Väljaanne

2020

Merike Kiipus

TRÜKISED

 1. 64. Kreutzwaldi päevade teaduslik konverents „Digi kultuuris : allikad, suhtlus, looming“ . 20. detsember : teesid / koostanud Marin Laak; toimetanud Kanni Labi. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2020. 18 lk.
 2. Eesti kõnekäänud. I / toimetaja Asta Õim ; [väljaande ja andmebaasi koostaja: Asta Õim, Katre Õim ; andmebaasi koostaja: Anneli Baran, Anne Hussar ; andmebaasi murdekeele toimetaja Mari Must ; konsultant Arvo Krikmann ; kihelkonnakaart: Joonas Tomingas, kaas: Andres Kuperjanov] ; Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020. 1148 lk. (Monumenta Estoniae antiquae. VII, Phrasia Estonica = Eesti kõnekäänud ; 1)
 3. Eesti kõnekäänud. II / toimetaja Asta Õim ; [väljaande ja andmebaasi koostaja: Asta Õim, Katre Õim ; andmebaasi koostaja: Anneli Baran, Anne Hussar ; andmebaasi murdekeele toimetaja Mari Must ; konsultant Arvo Krikmann ; kihelkonnakaart: Joonas Tomingas, kaas: Andres Kuperjanov] ; Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020. 1150 lk. (Monumenta Estoniae antiquae. VII, Phrasia Estonica = Eesti kõnekäänud ; 2)
 4. Eesti-uuringute Tippkeskuse X aastakonverents "Dialoogid Eestiga: Kaljujoonistest robootikani" : Kava ja ettekannete teesid. 21.-22. oktoobril 2020 veebikeskkonnas Microsoft Teams / koostanud Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020. 44 lk.
 5. Euroopa, esteedid ja elulähedus : Semperi ja Barbaruse kirjavahetus 1911-1940. 1. köide (1911-1929) / Eesti Kirjandusmuuseum ; koostanud Paul Rummo ; toimetanud ja kommenteerinud Paul Rummo, Abel Nagelmaa, Tiina Saluvere ja Ülo Treikelder ; [eessõna: Harald Peep ; järelsõna: Marin Laak]. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020. 575 lk.
 6. Euroopa, esteedid ja elulähedus : Semperi ja Barbaruse kirjavahetus 1911-1940. 2. köide (1930-1940) / Eesti Kirjandusmuuseum ; koostanud Paul Rummo ; toimetanud ja kommenteerinud Paul Rummo, Abel Nagelmaa, Tiina Saluvere ja Ülo Treikelder ; [eessõna: Harald Peep ; järelsõna: Marin Laak]. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020. 581-1167 lk.  
 7. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum, 2020.  
  Vol. 78 Migration and Diasporas / Guest editors: Leena Kurvet Käosaar & Triinu Ojamaa. 214 lk.
  Vol. 79 Migration and Diasporas / Guest editors: Leena Kurvet Käosaar & Triinu Ojamaa. 231 lk.
  Vol. 80  Birthlore and Childhood / Guest editors: Irina Sedakova & Nina Vlaskina. 255 lk.
 8. Hiiemäe, Mall. Väike linnuraamat rahvapärimusest. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020. 224 lk. 3. trükk.
 9. Hiiemäe, Mall. Väike puu- ja põõsaraamat rahvapärimusest. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020. 231 lk.
 10. Kirjanduse (po)eetiline ruum : kirjandusteaduse X suvekool Peedomäel 21. ja 22. augustil 2020 : teesid / koostanud Aija Sakova, Marin Laak ja Maarja Hollo ; toimetanud Maarja Hollo ; kujundanud Elle Palumäe. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020. 24 lk.
 11. Laiuse regilaulud / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostajad Kristi Salve, Liina Saarlo, Janika Oras ; toimetaja Kanni Labi ; nootide toimetaja Janioka Oras. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 878 lk. (Monumenta Estoniae antiquae. I, Vana kannel : carmina popularia ; 13) – ilmus 2020
 12. Medica XIII: Meditsiiniantropoloogia konverents "Dialoogid, adapteerumine ja innovatsioonid" : Teesid = Medica XIII: An International and interdisciplinary forum "Dialogues, Adaptation and Innovation". Tartu 8.12.2020 / koostaja Mare Kõiva ; keeletoimetaja Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020. 15 lk.
 13. Mission possible V: kohanemisviisid, ümberkujundamised ja rahvakultuuri põhiaspektid : Kava ja ettekannete teesid. 14. oktoobril 2020 keskkonnas Microsoft Teams  / koostanud: Anastasiya Fiadotava, Mare Kõiva, Tatsiana Valodzina ; toimetanud ja tõlkinud: Anastasiya Fiadotava, Asta Niinemets. Tartu : EKLM Teaduskirjastus, 2020.24 lk. - http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2020/mp5/abstracts.pdf
 14. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020. 
  Nr. 76. 160 lk. 
  Nr. 77. Vaikimine / külalistoimetaja Reet Hiiemäe. 200 lk.
  Nr. 78. Meditsiiniantropoloogia. 215 lk.
 15. Toimetulekustrateegiad 2 : päevikupidamisest meemiloomeni : EKM folkloristika osakonna konverents : Ajakava ja teesid. 21.-22- september, 2020 Äksi Mororantšo, Tartumaa / koostajad ja toimetajad Katre Kikas, Anastasiya Fiadotava. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020. 20 lk. 
 16. Eva Toulouze, Nikolai Anisimov. Spring rituals of the Varkled-Böd’ya Udmurt / Весенние обряды удмуртов д. Варклед-Бодья. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020. 160 lk + 2 DVD-d.
 17. Viis ritta : meie kooliaja mängud / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostanud ja toimetanud Inge Annom ja Astrid Tuisk. Tartu : EKM Teaduskirjastus 2020. 160 lk.
   

E-VÄLJAANDED

 1. 64. Kreutzwaldi päevade teaduslik konverents „Digi kultuuris : allikad, suhtlus, looming“. 20. detsember : teesid / koostanud Marin Laak; toimetanud Kanni Labi. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2020. 18 lk. – https://www.folklore.ee/CEES/2020/krw/krw2020.pdf
 2. Eesti-uuringute Tippkeskuse X aastakonverents "Dialoogid Eestiga: Kaljujoonistest robootikani" : Kava ja ettekannete teesid. 21.-22. oktoobril 2020 veebikeskkonnas Microsoft Teams / koostanud Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020 – https://folklore.ee/CEES/2020/dialoogideestiga/teesid.pdf
 3. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum, 2020.
      Vol. 78 Migration and Diasporas / Guest editors: Leena Kurvet Käosaar & Triinu Ojamaa. – http://folklore.ee/folklore/vol78/
      Vol. 79 Migration and Diasporas / Guest editors: Leena Kurvet Käosaar & Triinu Ojamaa. http://folklore.ee/folklore/vol79/
      Vol. 80  Birthlore and Childhood / Guest editors: Irina Sedakova & Nina Vlaskina – http://folklore.ee/folklore/vol80/
 4. Incantatio : an international journal on charms, charmers and charming / ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming, Estonian Literary Museum ; general editor Mare Kõiva. Tartu : ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming.
  Issue 7 / Editor: Haralampos Passalis. Tartu, 2018 – https://ojs.folklore.ee/incantatio/issue/view/issue7/7 – (ilmus 2020)
  Issue 8 / Editor: Svetlana Tsonkova. Tartu, 2019 –https://ojs.folklore.ee/incantatio/issue/view/issue8/10 – (ilmus 2020)
 5. Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Art Leete. Tartu : Estonian National Museum.
  Vol. 14, No. 1, 2020 – http://www.jef.ee/index.php/journal/issue/view/26
  Vol. 14, No. 2, 2020   –  http://www.jef.ee/index.php/journal/issue/view/27
 6. Medica XIII: Meditsiiniantropoloogia konverents "Dialoogid, adapteerumine ja innovatsioonid" : Teesid = Medica XIII: An International and interdisciplinary forum "Dialogues, Adaptation and Innovation". Tartu 8.12.2020 / koostaja Mare Kõiva ; keeletoimetaja Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020. 15 lk.  – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/medicaXIII/abstracts.pdf
 7. Paras paar / Quite a pair : Torupilli Juss & Cätlin Mägi / Eesti Kirjandusmuuseum ; Viljandi Pärimusmuusika Keskus ; koostajad Cätlin Mägi, Helen Kõmmus ; toimetaja Janika Oras. Viljandi, Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020. 2 CD-d (x'x'', x'x''), 112 lk. (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist ; 14)
 8. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituut ; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ; peatoimetaja Marin Laak. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2020. (Studia humaniora Estonica).

  Nr. 24 [sügis]. 2019. Kirjanduslikud linnauuringud / koostajad ja toimetajad: Ene.Reet Soovik, Elle-Mari Talivee, Jason Finch, Anu Printsmann –  http://media.voog.com/0000/0013/5100/files/Methis_24_koos_16.12.19.pdf – ilmus 2020

  Nr. 25 [kevad]. 2020. Vene kirjanduse tõlkeideoloogia erinumber / koostaja: Lea Pild ; toimetajad: Lea Pild, Kanni Labi – http://media.voog.com/0000/0013/5100/files/Methis_25_Sisu%2Bkaaned_15.6.20.pdf

  Nr. 26 [sügis]. 2020 Digihumanitaaria erinumber / koostajad Marin Laak, Piret Viires – https://ojs.utlib.ee/index.php/methis/issue/view/1213

 9. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020. 
  Nr. 76 – https://www.folklore.ee/tagused/nr76/ 
  Nr. 77 – https://www.folklore.ee/tagused/nr77/
  Nr. 78 – https://www.folklore.ee/tagused/nr78/
 10. Toimetulekustrateegiad 2 : päevikupidamisest meemiloomeni : EKM folkloristika osakonna konverents : Ajakava ja teesid. 21.-22. september, 2020 Äksi Mororantšo, Tartumaa / koostajad ja toimetajad Katre Kikas, Anastasiya Fiadotava. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020 – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2020/toimetulek2/teesid.pdf
 11. Väike Hellero. Regilaulu lugu = The story of Runosong / koostajad Mari Sarv, Janika Oras ; toimetaja Kadi Sarv. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 1920  –https://www.folklore.ee/regilaul/lugu/

Koostööväljaanded

 1. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri = Journal of Estonian and Finno-Ugric linguistics / Tartu Ülikool, eesti ja üldkeeleteaduse instituut ; peatoimetaja Urmas Sutrop, Estonian Literary Museum and University of Tartu. 
  ESUKA-JEFUL.2019,10-2 – http://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/issue/view/10.2 – ilmus 2020
 2. Incantatio : an international journal on charms, charmers and charming / ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming, Estonian Literary Museum ; general editor Mare Kõiva. Tartu : ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming.
  Issue 7 / Editor: Haralampos Passalis. Tartu, 2018. 206 lk. – (ilmus 2020)
  Issue 8 / Editor: Svetlana Tsonkova. 2018. 140 lk. ؘ– (ilmus 2020)
 3. Journal Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik. Tartu : Estonian National Museum. 
          Vol. 13, No. 2, 2019, 146 lk.– ilmus 2020
          Vol. 14, No. 1, 2020, 152 lk.
 4. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituut ; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ; peatoimetaja Marin Laak. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2020. (Studia humaniora Estonica).

  Nr. 24 [sügis]. 2019. Kirjanduslikud linnauuringud / koostajad ja toimetajad: Ene.Reet Soovik, Elle-Mari Talivee, Jason Finch, Anu Printsmann. 188 lk. – ilmus 2020
  Nr. 25 [kevad] 2020. Vene kirjanduse tõlkeideoloogia erinumber / koostaja: Lea Pild ; toimetajad: Lea Pild, Kanni Labi. 185 lk. 

 5. Mitmele isandale loodud kunst. Sotskolonialism ja Eesti / koostanud Johanna Ross ja Epp Annus ; [toimetanud ja korrektuuri lugenud Johanna Ross]. [Tartu] : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. 323 lk.
 6. Sakova Aija. Mäletamise poeetika : Ene Mihkelsoni ja Christa Wolfi romaanid lähivaates / Aija Sakova ; [algversiooni saksa keelest tõlkinud Anne Arold, Eve Pormeister ja Aija Sakova ; toimetaja Brita Melts ; järelsõna: Cornelius Hasselblatt. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. 171 lk. 
 7. Zeigo, Henri. Hurda graal / toimetajad Asta Niinemets, Tuuli Kaalep. Tartu : Tuuli Kaalep, Henri Zeigo, 2019. 149 lk. – ilmus 2020
 8. Tintura & Arno Tamm. Kaugel üksi võõra rahva hulgas. Siberi eestlaste laulud = far from home songs of Siberian Estonians. 2020. CD.
 9. Õppisime 1965–1970 eesti filoloogideks : Kursuseraamat / koostajad Rutt Hinrikus, Ann Seilenthal. Tartu : Tartu : Tõnu Seilenthal, 2020. 293 lk.
 10. The Yearbook of Balkan and Baltic studies / International Society of Balkan and Baltic Studies, Estonian Literary Museum. Vilnius-Tartu-Sofia-Riga : ELM Scholarly Press, 2020. Vol. 3 / editor -in-chief Ekaterina Anastasova; guest editors Irina Sedakova, Laurent Sébastien Fournier. 254 lk.
 11. Mиссия выполнима-2 : Перспективы изучения фольклора: взгляд из Беларуси и Эстонии / сост. : Татьяна Володина, Маре Кыйва. – Минск : Беларуская навука, 2020. 402 lk.
 12. Современная удмуртская культурa. Том I / составители Ева Тулуз, Елена Попова, Николай Анисимов ; [литературный редактор Николай Кузнецов ; оформление: Сирье Ратсо] ; Таллиннский университет. Таллинн : Издательство Таллиннского университета, 2020. 403 lk. (Acta Universitatis Tallinnensis. Humaniora)
Kas leidsid, mida otsisid? *