Väljaanne

2002

Merike Kiipus

Trükised

1. Cultural context from the archaeoastronomical data and the echoes of cosmic catastrophic events: abstracts submitted for the SEAC 2002 Tenth Annual Conference, 27-30 August in Tartu, Estonia / Estonian Literary Museum & Tartu Observatory; edited by Mare Kõiva, Harry Mürk and Izold Pustõlnik. Tartu: Estonian Literary Museum, 2002. 86 lk.

2. Dialoog privaatse ja avaliku elu vahel: inimese ja keskkonna suhete peegeldus pärimuses: elektrooniline konverents. Täienduskoolituskursus, 18.02 - 18.05.2002, Tartu / Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool; koostajad: Tiiu Jaago, Mare Kõiva. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum: Tartu Ülikool, 2002. 107 lk.

3. Eesti mõistatused = Aenigmata Estonica. II, 1351-2800 / Eesti Keele Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool; koostanud A. Hussar, A. Krikmann, R. Saukas, P. Voolaid; toimetanud A. Krikmann ja R. Saukas. - Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, 2002. - 877 lk. - (Monumenta Estoniae Antiquae; 4:2).

4. Eesti rahvaluule bibliograafia (1993-2000) = Bibliography of Estonian folklore (1993-2000) / Eesti Kirjandusmuuseum, folkloristikaosakond; koostanud ja toimetanud Karin Ribenis. Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, 2002. 612 lk.

5. Elevant voodi all, voodi lae all: keerdküsimusi loomadest / Eesti Kirjandusmuuseum; koostanud Piret Voolaid; toimetanud Asta Õim. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2002. 60 lk.

6. Faehlmann, Friedrich Robert. Teosed. II / Eesti Kirjandusmuuseum; koostanud Kristi Metste; toimetanud Marju Lepajõe. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2002. 364 lk.

7. Folklore: electronic journal of folklore : printed version / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2001.

          Vol. 15-17. 128, 128, 140 lk. (Ilmus 2002).

          Vol. 18&19. 240 lk. (Ilmus 2002).

8. Kogumisest uurimiseni: artikleid Eesti Rahvaluule Arhiivi 75. aastapäevaks / koostanud Mall Hiiemäe; toimetanud Mall Hiiemäe, Kanni Labi. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2002. 311 lk. (Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused; 20).

9. Kotisuu ei räägi: liitsõnamänge / Eesti Kirjandusmuuseum; koostanud Piret Voolaid; toimetanud Katre Õim. Tallinn, 2002. 69 lk.

10. Lemmeleht / toimetajad Mall Hiiemäe, Kanni Labi, Janika Oras. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2002. 279 lk. (Pro folkloristica; 9).

11. Loorits, Oskar. Endis-Eesti elu-olu. I, Lugemispalu kaluri ja meremehe elust / toimetaja Mall Hiiemäe. 2. tr. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2002. 402 lk. (Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused; 19(11)).

12. Lustakaid lugusid Lurichist / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Spordimuuseum; koostanud Kalle Voolaid; toimetanud Katre Õim. Tallinn, 2002. 62 lk.

13. Mirov, Ruth. Sõnast sõnasse: valik artikleid ja retsensioone / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Keele Sihtasutus. Tallinn - Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, 2002. 495 lk.

14. Mis sa soiud, võta soodat!: sajatusi, osatusi, parastamisi / Eesti Kirjandusmuuseum; koostanud Anneli Baran; toimetanud Katre Õim. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2002. 79 lk.

15. Mis see loll seal lakas teeb: rahvalikke tögamisi / Eesti Kirjandusmuuseum; koostanud Anne Hussar; toimetanud Asta Õim. Tallinn, 2002. 54 lk.

16. Mäetagused: hüperajakiri / EKM folkloristika osakond; toimetajad Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2002. Nr 17/18. Muinastaide erinumber / toimetajad Väino Poikalainen, Enn Ernits. 254 lk.

17Nagu lehmaehmatis: rahvalikke võrdlusi / Eesti Kirjandusmuuseum; koostanud Katre Õim; toimetanud Asta Õim. Tallinn, 2002. 81 lk.

18. Nalja teha, naine võtta…: vanasõnanoppeid / Eesti Kirjandusmuuseum; koostanud Asta Õim; kujundanud Heiki Ernits. Tallinn: Eesti keele Sihtasutus, 2002. 54 lk.

19. Olesk, Sirje. Tõdede vankuval müüril: artikleid ajast ja luulest / toimetanud Triin Kaalep. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum 2002. 323 lk. (EKLA töid kirjandusest ja kultuuriloost, 1).

20. Paar sammukest. XIX / toimetanud Triinu Ojamaa, toimetuskolleegium: Krista Aru, Sirje Olesk, Merike Kiipus, Mare Kõiva, Mall Hiiemäe. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2002. 339 lk (Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat; 2002).

21. Parek, Elsbet. Mälestusi Pärnust 1944-1949 / Eesti Kirjandusmuuseum; toimetanud Tiina Saluvere. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2002. 99 lk. (Litteraria; 21).

22. Pärimusmuusika muutuvas ühiskonnas. 1 / Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond; koostanud ja toimetanud Triinu Ojamaa ja Ingrid Rüütel. [Tartu]: Eesti Kirjandusmuuseum, 2002. 222 lk. (Töid etnomusikoloogia alalt; 1).

23. Regilaul - keel, muusika, poeetika / Eesti Kirjandusmuuseum. Eesti Rahvaluule Arhiiv, Tartu Ülikool. Eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool ; toimetajad Tiiu Jaago, Mari Sarv. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2001. 386 lk. (Ilmus 2002).

24. Ristikivi, Karl. Valitud Kirjad 1938-1977 / Eesti Kirjandusmuuseum; koostanud ja kommenteerinud: Rutt Hinrikus; toimetanud Urmas Tõnisson. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2002. 502 lk.

25. Tere, tere, teid ma tunnen…: soove, tervitusi, tänamisi / Eesti Kirjandusmuuseum; koostanud Anne Hussar; toimetanud Asta Õim. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2002. 52 lk.

26. Tartu: linn ja linnarahvas: 16 fotot klaasplaatnegatiividelt = Tartu: city and citizens: 16 photos from glass plate negatives. II, 1889-1940 / Eesti Kirjandusmuuseum; [koostanud Vilve Asmer]. Tartu: Coifield & Kalmare, 2002.

 

E-väljaanded

27. Devjatkina, Tatjana. Moksherzjan mifologijas / toimetanud Kadi Sarv. Tartu: EKM FO, 2002. - http://haldjas.folklore.ee/rl/folkte/sugri/mordva/ersa/myto2/koi-8/

28. Dialoog privaatse ja avaliku elu vahel: inimese ja keskkonna suhete peegeldus pärimuses: elektrooniline konverents. Täienduskoolituskursus, 18.02 - 18.05.2002, Tartu / Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool; koostajad: Tiiu Jaago, Mare Kõiva. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2002. - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/cf/dialoog/

29. Discovering Siberia: Songs of the Forest Nenets. Music of the Finno-Ugric Peoples 1 / toimetanud Triinu Ojamaa. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2002. - 1 CD koos tekstilisaga.

30. Eesti rahvaluule elektrooniline bibliograafia (1918-1992) = Electronic Bibliography of Estonian Folklore (1918-1992) / koostaja/edited by Karin Ribenis; e-versioon: Karin Ribenis, Saamuel Vesik. Tartu & Tallinn: EKM FO, 2002 - http://haldjas.folklore.ee/rl/pubte/ee/erbibl/

31. Eisen, Matthias Johann. Eesti nalja / XHTML: Saamuel Vesik; tekstituvastus: Tuul, Meel ja Pihel Sarv. Tartu: EKM FO, 2002. - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/eestinalja/

32. Eisen, Matthias Johann. Jaaniraamat / XHTML: Saamuel Vesik; tekstituvastus: Tuul, Meel ja Pihel Sarv. Tartu: EKM FO, 2002. - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/jaan/

33. Eisen, Matthias Johann. Kodukäijad / XHTML: Saamuel Vesik; tekstituvastus: Tuul, Meel ja Pihel Sarv. Tartu: EKM FO, 2002. - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/koduk/

34. Eisen, Matthias Johann. Kodused jutud / XHTML: Saamuel Vesik; tekstituvastus: Tuul, Meel ja Pihel Sarv. Tartu: EKM FO, 2002. - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/kodujutt/

35. Eisen, Matthias Johann. Kohalised Eesti muinasjutud / XHTML: Saamuel Vesik; tekstituvastus: Tuul, Meel ja Pihel Sarv. Tartu: EKM FO, 2002. - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/koha/

36. Eisen, Matthias, Johann. Kolmas Rahva nali / XHTML: Saamuel Vesik; tekstituvastus: Tuul, Meel ja Pihel Sarv. Tartu: EKM FO, 2002. http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/rnali3/

37. Eisen, Matthias, Johann. Kolmas Rahva-raamat / XHTML: Saamuel Vesik; tekstituvastus: Tuul, Meel ja Pihel Sarv. Tartu: EKM FO, 2002. - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/rraamat3/

38. Eisen, Matthias Johann. Kuidas ruttu mehele saada ja pea pruuti leida / XHTML: Saamuel Vesik; tekstituvastus: Tuul, Meel ja Pihel Sarv. Tartu: EKM FO, 2002. http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/kudasm/

39. Eisen, Matthias Johann. Luupainaja / XHTML: Saamuel Vesik; tekstituvastus: Tuul, Meel ja Pihel Sarv. Tartu: EKM FO, 2002. - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/luupainaja/

40. Eisen, Matthias Johann. Narvast Tallinna / XHTML: Saamuel Vesik; tekstituvastus: Tuul, Meel ja Pihel Sarv. Tartu: EKM FO, 2002. - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/narvast/

41. Eisen, Matthias Johann. Neljas Rahva nali / XHTML: Saamuel Vesik; tekstituvastus: Tuul, Meel ja Pihel Sarv. Tartu: EKM FO, 2002. - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/rnali4/

42. Eisen, Matthias Johann. Neljas Rahva-raamat / XHTML: Saamuel Vesik; tekstituvastus: Tuul, Meel ja Pihel Sarv. Tartu: EKM FO, 2002. - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/rraamat4/

43. Eisen, Matthias Johann. Näki Raamat / XHTML: Saamuel Vesik; tekstituvastus: Tuul, Meel ja Pihel Sarv. Tartu: EKM FO, 2002. - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/nakid/

44. Eisen, Matthias Johann. Raha-augu jutud / XHTML: Saamuel Vesik; tekstituvastus: Tuul, Meel ja Pihel Sarv. Tartu: EKM FO, 2002. - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/raha/

45. Eisen, Matthias Johann. Rahva nali / XHTML: Saamuel Vesik; tekstituvastus: Tuul, Meel ja Pihel Sarv. Tartu: EKM FO, 2002. - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/rnali1/

46. Eisen, Matthias Johann. Rahva raamat. Esimene anne / XHTML: Saamuel Vesik; tekstituvastus: Tuul, Meel ja Pihel Sarv. Tartu: EKM FO, 2002. http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/rraamat1/.

47. Eisen, Matthias Johann. Rahva raamat Teine anne / XHTML: Saamuel Vesik; tekstituvastus: Tuul, Meel ja Pihel Sarv. Tartu: EKM FO, 2002. http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/rraamat2/

48. Eisen, Matthias Johann. Teine Rahva nali / XHTML: Saamuel Vesik; tekstituvastus: Tuul, Meel ja Pihel Sarv. Tartu: EKM FO, 2002. - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/rnali2/

49. Eisen, Matthias Johann. Viies Rahva nali / XHTML: Saamuel Vesik; tekstituvastus: Tuul, Meel ja Pihel Sarv. Tartu: EKM FO, 2002. - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/rraamat5/

50. Eisen, Matthias Johann. Viies Rahva-raamat / XHTML: Saamuel Vesik; tekstituvastus: Tuul, Meel ja Pihel Sarv. Tartu: EKM FO, 2002. - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/rnali5/

51. Folk Belief Today / The collection of articles edited by Mare Kõiva ja Kai Vassiljeva; html: S. & S. Vesik. Tartu, 2001/2002. - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/usund/ingl/

52. Hurt, Jakob. Setukeste laulud / toimetanud ja kommenteerinud Paul Hagu; keeletoimetaja Luule Krikmann; e-raamatu valmistasid Paul Hagu ja Saamuel Vesik. Tartu: EKM meedia ja usundirühm, 2002. - http://haldjas.folklore.ee/rl/pubte/ee/setu/laul/

53. Kadripäev Kihnus / filmi tegid: Ingrid Rüütel, Anu Vissel, Einar Sinijärv. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2001. - 1 VideoCD. (VCD 001).

54. Kuznetsov, Nikolai. Komi maailm. Tartu: EKM FO Meedia USN, 2002. - http://haldjas.folklore.ee/rl/folkte/sugri/komi/index.html#sisu

55. Lemmeleht. Pro Folkloristica IX / E-versiooni valmistas Evelin Lepp. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2002. - http://haldjas.folklore.ee/rl/era/nt/PF9/index.html

56. Loorits, Oskar. Endis-eesti elu-olu. II. Tartu / valmistasid Liisa ja Saamuel Vesik. Tartu: EKM FO, 2001. - http://www.sfolklore.ee/rl/pubte/ee/eluolu/elu2/

57. Mordva: Etnoloogia, rahvaluule ja usund. - http://haldjas.folklore.ee/rl/folkte/sugri/mordva

58. Mäetagused: hüperajakiri / EKM folkloristika osakond; toimetajad Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2002.

          17/18. Muinastaide erinumber. - http://haldjas.folklore.ee/tagused/nr17

          19. Rahvausundi number. - http://www.folklore.ee/tagused/nr19/index.html

59. Noorte folkloristide konverents 2002. - http://www.folklore.ee/rl/era/nt/index.html

60. Põldmäe, Rudolf. Eesti rahvanaljandid I: Inimese eluperioodid / XHTML ja animatsioon: Saamuel Vesik; tekstituvastus: Maris Müürsepp. Tartu, 2001: EKM rahvausundi ja meedia töörühm - http://haldjas.folklore.ee/rl/pubte/ee/nali/

61. Reebus: Eesti piltmõistatuste andmebaas / koostanud Piret Voolaid; XHTML: Piret Voolaid. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2002. - http://haldjas.folklore.ee/Reebus/

62. Simmermann, Edakai. Lõuna-Eesti Väike Kannel. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2002. - http://www.folklore.ee/Kannel/

63. Wiedemann, Ferdinand Johann. Aus dem inneren und äusseren Leben der Ehsten / e-raamatuks vormistasid Meel Sarv & Tuul Sarv & Pihel Sarv & Saamuel Vesik. Tartu: EKM USN, 2002. - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/aiale/

Kas leidsid, mida otsisid? *