid ; language editor: Tiina Mällo. Tartu : ELM Scholarly Press, 2019 – https://www.folklore.ee/CEES/2019/performance/abstracts.pdf (Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents = Annual conference of the Centre of Excellence in Estonian Studies)
 17. Pildi sisse minek artikleid välitööde alalt / [Võrguteavik] : Eesti Kirjandusmuuseum ; koostanud ja toimetanud Eda Kalmre ; sarja peatoimetaja Eda Kalmre. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. (Tänapäeva folkloorist ; 11) – http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/cf/pildisisse/pildisisse.pdf
 18. Thirteenth Annual International Conference on Comparative Mythology „Mythology of Metamorphoses: Comparative & Theoretical Perspectives“ : Program and abstracts, June 10-14, 2019 Estonian Literary Museum, Vanemuise 42, 51003, Tartu, Estonia / International Association for Comparative Mythology & Center of Excellence in Estonian Studies ; editor Nataliya Yanchevskaya. Tartu : ELM Scholarly Press, 2019 – https://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2019/mytholog/abstracts.pdf
 19. USE OF DIGITAL CULTURAL HERITAGE IN RESEARCH AND EDUCATION 4–6 December 2019 National Library of Estonia, Tallinn, Estonia [Võrguteavik] : Abstracts = Estonian Society of Digital Humanities 7 TH ESTONIAN DIGITAL HUMANITIES CONFERENCE / koostajad Mari Kannusaar, Marin Laak, Aija Sakova, Mari Sarv, Piret Viires ; toimetaja Mari Kannusaar. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019 – https://dh.org.ee/events/dhe2019/abstracts/
 20. Virumaa rahvalaule ja pillilugusid : helisalvestused aastatest 1937–1984 = Traditional songs and instrumental pieces from Virumaa : sound recordings from 1937–1984 / koostanud Ingrid Rüütel. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 2 CD ja tekstivihik 47 lk. (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist ; 13)
 21. Yearbook of Balkan and Baltic studies / International society of Balkan and Baltic studies; edited by Ekaterina Anastasova, Mare Kõiva, Žilvytis Šaknys, Inese Runce. Vilnius-Tartu-Sofia : ELM Scholarly Press.
  Vol. 1, 2018, 176 lk. – https://www.folklore.ee/balkan_baltic_yearbook/YBBS/issue/view/vol1/37 – ilmus 2019.
  Vol. 2, 2019, 200 lk. – https://www.folklore.ee/balkan_baltic_yearbook/YBBS/issue/view/vol2/36

   

KOOSTÖÖVÄLJAANDED

 1. Aasa, Aada. Igal asjal on kaks otsa: akats ja lõpets : Lugusid Kõrbja kandist / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; MTÜ Eesti Kohapärimuse Keskus ; koostaja ja toimetaja Mari-Ann Remmel. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 128 lk.
 2. Akadeemilise Rahvaluule Seltsi 16. sügiskonverents "Vaikimisest välitööde kontekstis" 31. oktoobril 2019 : teesid / [toimetajad: Reet Hiiemäe, Pihla Maria Siim ; kujundaja Pille Niin]. Tartu : Akadeemiline Rahvaluule Selts, 2019. 18 lk.
 3. Annus, Epp. Sotskolonialism Eesti NSV-s : võim, kultuur, argielu / [algversiooni inglise keelest tõlkinud Aet Varik ; toimetanud Tiina Hallik ; kujundanud Piia Ruber]. Tallinn ; Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2019. 424 lk. (Heuremata: humanitaarteaduslikke monograafiaid). 
 4. Eesti õpilaste lemmikloomalood / koostaja Mare Kõiva. Tartu : Eesti Folkloori Instituut : EKM Teaduskirjastus, 2019. 180 lk.
 5. Eesti õpilaste üleloomulikud kogemused / koostanud Reet Hiiemäe. Tartu : Eesti Folkloori Instituut : EKM Teaduskirjastus, 2019. 120 lk.
 6. Head Eesti mõistatused. Loomade-eri / valminud koostöös Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi ja folkloristika osakonna ja Eesti-uuringute Tippkeskusega. [Tartu] : Loovhoog, 2019. 200 l. eraldi naljamõistatust ümbrises.
 7. Head Eesti piltmõistatused. / valminud koostöös Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi ja folkloristika osakonna ja Eesti-uuringute Tippkeskusega. [Tartu] : Loovhoog, 2019. 170 l. eraldi piltmõistatust ümbrises.
 8. Hiiemäe, Reet. Usundid ja vaimsed õpetused Eestis / toimetanud Anu Sillaots ; kujundanud Janika Vesberg. Tallinn : Varrak, 2019, 302 lk.
 9. Journal Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik. Tartu : Estonian National Museum. Vol. 12, No. 2, 2018, 150 lk. – ilmus 2019; Vol. 13, No 1, 2019, 162 lk.
 10. Methis / University of Tartu, Institute for Cultural Research and Fine Arts; Estonian Cultural History Archives of the Estonian Literary Museum; editor in chief: Marin Laak. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2019. (Studia humaniora Estonica).

  Nr. 21/22 [spring/autumn]. 2018. Across Borders: Literatures in Dialogue / compilers: Władysław Witalisz, Marin Laak,  Tiina Ann Kirss; editor: Tiina Ann Kirss. 175 lk. – ilmus 2019;
  Nr. 23 [kevad]. 2019. Kirjandus ja tehnika / koostajad ja toimetajad Indrek Männiste, Jaak Tomberg. 218 lk.
  Nr. 24 [sügis].2019. Linnauuringute erinumber / koostajad ja toimetajad Ene-Reet Soovik, Elle-Mari Talivee, Janson Finch, Anu Printsmann. 188 lk.
 11. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 

  Nr. 73 – https://www.folklore.ee/tagused/nr73/  
  Nr. 74 – https://www.folklore.ee/tagused/nr74/
  Nr. 75 – https://www.folklore.ee/tagused/nr75/
 12. Noorte hääled : Noorte kultuuriteadlaste konverents Tartus 10.–11. aprillil 2019. Ettekannete kokkuvõtted = Young voices. Conference of Young Researches of Culture Tartu, April 10–11, 2019. Abstracts / Eesti Rahva Muuseum ; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostajad Liisi Jääts, Lona Päll. Tartu : Eesti Rahva Muuseum : Eesti Kirjandusmuuseum, 2019. 31 lk.
 13. Pärimusmuusika noodikogu. 5. vihik [Noot] : Kuusalu pillilood / koostaja ja noodistused: Anneli Kont ja Cätlin Mägi ; noodigraafika: Cätlin Mägi ; toimetaja Janika Oras. Viljandi : Eesti Pärimusmuusika Keskus ; Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 48 lk. 
 14. Rüütel, Ingrid. Virumaa laule ja lugusid / Eesti Rahvaluule Arhiiv ; raamatu koostas Ingrid Rüütel ; toimetas Asta Niinemets. Tartu – Rakvere : EKM Teaduskirjastus : Viru Instituut, 2019. 240 lk. (Mis on jäänud jälgedesse ; 4)
 15. Sakova, Aija. Elamise julgus : kirjad Käbile / toimetanud Piret PõldverTallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2019. 254 lk.
 16.  Trames : journal of the humanities and social sciences : an official publication of the Estonian Academy of Sciences and the University of Tartu / editor in chief Urmas Sutrop, Estonian Literary Museum and the University of Tartu.

  Vol 23, No 1. 2019 – http://www.eap.ee/31528/ 
  Vol 23, No 2. 2019 – http://www.eap.ee/32186/ 
  Vol 23, No 3. 2019 – http://www.eap.ee/32543/ 
  Vol 23, No 4. 2019 – http://www.eap.ee/32818/
 17. Yearbook of Balkan and Baltic studies / International society of Balkan and Baltic studies; edited by Ekaterina Anastasova, Mare Kõiva, Žilvytis Šaknys, Inese Runce. Vilnius-Tartu-Sofia : ELM Scholarly Press. Vol. 1, 2018, 176 lk. – ilmus 2019. Vol. 2, 2019, 200 lk.
Kas leidsid, mida otsisid? *