Väljaanne

2008

Merike Kiipus

TRÜKISED

1. Aeg ja ruum: Eesti Taevas II = Time and Space: Estonian Sky 2/koostaja Andres Kuperjanov; toimetajad Asta Niinemets ja Kait Tamm. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2008. 38 lk.

2. Aru, Krista. Üks kirg, kolm mõõdet: peatükke eesti toimetajakesksest ajakirjandusest: K. A. Hermann, J. Tõnisson, K. Toom/toimetanud Tiina Saluvere. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2008. 479 lk. (EKLA töid kirjandusest ja kultuuriloost; 6).

3. Encounter charms: symposium: Tartu, May 9th, 2008: abstracts/editors: Jonathan Roper, Ülo Valk. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2008. 18 lk.

4. Folklore: electronic journal of folklore: printed version/Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum; Estonian Institute of Folklore; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu: Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum.

          Vol. 33. 2006. 168 lk. [ilmus 2008]

          Vol. 37. 2007. 136 lk. [ilmus 2008]

          Vol. 38. 2008. 176 lk.

          Vol. 39. 2008. 152 lk.

          Vol. 40. 2008. 160 lk

5. Hagelberg, Raimund. Elust ja endast: Esimesest Eesti Vabariigist... teise Eesti Vabariiki/toimetanud Leili Punga. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2008. 187 lk.

6. Kalmre, Eda. Hirm ja võõraviha sõjajärgses Tartus: pärimuslooline uurimus kannibalistlikest kuulujuttudest/toimetaja: Mall Hiiemäe. 2. täiendatud tr. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2007. 239 lk. (Tänapäeva folkloorist ; 7).

7. Karksi vanad rahvalaulud viisidega. I / koostanud Taive Särg; toimetaja Edna Tuvi; noodigraafika: Taive Särg, Edna Tuvi; laulutekstide toimetaja, murdekonsultant Ellen Niit; sarja peatoimetaja Taive Särg. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2008. 416 lk. (Ars musicae popularis; 18).

8. Keelest meeleni II. Ülo Tedre juubelikonverents: 20.21. 02. 2008 Tallinn: teesid/Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond; koostaja Maris Kuperjanov; toimetaja Asta Niinemets. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2008. 18 lk.

9. Koht ja paik = Place and location: studies in environmental aesthetics and semiotics. 6/the research group of cultural and literary theory (Estonian Literary Museum), Institute of Art History (Estonian Academy of Arts), Estonian Semiotic Association; editors: Eva Näripea, Virve Sarapik, Jaak Tomberg. Tallinn: Estonian Academy of Arts, 2008. 354 lk.

10. Lastepärimus ning pärimusmuusika vahetu kogemuse ja meedia mõjuväljas: kolmas folkloristide talvekonverents 24.-25. jaanuaril 2008 Karksi vallas Kopra turismitalus: ettekannete teesid: konverents on pühendatud Anu Visseli mälestusele/Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond, Akadeemiline Rahvaluule Selts; teeside toimetajad Rein Saukas, Taive Särg. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2008. 25 lk.

11. Marie Under ja eesti luule sada aastat: Eesti Kirjandusmuuseumi ning Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse konverents: 28.-29. märtsil 2008. aastal Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis: ettekannete teesid. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2008. [8 nummerdamata lehte].

12. Medica V. Lood haigustest ja nende ravist: [interdistsiplinaarne meditsiiniantropoloogia konverents] 21.10.2008 Ülenurme: teesid/Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, MTÜ Eesti Folkloori Instituut, Eesti Põllumajandusmuuseum; toimetaja Asta Niinemets. Ülenurme: Eesti Kirjandusmuuseum, 2008. 26 lk.

13. Methis. Studia humaniora Estonica. 1/2: Noor-Eesti kümme aastat: esteetika ja tähendus / Eesti Kirjandusmuuseum; Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut; koostajad Marin Laak, Sirje Olesk; toimetaja Marin Laak. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2008. 321 lk.

14. Mäetagused: hüperajakiri / EKM folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu: EKM Teaduskirjastus.

          Nr. 37. 2007. 146 lk. [ilmus 2008]

          Nr. 38. 2008. 160 lk.

          Nr. 39. 2008. 168 lk.

          Nr. 40. 2008. 128 lk.

15. Nõmmela, Mari. Voldemar Vaga (1899-1999) ja Eesti kunsti ajalugu / toimetanud Tiina Saluvere. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2008. 352 lk. (EKLA töid kirjandusest ja kultuuriloost; 5).

16. Oras, Janika. Viie 20. sajandi naise regilaulumaailm: arhiivitekstid, kogemused ja mälestused / toimetaja: Mall Hiiemäe. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2008. 389 lk. (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused = Commentationes Archivi Traditionum Popularium Estoniae; 27).

17. Oskar Kallase päev - XXII eesti raamatuteaduse konverents: 23. oktoobril 2008 Eesti Kirjandusmuuseumis: ettekannete teesid / Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu; koostaja Merike Kiipus; toimetajad Heino Räim ja Merike Suits. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2008. 23 lk.

18. Paar sammukest: Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat [2007]. XXIV / sarja peatoimetaja Janika Kronberg; toimetaja Kanni Labi. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2008. 333 lk.

19. Sarv, Mari. Loomiseks loodud: regivärsimõõt traditsiooniprotsessis / toimetaja: Mall Hiiemäe. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2008. 186 lk. (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused = Commentationes Archivi Traditionum Popularium Estoniae; 26).

20. Sator: artikleid usundi- ja kombeloost; 6 / Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus; toimetaja Mare Kõiva. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2007. [ilmus 2008]. 288 lk.

21. Saukas, Rein. Eesti mõistatuste allikalugu. 3 / Eesti Kirjandusmuuseum, Folkloristika osakond, Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus; aastaraamatu peatoimetaja Arvo Krikmann. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjandus, 2007. 210 lk. (Reetor; 7). [ilmus 2008]

22. Tonditosin / toimetajad Mall Hiiemäe, Liina Saarlo; muusikatoimetaja Janika Oras; keeletoimetaja Kadri Tamm. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2008. 264 lk. (Pro Folkloristica; 14).

23. Tormis, Veljo. Rahvalaul ja meie = Folk song and us / tõlge: Ritva Poom; toimetaja ja foto: Triinu Ojamaa. 2 tr. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2007. 64 lk. [puudus 2007.a. aastaraamatust]

24. Ülo Tedre: bibliograafia 19512007 / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond; koostanud Karin Maria Rooleid. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2008. 64 lk.

 

KOOSTÖÖVÄLJAANDED

25. Journal of Ethnology and Folkloristics: [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Art Leete; managing editor Toivo Sikka; editors: Terje Anepaio, Aado Lintrop, Pille Runnel, Ülo Valk, Ergo-Hart Västrik. Tartu: Estonian National Museum.

          Volume 1, Number 1. 2007. 143 lk. (puudus 2007.a. aastaraamatust)

          Volume 2, Number 1. 2008. 123 lk

26. Noorte hääled: noorte etnoloogide ja folkloristide konverents: Tartu, 23.-24. aprill 2008: ettekannete kokkuvõtted / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Rahva Muuseum; koostajad Marleen Nõmmela, Liina Saarlo; toimetus: Ivi Tammaru ... jt. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 2008. 39 lk.

27. Sarv, Mari. Loomiseks loodud: regivärsimõõt traditsiooniprotsessis / juhendajad: Arvo Krikmann, Karl Pajusalu. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008. 186 lk. (Dissertationes folkloristicae Universitatis Tartuensis; 11). - http://hdl.handle.net/10062/5358

28. Transformation as stability: audiovisual archives in the era of new media: abstracts: Baltic Audiovisual Archival Council annual conference, the Riga Seminar in Tartu, September 24-27 2008 / compilation: Piret Noorhani, Maarja Savan. Tartu: Baltic Audiovisual Archival Council, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum. 2008. 47 lk.

 

VÕRGUVÄLJAANDED

29. Aeg ja ruum: Eesti Taevas II = Time and Space: Estonian Sky 2 / koostaja Andres Kuperjanov; toimetajad Asta Niinemets ja Kait Tamm. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2008. -
http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2008/taevas2/teesid.pdf

30. Ajalooline traditsioon Ambla kihelkonnast: kogutud 1930. a. suvel / Berta Tomasson; toimetanud Helen Hanni. Tartu: EKM FO, 2008. -
http://www.folklore.ee/radar/digi_adv.php?area=Ambla

31. Ajalooline traditsioon: Hargla kihelkonnast: 1927. a. suvel kogutud ajalooline traditsioon / Alfred Kivirähk; toimetanud: Salle Kajak. Tartu: EKM FO, 2007. -
http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/hargla/

32. Ajalooline traditsioon Järva-Madise kihelkonnast: kogutud 1930. a. / Elfriede Änilane; toimetanud Reelika Niit, Helen Hanni. Tartu: EKM FO, 2008. -
http://www.folklore.ee/radar/digi_adv.php?area=J%E4rva-Madise

33. Ajalooline traditsioon Kanepi kihelkonnast: kogunud 1929. ja 1930. a. suvel / stud. fil. Helmi Preem-Aspel; toimetanud: Mare Kõiva. Tartu: EKM FO 2007. -
http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/kanepi2/

34. Ajalooline traditsioon Paide ja Anna kihelkondadest: kogutud 1930. a. suvel / Hilda Kõrge; toimetanud Helen Hanni. Tartu: EKM FO, 2008. -
http://www.folklore.ee/radar/digi_adv.php?area=Paide%20ja%20Anna

35. Ajalooline traditsioon Peetri kihelkonnast / Rudolf Stokeby; toimetanud Helen Hanni. Tartu: EKM FO, 2008. -
http://www.folklore.ee/radar/digi_adv.php?area=Peetri

36. Ajalooline traditsioon Põlva kihelkonnast Kähri, Kioma, Karilatsi, Koiola, Moisekatsi vallast: korjatud 1927. a. suvel / A. Madiberg; toimetanud Mare Kõiva. Tartu: EKM FO, 2007. -
http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/polva/

37. Ajalooline traditsioon Suure-Jaani kihelkonna lõunapoolsest osast: kogutud 1926. a. suvel / Alfred Rästas; toimetanud Helen Hanni. Tartu : EKM FO, 2007. -
http://www.folklore.ee/radar/digi_adv.php?area=Suure-Jaani%20l%F5unaosa

38. Ajalooline traditsioon Suure-Jaani kihelkonna põhjapoolsest osast: kogutud 1926. a. suvel / Tony Bollmann; toimetanud Helen Hanni. Tartu: EKM FO, 2007. -
http://www.folklore.ee/radar/digi_adv.php?area=Suure-Jaani%20p%F5hjaosa

39. Ajalooline traditsioon Tarvastu kihelkonna lõunapoolsest osast: kogutud 1926. a. suvel / Elmar Anton; toimetanud Helen Hann. Tartu: EKM FO, 2008 -
http://www.folklore.ee/radar/digi_adv.php?area=Tarvastu%20l%F5unaosa

40. Ajalooline traditsioon Tarvastu kihelkonna põhjapoolsest osast: kogutud 1926. a. suvel / Linda Uudeküll; toimetanud Helen Hanni. Tartu: EKM FO, 2008. -
http://www.folklore.ee/radar/digi_pre.php?area=Tarvastu%20p%F5hjaosa

41. Ajalooline traditsioon Tori kihelkonnast: kogutud 1925. a. suvel / Ada Piirak ; toimetanud Kristiina Johanson. Tartu: EKM FO, 2007. -
http://www.folklore.ee/radar/digi_adv.php?area=Tori

42. Ajalooline traditsioon Urvaste kihelkonnast: kogutud 1927. a. suvel / Agaate Laurson; digiteerinud: Evakait Kärblane; XHTML: Saamuel Vesik. Tartu: EKM FO, 2007. -
http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/urvaste/

43. Ajalooline traditsioon: Valga linna ajaloolised traditsioonid Valgas: suvel, 1927. aastal / Elmar Anton; toimetanud: Tuul Sarv. Tartu: EKM FO 2007. -
http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/valga/

44. Ajalooline traditsioon: Vastseliina kihelkond. Vastseliina ja Misso vallad: Päevik ajaloolise traditsiooni kogumisel Vastseliina kihelkonnas. 1927 / Alma Sepp; toimetanud: Tuul Sarv. Tartu: EKM FO, 2007. -
http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/vastseliina2/

45. Ajaloolist traditsiooni Järva-Jaani kihelkonnast: kogutud suvel 1930. a. / Linda Vilmre; toimetanud Helen Hanni. Tartu: EKM FO, 2007. -
http://www.folklore.ee/radar/digi_adv.php?area=J%E4rva-Jaani

46. Ajaloolist traditsiooni Türi kihelkonnast: kogutud 1929. a. / Linda Tamman; toimetanud Reelika Niit. Tartu: EKM FO, 2008. -
http://www.folklore.ee/radar/digi_adv.php?area=T%FCri

47. Ajaloolist traditsiooni Vastseliina kihelkonnast Lasva, Loosi ja Orava valdadest / Linda Andresson; toimetanud: Epp Tamm. Tartu: EKM FO, 2006. -
http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/vastseliina/

48. Encounter charms: symposium: Tartu, May 9th, 2008: abstracts / editors: Jonathan Roper, Ülo Valk. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2008. -
http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2008/charms/charms_A4.pdf

49. Folklore: electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu: Estonian Literary Museum.

          Vol. 38 - http://www.folklore.ee/folklore/vol38/

          Vol. 39 - http://www.folklore.ee/folklore/vol39/

          Vol. 40 - http://www.folklore.ee/folklore/vol40/

50. Keelest meeleni. II: Ülo Tedre juubelikonverents: 20.21. 02. 2008 Tallinn: teesid / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond; koostaja Maris Kuperjanov; toimetaja Asta Niinemets. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2008. -
http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2008/km2/tedreteesid.pdf

51. Komi rahvaluulet. I - II = Коми фольклор = Коми фольклор = Komi folklore / kogunud Paul Ariste; koostaja Nikolai Kuznetsov; vormistus Andres Kuperjanov; Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond. Tartu: EKM FO, 2008. -
http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/ariste/komi/

52. Medica V "Lood haigustest ja nende ravist": [interdistsiplinaarne meditsiiniantropoloogia konverents] 21.10.2008 Ülenurme: teesid / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, MTÜ Eesti Folkloori Instituut, Eesti Põllumajandusmuuseum; toimetaja Asta Niinemets. Ülenurme: Eesti Kirjandusmuuseum, 2008 -
http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/medicaV/teesid.pdf

53. Mäetagused: hüperajakiri / EKM folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia rühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut; toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu: EKM Teaduskirjastus.

          Nr. 38 - http://www.folklore.ee/tagused/nr38/

          Nr. 39 - http://www.folklore.ee/tagused/nr39

          Nr. 40 - http://www.folklore.ee/tagused/nr40/

54. Onoper, Annemaria. Eerik Haameri bibliograafia / Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2008

55. Onoper, Annemaria. Ülevaade õdede, ämmaemandate ja velskrite ajaloost ja tegevusest. Bibliograafia. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2008 -
http://www.kirmus.ee/Asutus/bibl_final.pdf

56. Noorte hääled: noorte etnoloogide ja folkloristide konverents: Tartu, 23.-24. aprill 2008: ettekannete kokkuvõtted / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Rahva Muuseum; koostajad Marleen Nõmmela, Liina Saarlo; toimetus: Ivi Tammaru ... jt. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 2008. -
http://www.folklore.ee/rl/era/nt/index.html

57. Samaara eestlaste jälgedes / tekst ja fotod (2002): Anu Korb; kujundus: Andres Kuperjanov = Following the trail of Estonians in Samara / Text and Photographs (2002) by Anu Korb; Design Andres Kuperjanov. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2007. -
http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/galerii/samaara/

58. Sator 6: artikleid usundi ja kombeloost / toimetanud Mare Kõiva. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2007. -
http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator6/

59. Traditions and innovations in contemporary society. II : Estonian-Lithuanian joint seminar, September 29, 2008, Tartu: abstracts / Department of Folkloristics Estonian Literary Museum; compiler Piret Voolaid. Tartu: Department of Folkloristics Estonian Literary Museum, 2008 -
http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2008/eelt/eelttees.pdf

Kas leidsid, mida otsisid? *