Väljaanne

2000

Merike Kiipus

Trükised

1. Alembi, Ezekiel. The oral poetry of the Abanyole children: context, style and social significance. - Tartu : Estonian Literary Museum, 2000. - 176 p.

2. Eesti rahva elulood: sajandi sada elulugu kahes osas / Eesti Kirjandusmuuseum ja Ühendus Eesti Elulood; koostanud Rutt Hinrikus; toimetanud Eneken Helme, Lea Tooming; eessõnad: Lennart Meri, Rutt Hinrikus. - Tallinn: Tänapäev, 2000.
          I osa. - 511 lk.
          II osa. - 511 lk.

3. Folklore: electronic journal of folklore [http://haldjas.folklore.ee/folklore]: printed version / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2000.
Vol. 13. May* 2000. -160 p.

4. Hiiemäe, Mall. Rannamõisa tamme lugu. Alatskivi: Liivi Muuseum, 2000. - 15 lk.

5. Kirjad üle mere: Mart Lepiku kirjavahetus Julius Mägiste, Karl Ristikivi ja Bernard Kangroga / Eesti Kirjandusmuuseum; koostanud ja kommenteerinud Sirje Olesk; toimetanud Tiina Saluvere. - Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2000. - 160 lk. - (Litteraria: Eesti kirjandusloo allikmaterjale; vihik 19).

6. Kord Vihalemm elas Ystadis: Arvo Mägi ja Arno Vihalemma kirjavahetus 1955-1959 / Eesti Kirjandusmuuseum; koostanud, eessõna ja kommentaarid kirjutanud Piret Noorhani; toimetanud Kristi Metste. - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2000. - 257 lk.

7. Loorits, Oskar. Endis-eesti elu-olu. III, lugemispalu põllumehe elust / Eesti Rahvaluule Arhiiv; vastutav toimetaja Ergo-Hart Västrik; tegevtoimetaja Mall Hiiemäe. - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2000. - 292 lk. - (Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused; 17).

8. Loorits, Oskar. Liivi rahva usund. IV-V / Eesti Kirjandusmuuseumi rahvausundi töörühm; toimetajad Luule Krikmann, Mall Hiiemäe, Mare Kõiva, Kristi Salve; tõlked saksa keelest: Reet Hiiemäe; tõlked liivi keelest ja eessõna: Kristi Salve. - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2000. - XXI, 394, 180 lk.

9. Maa-alused / toimetajad: Mall Hiiemäe, Janika Oras. - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2000. - 112 lk. - (Pro folkloristica; 7).

10. Meedia. Folkloor. Mütoloogia / Eesti Kirjandusmuuseumi rahvausundi töörühm; toimetanud Mare Kõiva. - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2000. - 388 lk. - (Tänapäeva folkloorist; 3).

11. Muutuste mehhanismid eesti kirjanduses ja kirjandusteaduses: ettekandeid ja artikleid 1999 / Eesti Kirjandusmuuseum; koostajad Marin Laak, Sirje Olesk; toimetaja Marin Laak. - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2000. - 213 lk.

12. Mäetagused: hüperajakiri [http://haldjas.folklore.ee/tagused] / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond; toimetajad Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2000.
          13. - 176 lk.
          14. - 160 lk.

13. Ojamaa, Triinu. Glissando ngasassaani muusikas: morfoloogiline, semantiline ja süntaktiline tasand. - Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2000. - 171 lk. (Dissertationes Philologiae Uralicae Universitas Tartuensis; 5).

14. Oskar Kallase päev - XVIII eesti raamatuteaduse konverents: 25. oktoobril 2000 Eesti Kirjandusmuuseumis: ettekannete teesid / Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu. - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2000. - 14 eraldi l. mapis.

15. Oskar Loorits 1900-1961: bibliograafia / EKM folkloristika osakond; toimetaja Karin Ribenis. - 3. täiendatud trükk. - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2000. - 93 lk.

16. Parek, Elsbet. Mälestusi aastaist 1939-1944 Pärnus / Eesti Kirjandusmuuseum; toimetanud Tiina Saluvere. - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2000. - 102 lk. - (Litteraria: Eesti kirjandusloo allikmaterjale; vihik 18).

17. Pärimus pärijaile / Rahvuslik Folkloorinõukogu; Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond; koostanud ja toimetanud Ingrid Rüütel. - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2000. - 146 lk., 11 l. ill.

18. Ristikivi, Karl. Kirjanduslik päevik / Eesti Kirjandusmuuseum; koostanud, eessõna ja kommentaarid kirjutanud Rutt Hinrikus; toimetanud Eve Annuk. - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2000. - 116 lk. - (Litteraria: Eesti kirjandusloo allikmaterjale; vihik 17).

19. Sarv, Mari. Regilaul kui poeetiline süsteem / Eesti Kirjandusmuuseum; toimetajad Janika Oras, Ergo-Hart Västrik. - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2000. - 200 lk. - (Paar sammukest: Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat; 17).

20. Sarv, Vaike. Setu itkukultuur / Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond; Tampereen yliopiston kansanperinteen laitos. - Tartu-Tampere, 2000. - 295 lk. - (Ars musicae popularis; 14).

21. Tagasipöördumatus: sõnad ja hääl / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond; toimetajad Kristi Salve, Mare Kõiva, Ülo Tedre. - Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2000. - 296 lk.

 

E- väljaanded

1. Folklore: electronic journal of folklore / edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Vol. 13. - http://haldjas.folklore.ee/folklore/

2. Journal of the Baltic Institute of Folklore / eds. Kristin Kuutma & Mare Kõiva. Vol. 2. - http://haldjas.folklore.ee/rl/pubte/ee/bif/bif2

3. Kippar, Pille. Tiere, Vögel, Insekten. Estnische Tiermärchen / tõlge saksa keelde Reet Hiiemäe. - http://haldjas.folklore.ee/rls/tiere

4. Konverents "Regilaulu keel ja poeetika" Eesti Kirjandusmuuseumis 29.-30.11.2000: ettekannete teesid / toimetajad: Mari Sarv, Tiiu Jaago. - http://haldjas.folklore.ee/~mari/teesid/

5. Krikmann, Arvo. Eesti kihelkondade murdesõnavaralisi suhteid - http://haldjas.folklore.ee/~kriku/MURRE/

6. Krikmann, Arvo. Lisamaterjali mõistatuste kohta [õppematerjal]. - http://haldjas.folklore.ee/~kriku/PARINTRO/aenigma.htm, u. 330 KB

7. Krikmann, Arvo. Sissevaateid folkloori lühivormidesse. III, ütluste semantikast. - http://haldjas.folklore.ee/~kriku/RETSEM/index.htm

8. Laak, Marin, Sarapik, Virve. Eesti kirjanduslugu tekstides 1924-1925. ERNI. - http://www.kirmus.ee/erni

9. Lintrop, Aado. Udmurdi usundi peamised tunnusjooned XIX ja XX sajandil - http://haldjas.folklore.ee/~aado/rahvad/udu.htm.

10. Mäetagused / toimetajad Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. 13., 14. - http://haldjas.folklore.ee/tagused/

11. Mängult-päriselt. Tänapäeva folkloorist II / toim. M. Kõiva. - http://haldjas.folklore.ee/rl/pubte/

12. Noorte folkloristide konverents Eesti Kirjandusmuuseumis 25.-26.04. 2000: ettekannete teesid / toimetaja: Janika Oras. - http://haldjas.folklore.ee/~janika/noored/teesid/

13. Rahvausund tänapäeval: artiklite kogumik / toim. M. Kõiva, M. Hiiemäe. - http://haldjas.folklore.ee/rl/pubte/usund. - (Valmimas.)

14. Sator. I, artikleid usundi- ja kombeloost / toim. Mare Kalda & Mare Kõiva. - http://haldjas.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/

15. Vestring, S. H. Lexicon Esthonico Germanicum / html-vormistus ja saatesõna A. Krikmann/. - http://haldjas.folklore.ee/~kriku/VESTRING/index.htm

Kas leidsid, mida otsisid? *