Väljaanne

2016

Merike Kiipus

TRÜKISED

1. Eesti-uuringute Tippkeskuse konverents „Eesti-uuringute interdistsiplinaarsed dialoogid“ : 28. ja 29. aprillil 2016 Jõgeva jahimajas Trofee : ajakava. Ettekannete teesid / koostanud Piret Voolaid, Meelis Roll ; toimetanud Asta Niinemets Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2016. 57 lk.

2. Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents ja Kreutzwaldi päevade 60. konverents „Suuline ja kirjalik kultuuris: põimumised ja põrkumised“ : Ajakava ja ettekannete kokkuvõtted : 12. ja 13. detsembril 2016 Eesti Kirjandusmuuseumis / koostanud Liina Lukas, Meelis Roll, Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2016. 48 lk.

3. Elust elulooks, eluloost kultuurilooks : kevadkonverents 5. ja 6. mail 2016 Eesti Kirjandusmuuseumis : teesid / korraldajad Eesti Kultuurilooline Arhiiv ja Eesti Elulugude Ühendus ; koostanud ja toimetanud Külliki Kuusk. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2016. 36 lk.

4. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum.

 • Vol. 63 / Guest editor: Aimar Ventsel. 2016. 158 lk.

 • Vol. 64 / Guest editors: Hille Pajupuu, Renate Pajusalu, Mari Uusküla. 2016. 215 lk.

 • Vol. 65 / Guest editor: Reet Hiiemäe. 2016. 184 lk.

 • Vol. 66 / Guest editors: Irina Sedakova & Nina Vlaskina. 2016. 208 lk.

5. Folkloristide XI talvekonverents : omad ja võõrad. Kohanemised ja sulandumised : 4.–5. veebruar 2016 Kivi Turismitalus : teesid / Eesti Rahvaluule Arhiiv, Akadeemiline Rahvaluule Selts ; koostaja: Anu Korb ; toimetaja Inge Annom. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2016. 31 lk.

6. Hiiemäe, Mall. Väike linnuraamat rahvapärimusest. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2016. 244 lk. MÜÜDUD

7. Hinrikus, Rutt. Kahe vahel : Artikleid kirjandusest ja elulugudest / koostaja Marin Laak ; toimetaja Kanni Labi. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2016. 352 lk. (EKLA töid kirjandusest ja kultuuriloost ; 8)

8. Jussufi, Guldžahon. Kandle-Jussi ehk Johannes Rosenstrauchi muusikapärand / Eesti Kirjandusmuuseum etnomusikoloogia osakond, Eesti Rahvaluule Arhiiv ; TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakond ; koostaja, noodistaja, artikli ja kommentaaride autor: Guldžahon Jussufi ; toimetaja: Taive Särg ; noodigraafika: Edna Tuvi. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2016. 366 lk.

9. Konverents „Suur maalritöö: keelest ja meelest“ : Urmas Sutrop 60. Ajakava. Teesid. 7. juunil 2016 Eesti Kirjandusmuuseumis Vanemuise 42, Tartu. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2016. 14 lk.

10. Kronberg, Janika. Hästi valitud sõbrad : artikleid Karl Ristikivist ja tema kirjanduslikust ümbrusest / toimetaja Brita Melts. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus : Karl Ristikivi Selts, 2016. 233 lk. (EKLA töid kirjandusest ja kultuuriloost ; 9)

11. Kõmmus, Jegard. Hiiumaa meremees jutustab : uurimusi ja mälestusi Hiiumaa mereloost. I. /Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; Eesti Rahva Muuseum , koostaja ja toimetaja Helen Kõmmus. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2016. 528 lk. MÜÜDUD

12. Lintrop, Ado. Loomisaja laulud : uurimusi eesti rahvalaulust / toimetaja Mall Hiiemäe. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2016. 160 lk. (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused ; 35)

13. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus.

 • Nr. 63 Suurpeod / külalistoimetaja Iivi Zajedova. 2016. 182 lk.

 • Nr. 64. Värviline maailm / külalistoimetaja Piret Voolaid. 2016. 180 lk.

 • Nr. 65. Piirid ja interdistsiplinaarsus / külalistoimetaja Tiiu Jaago. 2016. 192 lk.

14. Oskar Kallase päev : XXVI eesti raamatuteaduse konverents 25. oktoober 2016 Eesti Kirjandusmuuseum : ettekannete teesid . Tartu : EKM Teadusdkirjastus, 2016. 15 lk.

15. Perspectives on contemporary legend : International Society for Contemporary Legend Research 34th Conference, Tallinn, Estonia June 28–July 2, 2016. Abstracts / editors: Mare Kalda, Eda Kalmre. Tartu/Tallinn : ELM Scholarly Press, 2016. 55 lk.

16. Regilaulu seitse nahka : vaateid regilaulule mitmest küljest : regilaulukonverents 30. novembril ja 1. detsembril 2016 Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis : teesid / Eesti Rahvaluule Arhiiv ; toimetajad Liina Saarlo, Mari Sarv, Kadri Tamm. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2016. 32 lk.

17. Rootsmäe, Lemming; Rootsmäe, Ilme. Võnnu kihelkonna kohanimed ja minevik / toimetaja Urmas Kalla. Tartu-Võru : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus : Võru Instituut. 752 lk. (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused ; 34). MÜÜDUD

18. Rüütel, Ingrid. Muhumaa laule ja lugusid / raamatu koostas Ingrid Rüütel; toimetas Asta Niinemets. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2016, 544 lk. (Mis on jäänud jälgedesse ; II)

19. Sutrop, Urmas. Lumivalgukeste raamatuke / koostanud ja tõlkinud Urmas Sutrop. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2016. 64 lk.

20. Teedrajav kääne : kirjandusteaduse VI suvekool (XXIII kevadkool), 1.–2.juulil 2016 Liivi muuseumis : teesid / koostaja Krista Ojasaar ; toimetaja Pille-Riin Larm. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2006. 40 lk.

21. Uurimusi vepsa rahvausust / Eesti Kirjandusmuuseum ; koostaja ja toimetaja Madis Arukask. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2016. 238 lk. (Sator ; 16)

22. Visual digital humanities : representing and interpreting humanities data : October 12–14, 2016 Estonian Literary Museum : book of abstracts, programme / compilers editors Mari Sarv & Liisi Laineste. Tartu : ELM Scholarly Press, 2016. 23 lk. (Digital humanities in Estonia A° 2016)

23. Фольклористика Коми: исследования и материалы / Ирина Ильина, Юлия Крашенинникова, Павел Лимеров ... [и др.] ; Эстонский литературный музей ; редакторы-составители выпуска: Людмила Лобанова, Николай Кузнецов. Тарту : Научное издательство ЭЛМ, 2016. 252 lk. (Sator ; 17)

E- väljaanded

24. Eesti rahvamuusika antoloogia : veebiväljaanne / koostanud Herbert Tampere, Erna Tampere, Ottilie Kõiva ; toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2016 –   http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/rahvamuusika/ee/index

25. Eesti-uuringute Tippkeskuse konverents „Eesti-uuringute interdistsiplinaarsed dialoogid“ : 28. ja 29. aprillil 2016 Jõgeva jahimajas Trofee : ajakava. Ettekannete teesid / koostanud Piret Voolaid, Meelis Roll ; toimetanud Asta Niinemets Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2016 – http://www.folklore.ee/CEES/2016/cees2016_a5.pdf

26. Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents ja Kreutzwaldi päevade 60. konverents „Suuline ja kirjalik kultuuris: põimumised ja põrkumised“ : Ajakava ja ettekannete kokkuvõtted : 12. ja 13. detsembril 2016 Eesti Kirjandusmuuseumis / koostanud Liina Lukas, Meelis Roll, Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2016 – http://www.folklore.ee/CEES/2016/konve_2.htm

27. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum.

 

28. Folkloristide XI talvekonverents : omad ja võõrad. Kohanemised ja sulandumised : 4.–5. veebruar 2016 Kivi Turismitalus : teesid / Eesti Rahvaluule Arhiiv, Akadeemiline Rahvaluule Selts ; koostaja: Anu Korb ; toimetaja Inge Annom. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2016 – http://www.folklore.ee/era/tk2016/TK16teesid.pdf

29. Elust elulooks, eluloost kultuurilooks : kevadkonverents 5. ja 6. mail 2016 Eesti Kirjandusmuuseumis : teesid / korraldajad Eesti Kultuurilooline Arhiiv ja Eesti Elulugude Ühendus ; koostanud ja toimetanud Külliki Kuusk. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2016 – http://www.kirmus.ee/pildid/pdf/Teesiraamatuke_Elulookonverents_2016_a5+3mm-2.pdf

30. Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik. Tartu : Estonian National Museum.

31. Kas keelata või lubada? : tsensuur Rootsi ajast Eesti taasiseseivumiseni : seminar Eesti Kirjandusmuuseumis 26. novembril 2015 : ettekanded / Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus ; [koostanud ja toimetanud Vello Paatsi ja Kristi Metste] Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2016 – https://kivike.kirmus.ee/EKLA-16096-43727-98182/

32. Konverents „Maastikule kleepuv tekst. 9.–11. juuni 2016 : teesid. Tallinn-Särghaua : Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus : Eesti Kirjandusmuuseum : Tallinna Ülikool, 2016. 27 lk.

33. Konverents „Suur maalritöö: keelest ja meelest“ : Urmas Sutrop 60. Ajakava. Teesid. 7. juunil 2016 eesti Kirjandusmuuseumis Vanemuise 42, Tartu. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2016. 14 lk. – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2016/suurmaalritoo/teesid.pdf

34. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuurilooline Arhiiv. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2015. (Studia humaniora Estonica).

Nr. 17/18. 2016. Võrdleva kirjandusteaduse erinumber / koostajad, toimetajad: Liina Lukas, Leena Kurvet-Käosaar. 252 lk. – Methis http://methis.ee/files/Methis17-18_165x245_veebi1.pdf

35. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus.

Nr. 63. Suurpeod / külalistoimetaja Iivi Zajedova. 2016. 182 lk. – http://www.folklore.ee/tagused/nr63/

Nr. 64. Värviline maailm / külalistoimetaja Piret Voolaid. 2016. 180 lk. – http://www.folklore.ee/tagused/nr64/

Nr. 65. Piirid ja interdistsiplinaarsus / külalistoimetaja Tiiu Jaago. 2016. 192 lk. – http://www.folklore.ee/tagused/nr65/

 

36. Noorte hääled : noorte etnoloogide ja folkloristide konverents : Tartu, 20. aprill 2016 : ettekannete kokkuvõtted / Eesti Rahva Muuseum; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostajad: Ave Goršič, Piret Koosa. Tartu : Eesti Rahva Muuseum : Eesti Kirjandusmuuseum, 2016 – http://www.folklore.ee/era/nt/NTteesid2016.pdf

37. Pühendus / luulevaliku koostanud: Viivi Luik; heli: Jaan Tamm. Tartu : Eesti Kirjanduse Selts : CD Lahendused, 2016. 1 CD. (Kirjanike hääled ; 10)

38. Regilaulu seitse nahka: vaateid regilaulule mitmest küljest : regilaulukonverents 30. novembril ja 1. detsembril 2016 Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis : teesid / Eesti Rahvaluule Arhiiv ; toimetajad Liina Saarlo, Mari Sarv, Kadri Tamm. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2016. 32 lk. – http://www.folklore.ee/regilaul/konverents2016/

39. Transmeedialised siirded : Paar sammukest XXIX : Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat 2012–2013 / koostaja ja toimetaja Kanni Labi. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2016. 160 lk – http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/araamat/2013/aastaraamat.pdf.

40. Uurimusi vepsa rahvausust / Eesti Kirjandusmuuseum ; koostaja ja toimetaja Madis Arukask. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2016. 238 lk. (Sator ; 16) – http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator16/

41. Фольклористика Коми: исследования и материалы / Ирина Ильина, Юлия Крашенинникова, Павел Лимеров ... [и др.] ; Эстонский литературный музей ; редакторы-составители выпуска: Людмила Лобанова, Николай Кузнецов. Тарту : Научное издательство ЭЛМ, 2016. 252 lk. (Sator ; 17) – http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator17/ 

Koostööväljaanded

42. Eesti kohanimeraamat / Eesti Keele Instituut; Võru Instituut; Eesti Kirjandusmuuseum; koostanud Marja Kallasmaa jt.; toimetanud Peeter Päll, Marja Kallasmaa. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2016. 1057 lk.; 54 kaarti.

43. Head Eesti mängud : mängud ja liisusalmid / Valminud koostöös Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Folkloristika osakonnaga ; koostanud Astrid Tuisk ; toimetanud Inge Annom ; kujundanud ja pildid joonistanud Piret Räni. Tartu : Loovhoog, 2016. 50 eraldi l. mängukaarte karbis : ill.

44. Journal Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik. Tartu : Estonian National Museum.

 • Vol. 9, No. 2. 2015. 126 lk.

 • Vol. 10, No. 1. 2016. 102 lk.

45. Konverents „Maastikule kleepuv tekst. 9.–11. juuni 2016 : teesid. Tallinn-Särghaua : Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus : Eesti Kirjandusmuuseum : Tallinna Ülikool, 2016. 27 lk. – http://www.utkk.ee/images/Maastikulekleepuv_tekst_pdf-v_internet.pdf

46. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuurilooline Arhiiv. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2015. (Studia humaniora Estonica).

 • Nr. 16. 2015. Poeetika erinumber / koostajad Arne Merilai, Maria-Kristiina Lotman ; toimetaja: Kanni Labi. 205 lk.

 • Nr. 17/18. 2016. Võrdleva kirjandusteaduse erinumber / koostajad, toimetajad: Liina Lukas, Leena Kurvet-Käosaar. 252 lk.

47. Metsavaimu heategu : sada eesti muinasjuttu metsast ja meist / välja valinud ja ümber pannud Risto Järv ; pildid joonistanud Kadri Roosi. Tallinn : Varrak : Eesti Kirjandusmuuseum, 2016. 383 lk.

48. Noorte hääled : noorte etnoloogide ja folkloristide konverents : Tartu, 20. aprill 2016 : ettekannete kokkuvõtted / Eesti Rahva Muuseum; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostajad: Ave Goršič, Piret Koosa. Tartu : Eesti Rahva Muuseum : Eesti Kirjandusmuuseum, 2016. 24 lk.

49. Paatsi, Vello. Rännates Gutenbergi galaktikas : kultuuriloolisi uurimusi aastatest 1993–2015 / koostanud ja toimetanud Kristi Metste ; järelsõna: Erki Tammiksaar. Tartu : Ilmamaa, 2016. 544 lk.

50. Pärimusmuusika noodikogu. 1. vihik / koostaja Cätlin Mägi ; toimetaja Janika Oras ; noodistused ja noodigraafika: Cätlin Mägi. Viljandi ; Tartu : Eesti Pärimusmuusika Keskus : Eesti Kirjandusmuuseum, 2016. 48 lk.

51. Sõukand, Renata; Kalle, Raivo. Changes in the Use of Wild Food Plants in Estonia 18th - 21st Century. 1st ed. 2016, VII, 172 p. 26 illus., 14 illus. in color. (SpringerBriefs in Plant Science)

52. Trames : journal of the humanities and social sciences : an official publication of the Estonian Academy of Sciences and the University of Tartu / editor in chief Urmas Sutrop, Estonian Literary Museum and the University of Tartu.

53. Urmas Sutrop 60 : Varbuse muusikamõisas. Tartu : [Tartu Ülikooli Kirjastus], 2016. 18 lk.

Kas leidsid, mida otsisid? *