Väljaanne

2001

Merike Kiipus

Trükised

1. Eesti mõistatused = Aenigmata Estonica. I, 1-1350 / Eesti Keele Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool; koostanud A. Hussar, A. Krikmann, R. Saukas, P. Voolaid; toimetanud A. Krikmann ja R. Saukas. Tartu : Eesti Keele Sihtasutus, 2001. 892 lk. (Monumenta Estoniae Antiquae; IV, 1).

2. Eesti rahvalaule viisidega. I / Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond; koostanud Herbert Tampere; toimetanud Ingrid Rüütel. Faksiimiletr. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2001. 243 lk.

3. Folklore: Electronic Journal of Folklore [http://haldjas.folklore.ee/folklore]: printed version / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2000. Vol. 14. 138 lk. (Ilmus 2001).

4. Folklore als Tatsachenbericht: [Vorträge der Tagung: 20.-24. september 2000, Dorpat] / herausgegeben von Jürgen Beyer und Reet Hiiemäe. Tartu: Sektion für Folkloristik des Estnischen Literaturmuseums, 2001. 210 lk.

5. Johannes Aavik ja eesti keeleuuendus: bibliograafia 1901-1996 = Johannes Aavik and Estonian language innovation: bibliography 1901-1996 / Eesti Kirjandusmuuseum, Johannes Aaviku Selts; koostanud Helgi Vihma; toimetanud Karin Ribenis. Tallinn: Johannes Aaviku Selts, 2000. 511 lk. (Ilmus 2001).

6. Journal of the Baltic Institute of Folklore / Editors: Beatrise Reidzane, Ergo-Hart Västrik. Tartu: Baltic Institute of Folklore, 2000. Vol. 3. 208 lk. (Ilmus 2001).

7. Kaasteelised: Bernard Kangro ja Gustav Suitsu kirjavahetus / Eesti Kirjandusmuuseum; koostanud, eessõna ja kommentaarid kirjutanud Eve Annuk; toimetanud Rutt Hinrikus. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2001. 173 lk. (Litteraria: eesti kirjandusloo allikmaterjale; vihik 20).

8. Klaasmäel / Eesti Kirjandusmuuseum; toimetajad: Mall Hiiemäe, Kanni Labi. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2001. 231 lk. (Pro Folkloristica; 8).

9. Loorits, Oskar. Endis-eesti elu-olu. IV, Lugemispalu karjakasvataja elust / vastutav toimetaja Ergo-Hart Västrik; tegevtoimetaja ja eessõna Mall Hiiemäe. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2001. 316 lk. (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused = Commentationes Archivi Traditionum Popularium Estoniae; 18).

10. Mäetagused: hüperajakiri [http://haldjas.folklore.ee/tagused] / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond; toimetajad Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2000. Nr. 15. 191 lk. (Ilmus 2001).

11. Paar sammukest. XVIII / toimetajad Luule Krikmann, Mare Kõiva, Kristi Salve. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2001. 331 lk. (Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat; 2001).

12. Pärimuslik ajalugu / Tartu Ülikool, eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool, Eesti Kirjandusmuuseum, folkloristika osakond; koostanud Tiiu Jaago; toimetajad Tiiu Jaago ja Mare Kõiva. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001. 280 lk.

13. Raamatu valgusel: Richard Antik 100 : artikleid ja bibliograafia / Eesti Kirjandusmuuseum; koostanud Merike Kiipus ja Piret Noorhani; toimetanud Tiina Saluvere. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2001. 259 lk.

14. Rahvajutte Vastseliina kihelkonnast / Rahvakultuuri Keskus; koostanud Kristi Salve. Tallinn: Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus 2001. 91 lk.

15. Rõuge kihelkond: paigad ja pärimus / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv; koostajad Mari-Ann Remmel, Terje Potter, Heiki Valk. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2001. 209 lk.

16. Rüütel, Ingrid. Ühte käivad meie hääled. II, Eesti rahvalaule Kadrina ja Rakvere kihelkonnast. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2001. 372 lk., 11 lk. ill.

17. Sator: artikleid usundi- ja kombeloost. II / Eesti Kirjandusmuuseumi rahvausundi töörühm; toimetaja Mare Kõiva ; keeletoimetaja Luule Krikmann. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2000. 207 lk. (Ilmus 2001).

18. Tartu: linn ja linnarahvas: 16 fotot klaasplaatnegatiividelt = Tartu: city and citizen: 16 photos from glass plate negatives. I, 1902-1940 / Eesti Kirjandusmuuseum; [koostanud Vilve Asmer]. Tartu: Coifield & Kalmare, 2001.

19. Tere teele, tere meele, tere egalõ talõlõ: valik lõunaeesti mõistatusi / koostanud Arvo Krikmann Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2000. 340 lk. (Ilmus 2001).

20. Vana karu lõi trummi: teine valimik eesti laste laule, salme, hüpitusi ja liisklugemisi / koostas ja toimetas Karin Ribenis. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2001. 182 lk.

 

E-väljaanded

21. BIF Journal. I

22. Contemporary Folklore: Changing World View

23. Folklore: Electronic Journal of Folklore / Edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov.
          Vol. 15
          Vol. 16
          Vol. 17
          Vol. 18 & 19

24. Johann Köleri kirjad / koostajad Kristi Metste, Marju Mikkel. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2001. 1 CD-ROM.

25. Mäetagused: hüperajakiri / toimetajad Mare Kõiva & Andres Kuperjanov.
          Nr. 15
          Nr. 16
          Nr. 17

26. Noorte folkloristide konverents 26.-27. aprillil 2001 Eesti Kirjandusmuuseumis (Tartu, Vanemuise 42): kava ja teesid

27. Oskar Loorits. Endis-Eesti elu-olu. I

28. Oskar Loorits. Liivi Rahva Usund. III-V

29. Virtuaalne raamat-näitus Keenia. Kenya

Kas leidsid, mida otsisid? *