Väljaanne

2010

Merike Kiipus

TRÜKISED

1. 54. Kreutzwaldi päevade teadusliku konverents rahvaluulepäev teisipäeval, 21. detsembril 2010 : programm ja teesid / koostaja Reet Hiiemäe. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2010. 12 lk.

2. Ernits, Enn. Vadja haritlane Dmitri Tsvetkov 1890-1930 / toimetajad: Kanni Labi, Ergo-Hart Västrik. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2009. 287, [1] lk. [ilmus 2010]

3. Folklore : electronic journal of folklore : printed version / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum.
Vol. 44. 2010. 182 lk.Vol. 45. 2010. 184 lk.Vol. 46. 2010. 216 lk.4. From language to mind 4" : on the occasion of the 110th birthday of Academician Oskar Loorits and 75th birtday of Pille Kippar : 15-17 September 2010, Tartu, Estonia : abstracts / Department of Folkloristics Estonian Literary Museum, Estonian Scholarly Press ; edited by Liisa Vesik. Tartu : EKM Teaduskirjastus 2010. 27 lk.

5. Hiiemäe, Mall. Pühad ja argised ajad rahvakalendris / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv ; toimetanud Kalev Lattik. Tallinn : Varrak, 2010. 344 lk

6. Imemuinasjutud / Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond ; Eesti Kirjandusmuuseumi eesti rahvaluule arhiiv ; koostanud ja toimetanud Risto Järv, Mairi Kaasik, Kärri Toomeos-Orglaan. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2009. 638, [1] lk. (Monumenta Estoniae antiquae. V, Eesti muinasjutud = Fabulae populares estonicae ; I : 1). [ilmus 2010]

7. Juhan Viiding, eesti luuletaja : artikleid, esseid, mõtisklusi / koostajad Marin Laak ja Aare Pilv; Bibliograafia / koostaja Aare Pilv. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2010. 223 lk.

8. Kalda, Maie. Debora ja vennad / toimetanud Virve Sarapik. Tallinn ; Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm, 2010. 472, [24] lk.

9. Kes kõlbab, seda kõneldakse : pühendusteos Mall Hiiemäele / koostajad: Eda Kalmre ja Ergo-Hart Västrik ; toimetaja: Ergo-Hart Västrik, keeletoimetaja: Kanni Labi. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2008. 81, [1] lk. (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused = Commentationes Archivi Traditionum Popularium Estoniae ; 25). [ilmus 2010]

10. Kirjarahva pildiraamat : fotosid aastatest 2001-2009 = Picture book of writers : photos from 2001-2009 / pildistanud: Alar Madisson ; koostanud: Alar Madisson, Piret Noorhani, Vilve Asmer ; toimetanud: Leili Punga ; tõlkinud: Anne Lange. Tartu : Kunst, 2009. [127] lk. [ilmus 2010]

11. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus.

       Nr. 44. 2010. 192 lk.

      Nr. 45. 2010. 168 lk.

       Nr. 46. 2010. 184 lk.

12. Nypli 17. kevadkool 2010 : 00-ndate kirjandus ja kriitika: kas tõesti 0:0? : teesid / Eesti Kirjandusmuuseum, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus ; koostajad: Marin Laak, Aare Pilv ; toimetaja: Johanna Ross. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2010. 16 lk.

13. Old treasures in the New Europe : the future of ethnobiology in the East and Far East : 15.-17. October 2010, Padise, Estonia : International Society of Ethnobiology, regional workshop on Eastern European Ethnobiology : abstracts / Department of Folkloristics Estonian Literary Museum ; compiler and editor: Renata Sõukand. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2010. 52 lk.

14. Oskar Kallase päev - XXIII eesti raamatuteaduse konverents 25. oktoobril 2010 Eesti Kirjandusmuuseumis : ettekannete teesid / Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu ; koostajad: Merike Kiipus, Kadri Tüür. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2010. 17 l.

15. Paal, Piret. Written cancer narratives : an ethnomedical study of cancer patients' thoughts, emotions and experiences. Tartu & Helsinki : EKM Teaduskirjastus, 2010. 358 lk. (Sator ; 10)

16. Petzoldt, Leander; Hiiemäe, Reet. Väike deemonite ja vaimolendite leksikon / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond ; Eesti Folkloori Instituut. 2. täiendatud tr. Tartu : EKM Teaduskirjastus. 2010. 264 lk.

17. Sa laulad siinnä, ma laulan siellä… : regilaulukonverents 24.-25. november 2010 Eesti Kirjandusmuuseum. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2010. 27 lk.

18. Saagijagamine : Eesti muinasjutte loomadest ja Vanapaganast / Eesti Kirjandusmuuseum, eesti rahvaluule arhiiv, folkloristika osakond ; Tartu Ülikool, eesti ja võrdleva rahvaluule osakond ; koostanud Pille Kippar. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2010. 164 lk.

19. Siberi eestlaste elud ja lood / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostanud ja toimetanud Anu Korb. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2010. 359 lk (Eesti asundused ; 5).

20. The inner and the outer : the ritual year conference 6 : June 4-6, 2010, Tallinn : abstracts / Estonian Literary Museum, Estonian Institute of Folklore, SIEF Ritual Year Working Group ; [compiler Maris Kuperjanov]. Tartu : Estonian Literary Museum, 2010. 36 lk

21. Tulnukad ja internetilapsed : uurimusi laste- ja noortekultuurist / koostanud ja toimetanud Eda Kalmre. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2010. 280 lk. (Tänapäeva folkloorist ; 8)

22. Vahetatud laps / toimetajad: Ave Tupits, Kanni Labi. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2010. 136 lk. (Pro Folkloristica ; 15).

 

Koostööväljaanded

23. Balkan and Baltic States in United Europe : histories, religions, and cultures / edited by Ekaterina Anastasaova, Mare Kõiva. Sofia & Tartu, : Bulgarian Academy of Sciences ; Estonian Literary Museum, 2009. 291 lk. [Ilmus 2010]

24. Elust elulooks : kuidas kirjutada elulugu - näiteid ja näpunäiteid / Eesti Kirjandusmuuseum ja Ühendus Eesti Elulood ; koostanud Tiina Kirss ja Rutt Hinrikus. Tallinn : Tänapäev, 2010. 256 lk.

25. Inimesepoeg valgel laeval : Uku Masing 100 / koostaja Arne Merilai. ; retsensendid Eve Annuk, Kristi Salve; peatoimetaja Tiina Saluvere. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum ; Tartu Ülikool 2010. 527 lk. 

26. Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik ; managing editor Toivo Sikka ; editors: Terje Anepaio, Risto Järv, Art Leete, Aado Lintrop, Pille Runnel, Ülo Valk,. Tartu : Estonian National Museum.

Volume 3, Number 1. 2009. 134 lk. [ilmus 2010]Volume 3, Number 2. 2009. 109 lk. [ilmus 2010]

27. Jänes hüppab kitse : loomamõistatused sõnas ja pildis / koostanud Piret Voolaid ; toimetaja Anu Jõesaar ; joonistaja Marja-Liisa Plats, kujundaja Anneli Akinde. Tallinn : Ajakirjade Kirjastus, 2010. 128 lk.

28. Kihnu tantsulood = Kihnu dance tunes / koostas Ingrid Rüütel ; noodistas Krista Sildoja ; noodigraafik ja keeletoimetaja: Edna Tuvi. Tallinn : Tallinna Ülikooli Kunstide Instituut : Eesti Kirjandusmuuseum, 2009. 59 lk. + 2 CD-d. [ilmus 2010]

29. Kiin, Sirje. Marie Underi Euroopa-reisid : kuuskümmend üks kirja tütardele 17. X 1918-13. V 1930 / toimetaja Rutt Hinrikus ; kujundaja Endla Toots. Tallinn : Go Group ; Eesti Kirjandusmuuseum, 2010. 159 lk.

30. Kus sõnu, seal mõnu : valimik vanasõnu noortele / koostanud Piret Voolaid ; kunstnik Marja-Liisa Plats ; kujundaja Mai Grepp. Tallinn : Ajakirjade Kirjastus, 2010. 111 lk.

31. Lintrop, Aado. Annapurna / toimetanud Siiri Ombler ; kujundanud Mari Ainso. Tartu : Ilmamaa, 2010. 128 lk.

32. Methis : studia humaniora Estonica. 4 / Tartu Ülikooli kirjanduse ja teatriteaduse osakond, Eesti Kirjandusmuuseumi kultuurilooline arhiiv ; koostajad Andrus Org, Tiina Kirss ; toimetaja Andrus Org. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum ; Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut, 2010. 179 lk.

Nr. 4 / koostajad Andrus Org, Tiina Kirss ; toimetaja Andrus Org. 179 lk.Nr. 5/6. Omaelulookirjutuse erinumber / koostaja, toimetaja Leena Kurvet-Käosaar. 249 lk.

33. Parek, Elsbeth. ...ja põlvest põlveni kajab : mälestused / toimetanud Tiiu Viirand ja Tiina Saluvere ; eessõna: Lagle Parek. Tallinn : Kunst, 2010. 455 lk.

34. Rüütel, Ingrid. Muutudes endaks jääda : valik meenutusi, artikleid, uurimusi / toimetajaja noodigraafika: Edna Tuvi ; bibliograafia koostajad ja toimetajad: aastani 2005 Gerli Eero, Rita Hillermaa, 2005-2010 Lii Suurpalu, Rita Hillermaa ; kujundaja: Krista Saare. Tallinn : TEA, 2010. 672 lk.

35. Summatavet, Kärt. Minu ajalugu : Kihnu Roosi käsitöökogu. Tallinn : Varrak : EKM Teaduskirjastus, 2010. 320 lk.

36. Summatavet, Kärt. My history : the letters of Kihnu Roosi / translated by Kaisa Kaer. Tallinn : Varrak : EKM Teaduskirjastus, 2010. 320 lk.

37. Sügisball / koostajad Virve Sarapik, Piret Viires ; toimetaja Mari Laaniste ja Jaak Tomberg. Tallinn ; Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010. 181 lk. (Etüüde nüüdiskultuurist ; 2).

38. Tartu rätsepmeister Eduard Uusen : mees, kelle tehtud pükstes sõlmiti Tartu rahu / Vahur ja Eda Kalmre. Tartu : Hermes, 2010. 143 lk.

39. Transforming culture in the digital age : international conference in Tartu 14-16 April 2010 : Abstracts / Editots: Agnes…[et al]. Tartu : Estonian National Museum : Estonian Literary Museum : Baltic Audiovisual Aechival Council : University of Tartu, 2010. 128 p.

 

E-VÄLJAANDED

40. Contemporary Folklore IV. Media & Folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; edited by Mare Kõiva. Tartu : ELM Scholarly Press, 2009 - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/cf/cf4/. [Ilmus 2010]

41. Eesti rahvalaule viisidega III / Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond ; koostanud Herbert Tampere ; faksiimileväljaande valmistasid ette Ingrid Rüütel, Taive Särg, Sander Laumets, Hanno Artur Särg, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2010 - http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/tampere/tampere3/

42. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum.
Vol. 44 - http://www.folklore.ee/folklore/vol44/
Vol. 45 - http://www.folklore.ee/folklore/vol45/
Vol. 46 - http://www.folklore.ee/folklore/vol46/

43. From language to mind 4" : on the occasion of the 110th birthday of Academician Oskar Loorits and 75th birtday of Pille Kippar : 15-17 September 2010, Tartu, Estonia : abstracts / Department of Folkloristics Estonian Literary Museum, Estonian Scholarly Press ; edited by Liisa Vesik. Tartu : EKM Teaduskirjastus 2010 - http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2010/loorits/teesid.pdf

44. Medica VII "People vs the natural and the artificial. Power relations" : [International Conference of Ethnomedicine and Medical Anthropology, 9.-10. April 2010] : abstract & schedule / Department of Folkloristics, Estonian Literary Museum ; Estonian Folklore Institute ; compiler Piret Paal. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2010 - http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/medicaVII/Medica7_abstracts.pdf

45. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia rühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus.
Nr. 44 - http://www.folklore.ee/tagused/nr44/
Nr. 45 - http://www.folklore.ee/tagused/nr45/
Nr. 46 - http://www.folklore.ee/tagused/nr46/

46. Nypli 17. kevadkool 2010 : 00-ndate kirjandus ja kriitika: kas tõesti 0:0? : teesid / Eesti Kirjandusmuuseum, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus ; koostajad: Marin Laak, Aare Pilv ; toimetaja: Johanna Ross. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2010 - 

47. Old treasures in the New Europe : the future of ethnobiology in the East and Far East : 15.-17. October 2010, Padise, Estonia : International Society of Ethnobiology, regional workshop on Eastern European Ethnobiology : abstracts / Department of Folkloristics Estonian Literary Museum ; compiler and editor: Renata Sõukand. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2010 - 

48. The inner and the outer : the ritual year conference 6 : June 4-6, 2010, Tallinn : abstracts / Estonian Literary Museum, Estonian Institute of Folklore, SIEF Ritual Year Working Group ; [compiler Maris Kuperjanov]. Tartu : Estonian Literary Museum, 2010 - 

49. Trükis Eesti- ja Liivimaal 1801-1917 = Druckschriften in Est- und Livland 1801-1917 / Eesti Kirjandusmuuseum ; koostanud: Vello Paatsi ; tõlge saksa keelde: Olaf Mertelsmann ; toimetanud: Vello Paatsi ja Kristi Metste ; fotod: Alar Madisson. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2010 -
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/15403/1/trykis_1801_19171.pdf

 

KOOSTÖÖVÄLJAANDED

50. Noorte hääled : noorte etnoloogide ja folkloristide konverents. Tartu, 21.-22. aprill 2010 : ettekannete kokkuvõtted / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Rahva Muuseum ; koostanud Marleen Nõmmela, Ave Tupits. Tartu : Eesti Rahva Muuseum : Eesti Rahvaluule Arhiiv - http://folklore.ee/era/nt/nt2010.htm

51. Transforming culture in the digital age : international conference in Tartu 14-16 April 2010 : papers presented at the conference in Tartu, 14-16 April 2010 / editors Agnes Aljas... [et al]. Tartu : Estonian National Museum : Estonian Literary Museum : University of Tartu, 2010. 416 p. - http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/14768/1/transform_book.pdf

52. Valgõ härg : kats tosinat seto jutust ja üts viil liisna = Valge härg : kaks tosinat setu muinasjuttu ja üks veel pealekauba = The white ox: two dozens Seto fairy tales (plus one extra) / kokko pand' = koostanud = compiled by: Risto Järv ; toimõtanuq = toimetanud = edited by: Paul Hagu, Risto Järv ; tõlgõ inglise kiilde: Ene-Reet Soovik Tartu : Tartu Ülikool, kultuuriteaduste ja kunstide instituut, 2009. 1 DVD (ca 1 t. 47 min.) + tekstilisa (35 lk.) [puudus 2009.a. nimestikust]

Kas leidsid, mida otsisid? *