Väljaanne

2023

Merike Kiipus

TRÜKISED

 1. Armas hiilgav laulik : Ivar Ivaski ja Marie Underi kirjavahetus 1957–1958 / Eesti Kultuurilooline Arhiiv ; koostanud, toimetanud ja kommenteerinud Tiina Saluvere; võõrkeelsed tekstid tõlkinud ja toimetanud Jürgen Alliksaar ja Mirjam Lepikult ; kujundanud Kalle Müller; projektijuht Marin Laak. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2023. 242 lk. (Litteraria : Eesti kultuuriloo allikmaterjale ; 28)
 2. Eesti-uuringute Tippkeskuse konverents “Dialoogid Eestiga. Uus algus” : Kava ja teesid : 15.-16. veebruar 2023 / koostajad: Liisi Laineste, Mare Kõiva ; keeletoimetajad: Asta Niinemets,  Liisi Laineste ; kaanekujundus & html Andrus Tins, Andres Kuperjanov ; küljendaja Diana Kahre. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2023. 56 lk.
 3. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva. Tartu : ELM Scholarly Press, 2023Vol. 88. 240 lk; Vol. 89 / Guest editors: kirsi Lauren, Virpi Kaukio, Pauliina Latvala- Harvilahti. 229 lk.; Vol 90 / Guest editors: Liisi Laineste & Piret Voolaid. 269 lk. ; Vol 91 / Guest editors: Mari Sarv, Ave Goršič, Risto Järv. 240 lk. 
 4. Friedrich Reinhold Kreutzwaldi ja Lydia Koidula kirjavahetus 1867–1873 / toimetanud Mart Lepik (1962), Kanni Labi (2023), järelsõna: Sirje Olesk. 2., täiendatud ja parandatud trükk. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2023. 456 lk.
 5. Incantatio : an international journal on charms, charmers and charming / ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming, [Estonian Literary Museum] ; editor-in-chief Mare Kõiva. Tartu : ISNFR Commitee on Charms, Charmers and Charming, 2023. Issue 11 / Editor Jonathan Roper. 155 lk.
 6. International Conference "Cultural Reputation and Mental Mapping: Narva" / Rahvusvaheline konverents "Koha kultuuriline maine ja mentaalne kaart: Narva" / Международная конференция "Культурная репутация и ментальная карта места: Нарва" : Programme and Abstracts / Ajakava ja teesid / Программа и тезисы / koostajad, toimetajad, tõlkijad, korrektorid: Mare Kõiva, Sergey Troitskiy; Olga Burdakova, Jelena Nõmm. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2023. 32 lk.
 7. Keelest meeleni XI: Elava traditsiooni lätetel : Т. Г. Владыкина удмурт фольклористлэн 70 арес тырмонэзлы сӥзем калыккуспо онлайн-конференция / Tatiana Vladykina 70. sünnipäevale pühendatud rahvusvaheline online konverents = From Language to Mind XI: Калык кылослэн визыл ошмесъёсыз / koostajad, toimetajad, tõlkijad, korrektorid: Daniel Edward Allen, Nikolai Anisimov, Mare Kõiva, Rimma Popova, Sergey Troitskiy ; veebilehe kujundus: Ilona Kolossova ; küljendus: Diana Kahre. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2023. 96 lk.
 8. Keerdus kadakas ja kadunud haned : Hageri kohapärimus / koostanud Reeli Reinaus ; toimetaja: Helen Kästik ; kujundus: Angelika Schneider ; resümee tõlge: Ene-Reet Soovik ; toimetanud Daniel Edward Allen ; registrid: Valdo Valper, Risto Järv, Reeli Reinaus. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2023. 684 lk. (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused = Commentationes Archivi Traditionum Popularium Estoniae ; 36)
 9. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetaja: Mare Kõiva. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2023. Nr 85. Meditsiin ja antropoloogia. 175 lk; Nr 86. Erakirjad kui uurimisallikas / külalistoimetajad Triinu Ojamaa & Maarja Hollo. 216 lk.; Nr. 87. 200 lk. 
 10. Pühad allikad : Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat 2010 / koostaja Risto Järv; toimetajad: Inge Annom, Risto Järv, Kadi Sarv; tõlked inglise keelde: Ene-Reet Soovik; korrektuur: Kadri Tamm; kaas ja fototöötlus: Pille Niin. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022. 226 lk. (Paar sammukest ; 27) – (ilmus 2023)
 11. Regilaulukonverents "Pärimusliku laulu elujõust ja tähendustest". Janika Oras 60 : 30.11.–1.12.2023 Eesti Kirjandusmuuseumis, Tartus / toimetaja Liina Saarlo ; keeletoimetaja Kadri Tamm. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2023. 36 lk.
 12. Ross, Jaan. Inimesed muutuvas ajas : kuuendat põlve õpetaja / toimetaja: Mari Sarv ; keeletoimetus: Kanni Labi, korrektuur: Helina Harend ; kujundaja ja küljendaja: Pille Niin. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2023. 264 lk.
 13. Tartu vaateid klaasnegatiividelt : Eesti Kirjandusmuuseumi kalender 2024 / Eesti Kirjandusmuuseum ; koostajad Kalle Müller, Vilve Asmer, Kristi Metste ; toimetaja Asta Niinemets ; kujundaja Kalle Müller. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2023. 14 lk.
 14. Tegemisest saab terakest : 50 ERAtera / vihu terad kolleegidelt valitu põhjal kokku seadnud Risto Järv ; kujundanud Siret Roots. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2023. [48] lk.
 15. Tomson, Getri. Eesti lemmikloomanimede eelistused 21. sajandil. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2023. 88 lk.
 16. The Yearbook of Balkan and Baltic studies / International Society of Balkan and Baltic Studies, Estonian Literary Museum. Vilnius ; Tartu ; Sofia ; Riga :: ELM Scholarly Press.  Vol 5 (2022) / Guest editors: Irina Sedakova, Nina Vlaskina, Irina Stahl. 327 lk. [ilmus 2023]
 17. Лимеров, Павел. Нарративы христианизации в формировании коми литературной традиции (XIV – начало XX вв.) / Павел Лимеров ; koostaja Николай Кузнецов ; oформление обложки Юрий Лисовский, Андрес Куперьянов ; верстка Диана Кахре ; HTML Андрус Тинс ; редактор серии Маре Кыйва. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022. 406 lk. (Sator ; 24)  – [ilmus 2023]

 

E-VÄLJAANDED

 1. Eesti-uuringute Tippkeskuse konverents “Dialoogid Eestiga. Uus algus” : Kava ja teesid : 15.-16. veebruar 2023 / koostajad: Liisi Laineste, Mare Kõiva ; keeletoimetajad: Asta Niinemets,  Liisi Laineste ; kaanekujundus & html Andrus Tins, Andres Kuperjanov ; küljendaja Diana Kahre. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2023 – https://folklore.ee/CEES/2023/finaal/media/teesid.pdf
 2. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva. Tartu : ELM Scholarly Press, 2023.  Vol. 88 – https://www.folklore.ee/folklore/vol88/; Vol. 89 / Guest editors: kirsi Lauren, Virpi Kaukio, Pauliina Latvala- Harvilahti  – https://www.folklore.ee/folklore/vol89/Vol 90 / Guest editors: Liisi Laineste & Piret Voolaid https://www.folklore.ee/folklore/vol90/; Vol 91 / Guest editors: Mari Sarv, Ave Goršič, Risto Järv https://www.folklore.ee/folklore/vol91/
 3. International Conference "Cultural Reputation and Mental Mapping: Narva" / Rahvusvaheline konverents "Koha kultuuriline maine ja mentaalne kaart: Narva" / Международная конференция "Культурная репутация и ментальная карта места: Нарва" : Programme and Abstracts / Ajakava ja teesid / Программа и тезисы / koostajad, toimetajad, tõlkijad, korrektorid: Mare Kõiva, Sergey Troitskiy; Olga Burdakova, Jelena Nõmm. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2023 – https://folklore.ee/rl/fo/konve/2023/narva/teesid.pdf
 4. Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Art Leete. Tartu : Estonian National Museum. Vol. 17. No 1, 2023 –  https://ojs.utlib.ee/index.php/JEF/issue/view/1838; Vol. 17. No 2, 2023 – https://ojs.utlib.ee/index.php/JEF/issue/view/1870
 5. Keelest meeleni XI: Elava traditsiooni lätetel : Т. Г. Владыкина удмурт фольклористлэн 70 арес тырмонэзлы сӥзем калыккуспо онлайн-конференция / Tatiana Vladykina 70. sünnipäevale pühendatud rahvusvaheline online konverents = From Language to Mind XI: Калык кылослэн визыл ошмесъёсыз / koostajad, toimetajad, tõlkijad, korrektorid: Daniel Edward Allen, Nikolai Anisimov, Mare Kõiva, Rimma Popova, Sergey Troitskiy ; veebilehe kujundus: Ilona Kolossova ; küljendus: Diana Kahre. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2023 – https://www.kirmus.ee/sites/default/files/2023-10/teesid.pdf
 6. Kilplasest ja kratist tehisintellektini: loodus, loovus ja tehnoloogia : 67. Kreutzwaldi päevade konverents 19. ja 20. detsembril Eesti  Kirjandusmuuseumis : Kava ja teesid / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; toimetajad: Ave Goršič, Astrid Tuisk. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2023 – https://folklore.ee/era/pub/Kreutzw2023.pdf
 7. Kõiva, Mare. Vetehaldjad. I, Vaaraorahvas, merekari, veehobused, kalaisa, kotermann = Water spirits. I, Pharao’s warriors, mer cattle, water horses, fish father, kotermann / autor: Mare Kõiva ; keeletoimetaja: Asta Niinemets, Daniel Edward Allen ; tekstide redigeerijad: Luule Krikmann, Mare Kõiva, Mare Kalda, Daria Birjukovküljendus: Liisa Vesik, Rahel Laura Vesik ; kaardid, statistika: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov ; kaanefoto: Pillery Teesalu ; kaanekujundus: Andres Kuperjanov ; esilehe kujundus: Saamuel Vesik ; EKM rahvausundi ja meedia töörühm. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2023 – https://www.folklore.ee/rl/folkte/myte3/ (Monumenta Estoniae antiquae. 2. Eesti muistendid. 1. Mütoloogilised olendid) 
 8. Lükata-tõmmata, hargiga-roobiga = Push-pull, with oven fork and poker / koostajad: Katariin Raska, Leanne Barbo, Natali Ponetajev ; toimetaja Janika Oras ; [esitavad] Jaan Rand, parmupill, kannel, lõõtspill [CD 1], Katariin Raska, parmupill, Leanne Barbo, kannel, Natali Ponetajev, lõõtspill [CD 2]. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2023. 2 CD-d (15'25'', 70'20''), 27 lk. (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist; 16)
 9. Medica XVI: Koosolemine. Trendid haiguse ja ravi maastikel : Meditsiiniantropoloogia konverents : Ajakava ja teesid. Tartu, Eesti Kirjandusmuuseum 14. detsember / koostajad Katre Kikas, Mare Kõiva ; keeletoimetaja Asta Niinemets ; küljendaja Diana Kahre ; kodulehe kujundaja ja kaanefoto autor Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2023  – https://www.folklore.ee/rl/fo/konve/medicaXVI/abstracts.pdf
 10. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituut ; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ; peatoimetaja Marin Laak. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2023. (Studia humaniora Estonica). Nr. 31/32. 2023. Translation and Literary Multilingualism / editors: Daniele Monticelli, Maris Saagpakk, Anna Verschik; assistant editor: Kanni Labi; translators: Ene-Reet Soovik, Tiina-Ann Kirss, Marika Liivamägi – https://www.methis.ee/arhiiv/methis-31-32-kevad-sugis-2023
 11. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetaja: Mare Kõiva. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2023. Nr. 85. Meditsiin ja antropoloogia –  https://www.folklore.ee/tagused/nr85/Nr 86. Erakirjad kui uurimisallikas / külalistoimetajad Triinu Ojamaa & Maarja Hollo https://www.folklore.ee/tagused/nr86/Nr 87 – https://www.folklore.ee/tagused/nr87/
 12. Mängimine ja mängulisus folklooris / Playing and Playfulness in Folklore : Seitsmeteistkümnes Eesti folkloristide talvekonverents 2. ja. märtsil 2023 Kuremaal : Teesid ja kava / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; Akadeemiline Rahvaluule Selts ; toimetajad: Ave Goršič, Astrid Tuisk. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2023 – https://www.kirmus.ee/sites/default/files/2023-02/talvekonverents_veebis_a.pdf
 13. Pühad allikad : Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat 2010 / koostaja Risto Järv; toimetajad: Inge Annom, Risto Järv, Kadi Sarv; tõlked inglise keelde: Ene-Reet Soovik; korrektuur: Kadri Tamm; kaas ja fototöötlus: Pille Niin. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022. (Paar sammukest ; 27) – https://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/araamat/2010/sisuk.htm  - (ilmus 2023)
 14. Regilaulukonverents "Pärimusliku laulu elujõust ja tähendustest". Janika Oras 60 : 30.11.–1.12.2023 Eesti Kirjandusmuuseumis, Tartus / toimetaja Liina Saarlo ; keeletoimetaja Kadri Tamm. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2023 https://www.folklore.ee/regilaul/konverents2023/teesid.pdf
 15. Tomson, Getri. Eesti lemmikloomanimede eelistused 21. sajandil. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2023 – https://www.folklore.ee/rl/pubte/loomad/lemmikunimi/Lemmikunimi2023.pdf
 16. The Yearbook of Balkan and Baltic studies / International Society of Balkan and Baltic Studies, Estonian Literary Museum. Vilnius ; Tartu ; Sofia : ELM Scholarly Press. Vol 6 No 1 (2023) / Editors for this issue are Mare Kõiva and Sergey Troitskiy  https://www.folklore.eebalkan_baltic_yearbook/YBBS/issue/view/vol6
 17. Välitööd kui põlvkondade dialoog : Akadeemilise Rahvaluule Seltsi 18. sügiskonverents. 18. oktoobril 2023 Tartus. Ettekannete teesid / koostaja Katre Kikas ; toimetajad Mare Kalda, Pihla Maria Siim. Tartu : Akadeemiline Rahvaluule Selts, 2023https://www.folklore.ee/ars/wp-content/uploads/2023/10/ARS_18_sugiskonverents_teesivihik.pdf
 18. Лимеров, Павел. Нарративы христианизации в формировании коми литературной традиции (XIV – начало XX вв.) / Павел Лимеров ; koostaja Николай Кузнецов ; oформление обложки Юрий Лисовский, Андрес Куперьянов ; верстка Диана Кахре ; HTML Андрус Тинс ; редактор серии Маре Кыйва. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022 – https://folklore.ee/sator/wp-content/uploads/2023/1/sator24.pdf  (Sator ; 24) – [ilmus 2023]

KOOSTÖÖVÄLJAANDED

 1. Eesti keele teetähised / Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Selts ; Eesti Kirjandusmuuseum ; koostanud Asta Õim ; toimetanud Jüri Valge. Tallinn : EKSA, 2023. 268 lk.
 2. Journal Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Art Leete. Tartu : Estonian National Museum. Vol. 16, No. 2, 2022, 320 lk – [ilmus 2023]; Vol. 17. No. 1, 2023, 161 lk.
 3. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituut ; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ; peatoimetaja Marin Laak. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2023. (Studia humaniora Estonica). Nr. 30. 2022. Keskkondluse erinumber / toimetajad: Ulrike Plath, Elle-Mari Talivee, Kadri Tüür; keele- ja tegevtoimetaja: Kanni Labi; inglise keele toimetaja : Ene-Reet Soovik.  235 lk. – [ilmus 2023]
 4. Mängimine ja mängulisus folklooris / Playing and Playfulness in Folklore : Seitsmeteistkümnes Eesti folkloristide talvekonverents 2. ja. märtsil 2023 Kuremaal : Teesid ja kava / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; Akadeemiline Rahvaluule Selts ; toimetajad: Ave Goršič, Astrid Tuisk. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2023. 24 lk.
 5. Petőfi, Sándor. Nagu lind, kes paigast teise tõtleb : luuletusi / Sándor Petőfi ; koostanud ja peatoimetaja: Szilárd Tibor Tóth ; saatesõna: Szilárd Tibor Tóth, Piret Norvik, Maris Saagpakk ; kujundus ja illustratsioonid: Regina Vitányi. Tallinn : Liszti Instituut – Ungari Kultuuri Keskus; Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2023. 93 lk. (Ungari taskuraamat ; 4)
 6. Petőfi, Sándor. Sangar János : poeem / Sándor Petőfi ; tõlkinud Ellen Niit ; koostanud Szilárd Tibor Tóth ; eessõna Szilárd Tibor Tóth ; järelsõna Mare Kõiva ; kujundus ja illustratsioonid: Regina Vitányi. Tallinn : Liszti Instituut – Ungari Kultuuri Keskus; Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2023. 115 lk. (Ungari taskuraamat ; 3)
 7. Tuleb ingel ja puudutab vett. Artur Alliksaar 100 : Konverents 14. ja 15. aprillil 2023 Eesti Kirjandusmuuseumis ja Tartu Ülikooli Raamatukogus. Kava ja teesid / Tartu Ülikooli eesti kirjanduse õppetool ; Eesti Kirjandusmuuseum ; koostanud ja toimetanud Arne Merilai ja Brita Melts. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2023. 5 lk. 
 8. Välitööd kui põlvkondade dialoog : Akadeemilise Rahvaluule Seltsi 18. sügiskonverents. 18. oktoobril 2023 Tartus. Ettekannete teesid / koostaja Katre Kikas ; toimetajad Mare Kalda, Pihla Maria Siim. Tartu : Akadeemiline Rahvaluule Selts, 2023. 16 lk.
Kas leidsid, mida otsisid? *