Väljaanne

2005

Merike Kiipus

Trükised

1. Aega otsimas / toimetajad: Mall Hiiemäe, Kanni Labi. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. 209 lk. (Pro folkloristica ; 12).

2. Annist, August. Friedrich Reinhold Kreutzwaldi "Kalevipoeg" / toimetanud ja eessõna Ülo Tedre; Eesti Kirjandusmuuseum. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2005. 910 lk., 12 l. ill.

3. Ariste, Paul. Vadja päevikud 1942-1980/ Eesti Kirjandusmuuseum; koostanud, saatesõna ja kommentaarid: Ergo-Hart Västrik; toimetanud ja järelsõna: Peeter Olesk. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. 237 lk. (Litteraria: Eesti kirjandusloo allikmaterjale ; 22).

4. Arumäe, August. Hiiobi õnnistus: mälestused / Eesti Kirjandusmuuseum; toimetanud ja järelsõna: Edakai Simmermann; nimeregistri koostanud Jaan Isotamm. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2005. 493 lk.

5. Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse aastakonverents 2005: teesid / kootajad Mare Kõiva, Sirje Olesk. Tartu: Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus, 2005. 18 lk.

6. Eesti Looduskultuur / koostanud ja toimetanud Timo Maran ja Kadri Tüür. Tartu: Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. 431 lk

7. Folk Narrative Theories and Contemporary Practices: 14th Congress of the International Society for Folk Narrative Research (ISFNR): July 26-31, 2005, Tartu, Estonia: abstracts / Estonian Literary Museum, University of Tartu. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. 328 lk

8. Folklore: Electronic Journal of Folklore: Printed Version / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu: Estonian Literary Museum, 2004-2005.
          Vol. 26; 152 lk. 2004. [ilmus 2005]
          Vol. 27; 224 lk. 2004. [ilmus 2005]
          Vol. 28; Guest editor Ergo-Hart Västrik ; 200 lk. 2004. [ilmus 2005]
          Vol. 29; 232 lk. 2005.

9. Folkloristide talvekonverents "Haldjas 10": ettekannete teesid: 15.-16. detsembril 2005 Nüplis Marguse Puhkekeskuses / koostaja Piret Voolaid. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. 37 lk.

10. Individual and Collective in Traditional Culture: Abstracts = Individuaalne ja kollektiivne traditsionaalses kultuuris: teesid / Estonian Literary Museum, Estonian National Folklore Council; toimetajad Andreas Kalkun, Triinu Ojamaa. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. 66 lk.

11. Kohanevad tekstid / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus, Tartu Ülikooli eesti kirjanduse õppetool; koostanud ja toimetanud Virve Sarapik, Maie Kalda. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. 375 lk.

12. Koht ja paik. IV = Place and Location: Studies in Environmental Aesthetics and Semiotics. IV / Eds. Virve Sarapik, Eva Näripea, Kadri Tüür. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2004. 184 lk. [ilmus 2005]

13. Komi rahvaluulet. Kogunud P. Ariste. I; koostaja Nikolai Kuznetsov; Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond. Коми фольклор. Чукöртiс П. Аристэ. Коми фольклор. I Собрал П. Аристэ. Komi folklore / collected by P. Ariste. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. 215 lk.

14. Korb, Anu. Venemaal rahvuskaaslasi küsitlemas: folkloristliku välitöö metoodilisi aspekte / Tartu Ülikool, Etnoloogia õppetool, Eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. 158 lk. (Studia ethnologica et folkloristica Tartuensia; 9).

15. Krikmann, Arvo. Koestler, Raskin, Attardo ja teised: lingvistiliste huumoriteooriate uuemaist arenguist / Eesti Kirjandusmuuseum, folkloristika osakond, Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2004. 180 lk. (Reetor; 4). [ilmus 2005]

16. Kultuurisild üle Soome lahe: Eesti - Soome akadeemilised ja kultuurisuhted 1918-1944 / Eesti Kirjandusmuuseum; koostanud Sirje Olesk; toimetanud Triin Kaalep. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. 471 lk.

17. Kuutma, Kristin. Pärimuskultuurist kultuurisümboliks: saami etnograafia ja seto eepose loomislugu. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. 247 lk. (EKLA töid kirjandusest ja kultuuriloost; 3).

18. Maran, Timo. Mimikri kui kommunikatsioonisemiootiline fenomen / juhendaja Kalevi Kull; Tartu Ülikooli semiootika osakond. Tartu: Tartu University Press, 2005. 216 lk. (Dissertationes semioticae Universitatis Tartuensis; 7).

19. Medica. 2: interdistsiplinaarne meditsiiniantropoloogia konverents: teesid: 18.-19. mai 2005 / koostaja Renata Sõukand. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. 31 lk.

20. Mäetagused: hüperajakiri / EKM folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia rühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu: EKM rahvausundi ja meedia rühm, 2004-2005.
          Nr. 27. 279 lk. 2004. [ilmus 2005]
          Nr. 28; 296 lk. 2005.
          Nr. 29; 240 lk. 2005.

21. Pärimusmuusikast populaarmuusikani / Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond; koostanud Triinu Ojamaa; toimetanud Taive Särg, Kanni Labi. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. 199 lk. (Töid etnomusikoloogia alalt; 3).

22. Расскажи о своей жизни: Жизнеописния эстоноземельцев / Составитель Рутть Хинрикус; Eesti Kirjandusmuuseum; Ühendus Eesti Elulood. Tallinn: Aleksandra, 2005. 317 lk.

23. Saarlo, Liina. Eesti regilaulude stereotüüpiast: teooria, meetod ja tähendus / juhendaja Tiiu Jaago; Eesti kirjanduse ja rahvaluule osakond, Tartu Ülikool. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. 257 lk. (Dissertationes folkloristicae Universitatis Tartuensis; 6).

24. Saukas, Rein. Eesti mõistatuste allikalugu. 1 / Eesti Kirjandusmuuseum, Folkloristika osakond, Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. 206 lk. (Reetor; 5).

25. Saukas, Rein. Eesti mõistatuste allikalugu. 2 / Eesti Kirjandusmuuseum, Folkloristika osakond, Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. 204 lk. (Reetor; 6).

26. Rüütel, Ingrid, Tiit, Ene-Margit. Pärimuskultuur Eestis - kellele ja milleks. I / Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. 271 lk. (Ars musicae popularis; 16)

27. Studies in Estonian folkloristics and ethnology: a reader and reflexive history / University of Tartu, Estonian Literary Museum; edited by Kristin Kuutma and Tiiu Jaago. Tartu: Tartu University Press, c2005. 371 lk.

28. Särg, Taive. Eesti keele prosoodia ning teksti ja viisi seosed regilaulus / juhendaja Jaan Ross; Tartu Ülikooli eesti kirjanduse ja rahvaluule osakond. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. 264 lk. (Dissertationes folkloristicae Universitatis Tartuensis; 6).

29. Vana arm ei roosteta. Mälestusteos Ilmar Külveti 85. sünniaastapäevaks / Eesti Kirjandusmuuseum; koostaja: Vaike Külvet; toimetaja: Piret Noorhani. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. 439 lk.

30. Wõitluse päiwil / faksiimiletrüki eessõna Sirje Olesk. Faksiimiletr. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. 79 lk. (Arhiivraamatukogu varamu; nr. 2).

31. Ära sõida rahata Riiga ehk Sent pole raha, aga santiim on raha ehk Kimbuke läti vanasõnu / Eesti Kirjandusmuuseum; koostanud ja tõlkinud Kristi Salve; toimetanud Piret Voolaid. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. 56 lk.

 

KM teadurite koostööväljaandeid

32. August Palm. Villem Reiman / koostanud Kristin Liba ja Helle Maaslieb; eessõna autor: Hando Runnel; toimetanud Katre Ligi. 2., täiend. tr. Tartu: Ilmamaa, 2004, 360 lk. [ilmus 2005]

33. Internationale Volkskundliche Bibliographie = International Folklore Bibliography = Bibliographie Internationale d' Ethnologie für das Jahr 1999 mit Nachträgen für die vorausgehenden Jahre / Herausgegeben von Karin Maria Rooleid; Deutsche Gesellschaft für Volkskunde; Universtität Bremen. Bonn: Rudolf Habelt GMBH, 2004. LXX, 512 lk. [ilmus 2005]

34. Pille Kippari bibliograafia (1965-2005) / Tallinna Ülikool, eesti filoloogia osakond, eesti kirjanduse õppetool; koostas ja toimetas Karin Maria Rooleid. Tallinn: [Tallinna Ülikooli Kirjastus], 2005. 52 lk.

35. Regivärsist netinaljadeni: sissejuhatus rahvaluulesse / Paul Hagu, Tiiu Jaago, Risto Järv, Eda Kalmre, Arvo Krikmann, Merili Metsvahi, Taive Särg, Ülo Valk; koostanud Merili Metsvahi ja Ülo Valk. Tallinn: Koolibri, 2005. 199 lk.

36. Regivärsist netinaljadeni: tekstiantoloogia / koostanud ja tekstid valinud Paul Hagu, Risto Järv, Eda Kalmre, Arvo Krikmann, Merili Metsvahi, Taive Särg; toimetanud Risto Järv ja Taive Särg; murdetoimetajad Paul Hagu ja Kadri Tamm. Tallinn: Koolibri, 2005. 231 lk.

37. Vanem eesti kirjandus: gümnaasiumi kirjandusõpik / Luule Epner, Kristi Metste, Sirje Olesk. Tallinn: Koolibri, 2005. 134 lk.

 

E-väljaanded

CD-d

38. Lasteraamatud sarjast "Kuldne kodu". Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. 1 CD-ROM. (Arhiivraamatukogu varamu; nr. 3).

39. Radar: Ida-Virumaa = Ида-Вирумаа / EKM Folkloristika Osakond, MTÜ Arheoloogiakeskus; koostanud Tõnno Jonuks, Priit Lätti, Ell Vahtramäe. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. 1 CD-ROM.

40. Regivärsist netinaljadeni: CD-antoloogia / koostanud Risto Järv ja Taive Särg. Tartu: Koolibri: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. 2 CD + tekstilisa.

41. Siberi eestlaste laulud = Songs of Siberian Estonians = Песни сибирских эстонцев / koostanud Anu Korb; toimetanud Kadri Tamm, Ergo-Hart Västrik, Andres Roots (inglisekeelsed tekstid); helireþii ja CD-master Jaan Tamm. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. 2 CD + 1 tekstiraamat 178 lk. (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist; 5)Võrguväljaanded

42. Ajalooline pärimus Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogudest. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. (Ajalooline traditsioon) - http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/

43. Ajalooline traditsioon Rõuge kihelkonnast: Haanja, V-Laitsna, Krabi, Rogosi ja Rõuge vallast / Evald Blumfeldt aastal 1927; toimetas: Mare Kõiva; HTML: Raivo Ottenson. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. (Ajalooline traditsioon) - http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/rouge2/

44. Ajaloolist traditsiooni Rõuge kihelkonnast: Nursi, Kasaritsa, Saaluse ja Pindi vallast / Linda Vilmre Tartus 1927; E-raamatu valmistasid: Salle Kajak, Mare Kõiva; XHTML: Saamuel Vesik. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. (Ajalooline traditsioon) - http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/rouge/

45. Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse aastakonverents 2005: teesid / koostajad Mare Kõiva, Sirje Olesk. Tartu: Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus, 2005 - http://www.folklore.ee/tippkeskus/tk_teesid.pdf

46. Eesti valemmõistatused / koostaja: Piret Voolaid; HTML: Piret Voolaid. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2004 - http://www.folklore.ee/Valemid

47. Folklore: electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu: Estonian Literary Museum.
          Vol. 27 - http://www.folklore.ee/folklore/vol27/
          Vol. 28 / Guest editor Ergo-Hart Västrik - http://www.folklore.ee/folklore/vol28/
          Vol. 29 - http://www.folklore.ee/folklore/vol29/

48. Folkloristide talvekonverents "Haldjas 10": ettekannete teesid: 15.-16. detsembril 2005 Nüplis Marguse Puhkekeskuses / koostaja Piret Voolaid. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005 - http://www.folklore.ee/~piret/Haldjas10/tees.htm

49. Haljala / kogunud Helmi Aspel 1931. aasta suvel; toimetanud: Ell Vahtramäe; XHTML: Priit Lätti. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2004. (Ajalooline traditsioon) - http://www.folklore.ee/radar/digi_adv.php?area=Haljala

50. Iisaku / kogunud Alide Amandus 1932. a. suvel; toimetanud: Ell Vahtramäe; XHTML: Tõnno Jonuks. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. (Ajalooline traditsioon) - http://www.folklore.ee/radar/digi_adv.php?area=Iisaku

51. Jõhvi / kogunud 1931. a. suvel E. Tensman; toimetanud: Nele Katvel; XHTML: Ell Vahtramäe. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. (Ajalooline traditsioon) - http://www.folklore.ee/radar/digi_pre.php?area=J%F5hvi

52. Loodusteaduste ja looduspärimuse vahel: Gustav Vilbaste 120. sünniaastapäevale pühendatud konverents, 16.-17.09.2005 Tartu-Kuusalu / ELUS'i Jakob von Uexkülli keskus ja EKMi Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005 - http://www.folklore.ee/rl/era/uudis/vilbaste.htm

53. Lüganuse / kogunud 1931. aasta suvel Leida Otsa; toimetanud: Ell Vahtramäe; XHTML: Priit Lätti. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. (Ajalooline traditsioon) - http://www.folklore.ee/radar/digi_pre.php?area=L%FCganuse

54. Medica. 2: meditsiiniantropoloogia konverents: teesid: 18.-19. mai 2005 Eesti Kirjandusmuuseumi saalis / Eesti Folkloori Instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkoristika osakond; koostanud Renata Sõukand. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005 - http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/medicaII/teesid.htm

55. Mäetagused: hüperajakiri / EKM folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia rühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut; toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu: Eesti Kirjandmusmuuseum.
          Nr. 27 - http://www.folklore.ee/tagused/nr27/
          Nr. 28 - http://www.folklore.ee/tagused/nr28/
          Nr. 29 - http://www.folklore.ee/tagused/nr29/

56. Noorte folkloristide konverents 2005: teesid: 27.-28. aprillil Tartus, Kirjandusmuuseumi saalis. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005 - http://www.folklore.ee/rl/era/nt/kava2005.htm

57. Radar: interaktiivne õppeprogramm / EKM Folkloristika Osakond, MTÜ Arheoloogiakeskus; koostanud Tõnno Jonuks, Priit Lätti, Ell Vahtramäe jt. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum - http://www.folklore.ee/radar/pealeht.php

58. Rehepapp ehk rahvausundi ja muistendite andmebaas / Mare Kalda, Mare Kõiva jt. XHTML: Saamuel Vesik. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005 - http://www.folklore.ee/rehepapp/

59. Rõuge kihelkonna Haanja valla Sika talu: vastused "Oleviku" majandusgeograahvia küsimustele / Jaan Gutves 23. 04. 1900; toimetas: Mare Kõiva; HTML: Raivo Ottenson. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. (Ajalooline traditsioon) - http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/rouge3/

60. Simuna / kogunud Ilse Post 1932. a. suvel; toimetanud Priit Lätti , Ell Vahtramäe; XHTML: Priit Lätti. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2004. (Ajalooline traditsioon) - http://www.folklore.ee/radar/digi_adv.php?area=Simuna

61. Vaivara / kogunud R. Põldmäe, stud. phil. 1931. / toimetanud Ell Vahtramäe; XHTML: Tõnno Jonuks. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. (Ajalooline traditsioon) - http://www.folklore.ee/radar/digi_adv.php?area=Vaivara

62. Viru-Jaagupi / kogunud Stefanida Kalmet 1932; toimetanud Priit Lätti; XHTML: Priit Lätti. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2004. (Ajalooline traditsioon) - http://www.folklore.ee/radar/digi_adv.php?area=Viru-Jaagupi

63. Väike-Maarja / kogunud Olga Männik 1931/32; toimetanud Priit Lätti; XHTML: Priit Lätti. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2004. (Ajalooline traditsioon) - http://www.folklore.ee/radar/digi_adv.php?area=V%E4ike-Maarja

Kas leidsid, mida otsisid? *