Väljaanne

2014

Merike Kiipus

TRÜKISED

1. 58. Kreutzwaldi päevade teaduslik konverents "Eesti perekond: traditsioon ja fiktsioon" : teesid : 16.–17. detsember 2014, Tartu / koostaja ja toimetaja Kanni Labi. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2014. 28 lk.

2. Aeg ärgata : kakskümmend kaheksa eesti rahvalaulu:  kirja pannud Friedrich Reinhold Kreutzwald Järvamaalt Viisu külast 1828. aastal = Time to wake : twenty-eight Estonian folk songs : written down by Friedrich Reinhold Kreutzwald in 1828 in Viisu village, Järva county / Eesti Kirjandusmuuseum ; koostaja Ottilie Kõiva ; tõlked: Kait Tamm ; toimetajad Janika Oras, Liina Saarlo, Kadri Tamm. Tartu ; Paide : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2014. 112 lk.

3. Eesti digitaalhumanitaaria A° 2013 : IT-rakendused humanitaarteadustes : projektide tutvustused = Digital humanities in Estonia A° 2013 : IT applications in humanities project synopses / koostanud ja toimetanud Kaisa Kulasalu, Mari Sarv. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2014. 36 lk.

4. Eestlased Venemaal: elud ja lood / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostanud ja toimetanud Anu Korb. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2014. 302 lk. (Eesti asundused ; 6)

5. Family history : facilitating intergenerational and intercultural exchange : 3-4 November 2014, Estonian Literary Museum, Tartu, Estonia : abstracts / toimetaja Leena Kurvet-Käosaar. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2014. 27 lk.

6. Folkloor ja sidusus : üheksas folkloristide talvekonverents : 26.-27. veebruaril 2014 Uhtjärve ürgoru Nõiariigis : pühendatud Mare Kõiva 60. sünnipäevale : ettekannete teesid ja ajakava / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond jt. ; koostajad Katre Kikas, Piret Voolaid. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2014. 51 lk.

7. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum.

 • Vol. 56. 2014. History, myths, religioon. 176 lk.
 • Vol. 57. 2014. History Culture and Selected Pasts / Guest editors: Anne Heimo, Ene Kõresaar, Pauliina Latvala. 192 lk.
 • Vol. 58. 2014. Siberian Estonians and Latvians / Guest editor: Anu Korb. 222 lk.
 • Vol. 59. 2014. 200 lk.

8. Folklore studies - mission possible : dedicated to the 90th anniversary of the Archives of Latvian Folklore / Department of folkloristics Estonian Literary Museum ; edited by Mare Kõiva. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2014. 290 lk.

9. Halltõbi / Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika osakond ; koostanud Piret Paal ; toimetanud Mare Kalda. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2014. 454 lk. (Monumenta Estoniae antiquae. II, Eesti muistendid. Mütoloogilised haigused, 2)

10. Kas sa Tammsaaret oled lugenud? : kirjanduslik eluloovestlus Helga Nõuga / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kultuurilooline Arhiiv ; koostaja Rutt Hinrikus ; toimetaja: Marin Laak. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2014. 144 lk.

11. Kirjanduspärand kultuuriloos : artikleid ja uurimusi 2008–2014 : Eesti Kultuuriloolise Arhiivi 85. aastapäevaks / koostanud Marin Laak, Sirje Olesk ; toimetanud Kanni Labi. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2014. 295 lk. (EKLA töid kirjandusest ja kultuuriloost ; 7)

12. Kodavere regilaulud / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostajad Liina Saarlo, Edna Tuvi ; toimetajad: Janika Oras, Kristi Salve. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2014. 895 lk. (Monumenta Estoniae antiquae. I, Vana kannel : eesti regilaulud = Estonum carmina popularia ; 11)

13. Kõiva, Mare. Through the Ages. I, Folklore as a common expression of lingual, figurative, emotional and mental memory / Mare Kõiva ; edited by Liina Vesik. Tartu : ELM Scholary Press, 2014. 350 lk. 2nd revised edition. (Sator ; 5)

14. Kõiva, Mare. Through the Ages. II, Time, space, and eternity / Mare Kõiva, Liina Vesik. Tartu : ELM Scholary Press, 2014. 293 lk. (Sator ; 13)

15. Kõmmus, Jegard. Iiu Leiger : Emaste Söruotsa murrangus loodud muisdendide sari Iuma vägimihest Leigrisd / koostaja ja toimetaja Helen Kõmmus. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2014. 88 lk.

16. Lintrop, Ado. Loomisaja lood : uurimusi ja tõlkeid Põhja-Euraasia rahvaste usundist / toimetaja Mall Hiiemäe. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2014. 328 lk. (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused; 32)

17. Maailm ja multitasking / koostaja Mare Kõiva ; toimetaja Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2014. 257 lk. 2., täiendatud trükk. (Tänapäeva folkloorist ; 10)

18. Medica IX : interdistsiplinaarne konverents : tervis, linn ja loodus : Tartu, 26. märts 2014 : teesid / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond ; koostajad Mare Kõiva, Marko Uibu. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2014. 19 lk.

19. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus.

20. Oskar Kallase päev – XXV eesti raamatuteaduse konverents 24. oktoobril 2014 Eesti Kirjandusmuusuemis : ettekannete teesid / koostaja Merike Kiipus, keeletoimetaja Heino Räim. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2014. 17 lk.

21. Pulbitsev perifeeria : kirjandusteaduse IV Nüpli suvekool, 20.–21.2014 : teesid / koostajad Krista Ojasaar, Marin Laak ; toimetaja Tiina Saluvere. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2014. 38 lk.

22. Regilaulu kohanemine ja kohandajad / toimetajad Janika Oras, Andreas Kalkun, Mari Sarv. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2014. 349 lk. (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused ; 31)

23. Regilaulukonverents Regilaulu teisenemised ja piirid. = the transformations and borders of regilaul : 26.–27. novembril 2014 Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis = 26th and 27th November 2014 at the Estonian Literary Museum in Tartu : ettekannete teesid / Janika Oras, Taive Särg. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2014. 23 lk.

24. Scala naturae : festschrift in honour of Arvo Krikmann : for his 75th birthday / Estonian Literary Museum, Department of Folkloristics ; edited by Anneli Baran, Liisi Laineste, Piret Voolaid ; [cover: Liisi Laineste]. Tartu : Estonian Literary Museum Scholarly Press, 2014. 442 lk.

25. Мы не немы! : антропология протеста в России 2011–2012 годов / Александра Архипова, Михаил Алексеевский. Tartu : Научное издательство ЭЛM, 2014. 330 lk.

 

E-väljaanded

26. 58. Kreutzwaldi päevade teaduslik konverents "Eesti perekond: traditsioon ja fiktsioon" : teesid : 16.–17. detsember 2014, Tartu / koostaja ja toimetaja Kanni Labi. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2014 – http://gnoom.kirmus.ee/pildid/pdf/teesid_kreutz%20(1).pdf

27. Eesti digitaalhumanitaaria A° 2013 : IT-rakendused humanitaarteadustes : projektide tutvustused = Digital humanities in Estonia A° 2013 : IT applications in humanities project synopses / koostanud ja toimetanud Kaisa Kulasalu, Mari Sarv. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2014 – http://www.folklore.ee/dh/dhe2013/

28. Folkloor ja sidusus : üheksas folkloristide talvekonverents : 26.-27. veebruaril 2014 Uhtjärve ürgoru Nõiariigis : pühendatud Mare Kõiva 60. sünnipäevale : ettekannete teesid ja ajakava / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond jt. ; koostajad Katre Kikas, Piret Voolaid. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2014 – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2014/ftk/teesid.pdf

29. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum.

 • Vol. 56. 2014. History, myths, religion – http://www.folklore.ee/folklore/vol56/
 • Vol. 57. 2014. History Culture and Selected Pasts / Guest editors: Anne Heimo, Ene Kõresaar, Pauliina Latvala – http://www.folklore.ee/folklore/vol57/
 • Vol. 58. 2014. Siberian Estonians and Latvians / Guest editor: Anu Korb – http://www.folklore.ee/folklore/vol58/
 • Vol. 59. 2014 – http://www.folklore.ee/folklore/vol59/

30. Regilaulukonverents Regilaulu teisenemised ja piirid. = the transformations and borders of regilaul : 26.–27. novembril 2014 Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis = 26th and 27th November 2014 at the Estonian Literary Museum in Tartu : ettekannete teesid / Janika Oras, Taive Särg. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2014 – http://www.folklore.ee/regilaul/konverents2014/
31. Saaremaa rahvamuusikat ja tähtpäevakombeid / koostaja Ingrid Rüütel, toimetaja Janika Oras. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2014. 24 lk. + 1 DVD ja 1 CD. (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist ; 8)

32. Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik ; managing editor Toivo Sikka ; editors: Risto Järv, Indrek Jääts, Art Leete, Aado Lintrop, Pille Runnel, Ülo Valk. Tartu : Estonian National Museum.
Vol. 8, No. 1. 2014 – http://www.jef.ee/index.php/journal/issue/viewIssue/14/pdf_109/
Vol. 8, No. 2. 2014 – http://www.jef.ee/index.php/journal/issue/viewIssue/15/pdf_124/

33. Kaplinski, Jaan. Kolmes keeles / luulevaliku koostanud: Jaan Kaplinski ; heli: Jaan Tamm. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum ; Eesti Kirjanduse Selts, 2014. 1 CD. (Kirjanike hääled ; 6)

34. Kehalisus ja tunded välitööde kontekstis : konverents 23. oktoobril 2014 Tartus : ettekannete teesid / koostajad Merili Metsvahi, Katre Kikas ; toimetajad Ell Vahtramäe ja Margaret Lyngdoh. Tartu : Akadeemiline Rahvaluule Selts, 2014 – http://www.folklore.ee/rl/inste/ars/ars_vihik.pdf

35. Linda kivist Lilla Daamini : Tallinn-Tartu, Tartu-Tallinn / koostanud Risto Järv ; lood Piret Päär, Anne Türnpu ; muusika Andre Maaker. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, 2014. 22 lk. + 2 x CD Extra Digibox.

36. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuurilooline Arhiiv. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2014. (Studia humaniora Estonica)
Nr. 13. 2014. Eksiilkirjanduse erinumber / koostajad Kadri Tüür, Marin Laak ; toimetaja Kadri Tüür – http://ojs.utlib.ee/index.php/methis/issue/view/106
Nr. 14. 2014. Teatriteaduse erinumber – Representatsioon draamas ja teatris / koostajad: Anneli Saro ja Tanel Lepsoo ; toimetaja: Tiina Saluvere – http://ojs.utlib.ee/index.php/methis/issue/view/212

37. Medica IX : interdistsiplinaarne konverents : tervis, linn ja loodus : Tartu, 26. märts 2014 : teesid / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond ; koostajad Mare Kõiva, Marko Uibu. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2014. 19 lk. – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/medicaIX/medica9.pdf

38. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia rühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus.

 • Nr. 56. 2014. Pärimuslik ajalugu / külalistoimetaja Tiiu Jaago – http://www.folklore.ee/tagused/nr56/
 • Nr. 57. 2014 – http://www.folklore.ee/tagused/nr57/
 • Nr. 58. 2014 – http://www.folklore.ee/tagused/nr58/

39. Noorte hääled : noorte etnoloogide ja folkloristide konverents : Tartu, 23.–24. aprill 2014 : ettekannete kokkuvõtted / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; Eesti Rahva Muuseum / koostajad Jaanika Hunt, Piret Koosa. Tartu : Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kirjandusmuuseum, 2014 – http://www.folklore.ee/era/nt/NTteesid2014.pdf

40. Olematuse üheaegsus / Ene Mihkelson. Tartu : Eesti Kirjanduse Selts, 2014. 1 CD. (Kirjanike hääled ; 5)

41. Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid = Traditional Music and Customs of Saaremaa / kogunud ja koostanud / collected and compiled Ingrid Rüütel ; toimetaja Janika Oras.Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, 2014. 1 CD , 31 lk. + 1 DVD. (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist = Recordings from the Estonian Folklore Archives ; 8)

42. Siberi eestlaste laulud / koostanud Anu Korb. Eesti Kirjandusmuuseum, 2014. 2. Täiendatud väljaanne – http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/siberilaulud/eestlased/ (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule arhiivist ; 5)

 

Koostööväljaanded

43. Eesti muinasjutud ; I:2. Imemuinasjutud / Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond , Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti rahvaluule arhiiv ; koostanud Risto Järv, Mairi Kaasik, Kärri Toomeos-Orglaan ; toimetanud Inge Annom, Risto Järv, Mairi Kaasik, Kärri Toomeos-Orglaan. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2014. 767 lk. (Monumenta Estoniae Antiquae V)

44. Head Eesti muinasjutud : 50 muinasjuttu / koostanud ja kohandanud: Risto Järv, Inge Annom, Mairi Kaasik ... [jt.] ; pildid joonistanud: Taavi Oolberg ; kirivöö mustrid: Eesti Rahva Muuseum ja Piia Rand. [Tartu] : Loovhoog, 2014. 50 eraldi l. mängukaarte karbis : ill.

45. Head Eesti mõistatused : üle 600 mõistatuse / koostanud : Piret Voolaid ; kujundanud ja pildid joonistanud: Siret Tarvis. [Tartu] : Loovhoog, 2014. 50 eraldi l. mängukaarte karbis : ill.

46. Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik ; guest editor Merili Metsvahi ; editors: Risto Järv, Indrek Jääts, Art Leete, Aado Lintrop, Pille Runnel, Ülo Valk. Tartu : Estonian National Museum.

47. Kehalisus ja tunded välitööde kontekstis : konverents 23. oktoobril 2014 Tartus : ettekannete teesid / koostajad Merili Metsvahi, Katre Kikas ; toimetajad Ell Vahtramäe ja Margaret Lyngdoh. Tartu : Akadeemiline Rahvaluule Selts, 2014. 18 lk.

48. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuurilooline Arhiiv. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2014. (Studia humaniora Estonica)

 • Nr. 13. 2014. Eksiilkirjanduse erinumber / koostajad Kadri Tüür, Marin Laak ; toimetaja Kadri Tüür. 228 lk.
 • Nr. 14. 2014. Nr. 14. 2014. Teatriteaduse erinumber – Representatsioon draamas ja teatris / koostajad: Anneli Saro ja Tanel Lepsoo ; toimetaja: Tiina Saluvere 158 lk.

49. Noorte hääled : noorte etnoloogide ja folkloristide konverents : Tartu, 23.–24. aprill 2014 : ettekannete kokkuvõtted / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; Eesti Rahva Muuseum / koostajad Jaanika Hunt, Piret Koosa. Tartu : Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kirjandusmuuseum, 2014. 33 lk.

50. Seto naisi elolaulu' : antoloogia / kokko säädnü' [ja toimõndanu'] Andreas Kalkun ja Vahur Aabrams. [Värska] : Seto Instituut ; [Tartu] : Eesti Kirjandusmuuseum, 2014. 309 lk. (Seto kirävara ; 8)

51. Suits, Aino. Päevaraamat 1901–1964 / koostanud Rutt Hinrikus ; soome keelest tõlkinud Piret Saluri. Tallinn : Varrak, 2014. 616 lk.

Kas leidsid, mida otsisid? *