Väljaanne

2022

Merike Kiipus

TRÜKISED

 1. 66. Kreutzwaldi päevad "Sõda eesti kultuuris, kirjanduses ja ajaloos". 15. ja 16. detsembril 2022 Eesti Kirjandusmuuseumis : kava ja teesid / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ; koostajad Maarja Hollo ja Anu Raudsepp. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022.30 lk. 
 2. Conference From Desperation to Hope : The Meanings and Effect of Group Singing. Abstracts : November 29 – December 1, 2022 / Editors janika Oras, Liina Saarlo. Tartu : ELM Scholarly Press, 2022. 59 lk.
 3. Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna pidulik seminar „Lammas eesti kultuuriloos“ : 24. jaanuar, 2022 Kivitalu restoranis Rock Summer : kava ja teesid / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osak; eesti-uuringute Tippkeskus. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022. 16 lk. 
 4. Eesti Kirjandusmuuseumi kalender 2023 / koostaja Agnes Neier. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 14 lk. 
 5. Eesti kõnekäänud III. Indeks = Phrasia Estonica III. Index / koostaja Asta Õim ; sarja peatoimetaja ja käesoleva köite autor : Asta Õim; keeletoimetaja : Eve Tammaru ; küljendaja Kerli Randmäe ; projektijuht : Piret Voolaid. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022. 588 lk. (Monumenta Estoniae antiquae. 7, Phrasia Estonica = Eesti kõnekäänud ; 3)
 6. Ello Kirsi Setomaal kogutud jutud 1938–1940. 1 / tekstid sisestanud Ülle Kärner ; eesti keelde tõlkija Enn Kasak ; seto keele toimetaja Paul Hagu, Sulev Iva ; eesti keele toimetaja Lagle Kasak, Tiina Siimets ; fototöötlus Andres Kuperjanov ; küljendaja ja projektijuht Maris Kuperjanov ; projektijuht Mare Kõiva ; kunstnik Hiie Ivanova. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022. 568 lk. 
  (Monumenta Estoniae antiquae VIII : Maailmade vahel ; 1)
 7. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva. Tartu : ELM Scholarly Press, 2022.  
                  Vol. 85. 223 lk
                  Vol. 86. Guest editors: Piret Voolaid, Saša Babič. 231 lk.
                  Vol. 87. Guest editors: Irina Sedakova, Nina Vlaskina  & Laurent S. Fournier. 263 lk.
 8. Hiiemäe, Mall. Väike putukaraamat rahvapärimusest / koostanud ja toimetanud Mall Hiiemäe ; illustratsioonid: Mari Hiiemäe, kujundus: Pille Niin. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022. 279 lk.
 9. HUNTS 2022: Humanitaarainete õpilaskonverents : Teesid / Eesti Kirjandusmuuseum ; Eesti Rahva Muuseum Hugo Treffneri Gümnaasium ; toimetaja Ave Goršič ; keeletoimetaja Kanni Labi ; küljendaja Diana Kahre ; logo autor Raimond Lepiste. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022. 14 lk.  
 10. Kolletamispäeva konverents : 14. oktoobril 2022 Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis.  Teesid ja kava : Eesti Rahvaluule Arhiiv 95 / toimetanud Risto Järv, Kadri Tamm ; kujundanud Pille Niin. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022. 24 lk.
 11. Loodus – keskkond – kultuur soome-ugri võtmes. Keelest meeleni IX. Ajakava ja teesid : Kristi SALVE 80. sünnipäevale pühendatud konverents Eesti Kirjandusmuuseumis ja veebis 8. aprillil 2022 / Eesti kirjandusmuuseumi folkloristika osakond ; eesti-uuringute Tippkeskus ; MTÜ Fenno-Ugria  Asutus ; koostanud: Nikolay Kuznetsov ;  toimetanud Asta Niinemets, Nikolay Kuznetsov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022. 32 lk
 12.  Leimanis, Juris. Mustlased Läti metsades, taludes ja laatadel / Juris Leimanis ; tõlkija: Hannes Korjus, värsside tõlge: Contra (Margus Konnula) ; toimetaja: Inge Annom ; kujundus: Pille Niin. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022. 189 lk.
 13. Lintrop, Ado. Soome-ugri reisid / keeleteoimetaja Kadi Sarv ; kujundanud ja küljendanud: Pille Niin ; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022. 336 lk. 
 14. Meditsiiniantropoloogia konverents MEDICA XV: Üksindus ja selle varjundid / An International and Interdisciplinary Forum MEDICA XV: Loneliness and Its Shades : Teesid. Abstracts. Eesti Kirjandusmuuseum ja MS Teams. 6.-7. detsember 2022 / koostaja , toimetaja Mare Kõiva ; keeletoimetaja ja tõlked Maarja Helena Meriste ; küljendus Liisa Vesik ; veeb ja kujundus Andrus Tins. Tartu : EKM Scholarly Press, 2022. 29 lk. 
 15. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetaja: Mare Kõiva. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022
                  Nr. 82. Teadlase portree: Oskar Loorits / külalistoimetajad Ave Goršič ja Risto Järv. 206 lk.
                  Nr. 83. Looduslikest pühapaikadest / külalistoimetaja Kristel Kivari. 312 lk.
                  Nr. 84. Maastikust nii ja teisiti / külalistoimetajad Marju Kõivupuu & Hannes Palang. 264 lk. 
 16. Rüütel, Ingrid. Viljandimaa laule ja lugusid / Eesti Rahvaluule Arhiiv ; raamatu koostas Ingrid Rüütel ; toimetasid Asta Niinemets, Edna Tuvi. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022. 479 lk. (Mis on jäänud jälgedesse ; 5)
 17. The 14th annual conference of the centre of excellence in Estonian studies and the 5th international conference in the series Balkan and Baltic states in United Europe: history, religion, and Culture "Nature and culture in the rituals, narratives and beliefs" : September 18-22, 2022 Estonian Literary Museum Tartu, Estonia : abstracts / compiler: Sergey Troitskiy, Mare Kõiva ; logo: LIna Gergova, cover design: Andrus Tins, layout: Diana Kahre ; Estonian Literary Museum, Centre of Excellence in Estonian Studies. 
  Tartu : ELM Scholarly Press, 2022, 104 lk.
 18. Ükskord ennepuiste. Paul-Eerik Rummo 80 : konverents Eesti Kirjandusmuuseumis ja Tartu Ülikooli muuseumis, 20. ja 21. jaanuaril 2022 : teesid / [Tartu Ülikool, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kirjanike Liit ; koostajad: Mart Velsker, Marin Laak ; toimetaja: Marin Laak]. [Tartu] : EKM Teaduskirjastus, 2022. 28 lk. 
 19. Перспективы изучения фольклора. Взгляд из Эстонии и Беларуси. Миссия выполнима 3 / tõlkija Николай Кузнецов ; koostaja ja toimetaja Татьяна Володина, Маре Кыйва ; koostaja, toimetaja ja tõlkija Анастасия Федотовa ; kaanekujundus Андрес Куперянов ; küljendaja Лииза Весик, Рахел Лаура Весик. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022. 355 lk.

 

E-VÄLJAANDED

 1. 66. Kreutzwaldi päevad "Sõda eesti kultuuris, kirjanduses ja ajaloos". 15. ja 16. detsembril 2022 Eesti Kirjandusmuuseumis : kava ja teesid / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ; koostajad Maarja Hollo ja Anu Raudsepp. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022 –  https://www.kirmus.ee/sites/default/files/2022-12/Kreutzwald_66_TEESID_WEB.pdf
 2. Conference From Desperation to Hope : The Meanings and Effect of Group Singing. Abstracts : November 29 – December 1, 2022 / Editors janika Oras, Liina Saarlo. Tartu : ELM Scholarly Press, 2022 – https://www.folklore.ee/regilaul/konverents2022/abstracts.pdf
 3. Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna pidulik seminar „Lammas eesti kultuuriloos“ : 24. jaanuar, 2022 Kivitalu restoranis Rock Summer : kava ja teesid / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osak; eesti-uuringute Tippkeskus. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022 – https://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2021/RockSummer/media/teesid.pdf
 4. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva. Tartu : ELM Scholarly Press, 2022.   
                  Vol. 85. Edited by Mare Kõiva – http://folklore.ee/folklore/vol85/
                  Vol. 86. Guest editors: Piret Voolaid, Saša Babič – http://folklore.ee/folklore/vol86/
                  Vol. 87. Guest editors: Irina Sedakova, Nina Vlaskina  & Laurent S. Fournier – https://www.folklore.ee/folklore/vol87/
 5. HUNTS 2022: Humanitaarainete õpilaskonverents : Teesid / Eesti Kirjandusmuuseum ; Eesti Rahva Muuseum Hugo Treffneri Gümnaasium ; toimetaja Ave Goršič ; keeletoimetaja Kanni Labi ; küljendaja Diana Kahre ; logo autor Raimond Lepiste. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022 – https://www.kirmus.ee/sites/default/files/2022-10/hunts_2022.pdf  
 6. Incantatio : an international journal on charms, charmers and charming / ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming, Estonian Literary Museum ; editor-in-chief Mare Kõiva. Tartu : ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming.
  Issue 9 / Editor: Emanuela Timotin. 2020 ؘ–  https://ojs.folklore.ee/incantatio/issue/view/20/12 ؘ– [avaldati 2021]
 7. Journal Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Art Leete. Tartu : Estonian National Museum. 
                  Vol. 16. No 1, 2022, 159 lk– https://www.jef.ee/index.php/journal/issue/view/30
                  Vol. 16. No 2, 2022– https://www.jef.ee/index.php/journal/issue/view/31
 8. Kolletamispäeva konverents : 14. oktoobril 2022 Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis.  Teesid ja kava : Eesti Rahvaluule Arhiiv 95 / toimetanud Risto Järv, Kadri Tamm ; kujundanud Pille Niin.. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022 –
  https://www.folklore.ee/era/pub/files/ERA95teesid.pdf
 9. Konnad Eesti rahvapärimuses / Eesti Rahvaluule Arhiiv ; MTÜ Eesti Kohapärimuse Keskus ; koostaja: Mari-Ann Remmel. Tartu : [Eestimaa Looduse Fond, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kohapärimuse Keskus] 2022 – https://talgud.ee/teema/mudakonn
 10. Loodus – keskkond – kultuur soome-ugri võtmes. Keelest meeleni IX. Ajakava ja teesid : Kristi SALVE 80. sünnipäevale pühendatud konverents Eesti Kirjandusmuuseumis ja veebis 8. aprillil 2022 / Eesti kirjandusmuuseumi folkloristika osakond ; eesti-uuringute Tippkeskus ; MTÜ Fenno-Ugria  Asutus ; koostanud: Nikolay Kuznetsov ;  toimetanud Asta Niinemets, Nikolay Kuznetsov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022 – 
  https://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2022/kristi/media/teesid.pdf
 11. Meditsiiniantropoloogia konverents MEDICA XV: Üksindus ja selle varjundid / An International and Interdisciplinary Forum MEDICA XV: Loneliness and Its Shades : Teesid. Abstracts. Eesti Kirjandusmuuseum ja MS Teams. 6.-7. detsember 2022 / koostaja , toimetaja Mare Kõiva ; keeletoimetaja ja tõlked Maarja Helena Meriste ; küljendus Liisa Vesik ; veeb ja kujundus Andrus Tins. Tartu : EKM Scholarly Press, 2022 – https://www.folklore.ee/rl/fo/konve/medicaXV/teesid_medica15.pdf 
 12. Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna pidulik seminar „Lammas eesti kultuuriloos“ : 24. jaanuar, 2022 Kivitalu restoranis Rock Summer : kava ja teesid / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osak; eesti-uuringute Tippkeskus. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022 – https://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2021/RockSummer/media/teesid.pdf
 13. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituut ; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ; peatoimetaja Marin Laak. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2021. (Studia humaniora Estonica).  
                  Nr. 27/28. 2021. Perception and performativity / toimetajad: Raili Marling, Anneli Saro, Hedi-Liis Toome, toimetaja assistent: Kanni Labi. https://ojs.utlib.ee/index.php/methis/issue/view/1297/62  – [ilmus 2022]
                  Nr 29. Kirjandus ja avatus. Jaan Kaplinski ja Ilmar Laaban  / koostajad Marin Laak, Ene-Reet Soovik ; toimetaja: Kanni Labi – https://media.voog.com/0000/0013/5100/files/Methis29_165x245mm_15.6.22.pdf
                  Nr. 30. Keskkondluse erinumber / toimetajad: Ulrike Plath, Elle-Mari Talivee, Kadri Tüür; keele- ja tegevtoimetaja: Kanni Labi ; inglise keele toimetaja: Ene-Reet Soovik – http://www.methis.ee/arhiiv/methis-30-sugis-2023
 14. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetaja: Mare Kõiva. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022
                  Nr. 82. Teadlase portree: Oskar Loorits / külalistoimetajad Ave Goršič ja Risto Järv  – https://www.folklore.ee/tagused/nr82/
                  Nr. 83. looduslikest pühapaikadest / külalistoimetaja Kristel Kivari – https://www.folklore.ee/tagused/nr83/
                  Nr. 84. Maastikust nii ja teisiti / külalistoimetajad Marju Kõivupuu & Hannes Palang –  https://www.folklore.ee/tagused/nr84/
 15. The 14th annual conference of the centre of excellence in Estonian studies and the 5th international conference in the series Balkan and Baltic states in United Europe: history, religion, and Culture "Nature and culture in the rituals, narratives and beliefs" : September 18-22, 2022 Estonian Literary Museum Tartu, Estonia : abstracts / compiler: Sergey Troitskiy, Mare Kõiva ; logo: LIna Gergova, cover design: Andrus Tins, layout: Diana Kahre ; Estonian Literary Museum, Centre of Excellence in Estonian Studies. 
  Tartu : ELM Scholarly Press, 2022 – https://www.folklore.ee/rl/fo/bbs/2022/abstracts.pdf
 16. Ükskord ennepuiste. Paul-Eerik Rummo 80 : konverents Eesti Kirjandusmuuseumis ja Tartu Ülikooli muuseumis, 20. ja 21. jaanuaril 2022 : teesid / [Tartu Ülikool, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kirjanike Liit ; koostajad: Mart Velsker, Marin Laak ; toimetaja: Marin Laak]. [Tartu] : EKM Teaduskirjastus, 2022 – https://www.kirmus.ee/sites/default/files/2022-01/Teesivihik_P.-E%20Rummo80_pdf%20eraldi%20lk.pdf 
 17. The Yearbook of Balkan and Baltic studies / International Society of Balkan and Baltic Studies, Estonian Literary Museum. Vilnius ; Tartu ; Sofia ; Riga : ELM Scholarly Press. Vol 5 No 1 (2022) / Guest editors: Irina Sedakova, Nina Vlaskina, Irina Stahl; editors: Mare Kõiva, Inese Runce, Žilvytis Šaknys,https://www.folklore.ee/balkan_baltic_yearbook/YBBS/issue/view/vol5
 18. Перспективы изучения фольклора. Взгляд из Эстонии и Беларуси. Миссия выполнима 3 / tõlkija Николай Кузнецов ; koostaja ja toimetaja Татьяна Володина, Маре Кыйва ; koostaja, toimetaja ja tõlkija Анастасия Федотовa ; kaanekujundus Андрес Куперянов ; küljendaja Лииза Весик, Рахел Лаура Весик. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022 – https://folklore.ee/sator/wp-content/uploads/2022/11/sator23.pdf (Sator ; 23)

KOOSTÖÖVÄLJAANDED

 1. Bibliograafia Eesti majandusajalugu 1918–1940 / koostajad Eesti Pank: Kersti Naber; Eesti Rahvusraamatukogu: Kristiina Kaju, Eve Toomra, Marge Allandi, Margit Tammur, Gerli Köösel, Rita Hillermaa, Kadri Lindmets, Rita Enna, Piret Pärgma; Eesti Kirjandusmuuseum: Helje Laas. Tallinn : Eesti Pank, 2022 – https://haldus.eestipank.ee/sites/default/files/2022-05/Majandusbibliograafia1918-1940.toimetatud_04.05.22_kaanega.pdf
 2. Hiiemäe, Reet; Kõiva, Mare. Maarjahein ja imevesi : Pärimuslikud naiste rituaalid Eestis / Reet Hiiemäe, Mare Kõiva ; toimetaja Egle Heinsar ; kujundaja Angelika Schneider. Tallinn Postimees Kirjastus, 2022. 520 lk.
 3. Hiiemäe, Reet. Pärimuslikud märgid ja sümbolid Eestis / Reet Hiiemäe ; toimetanud Eha Kõrge ; kaane kujundanud Janika Vesberg, kujundanud Päivi Palts. Tallinn : Varrak, 2022. 222 lk. 
 4. Incantatio : an international journal on charms, charmers and charming / ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming, Estonian Literary Museum ; editor-in-chief Mare Kõiva. Tartu : ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming.
  Issue 9 / Editor: Emanuela Timotin. 2020. 142 lk. ؘ– [ilmus 2022]
 5. Journal Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Art Leete. Tartu : Estonian National Museum. 
                  Vol. 15, No. 2, 2021, 265 lk – [ilmus 2022]
                  Vol. 16. No 1, 2022, 159 lk.
 6. Jonuks, Tõnno. Eesti muinasusundid / Tõnno Jonuks ; toimetaja Eha Kõrge ; kujundaja Piia Stranberg. Tallinn : Postimees Kirjastus, 2022. 397 lk.
 7. Kalmre, Eda. Kriimani kriimud lood. Mõis ja saja-aastane küla / Eda Kalmre, kaasautorid: Vahur Kalmre ja Aare Kasemets ; kujundus: Pille Niin. Tartu : Kriimani Küla Selts : EKM Teaduskirjastus, 2022. 288 lk.
 8. Konnad Eesti rahvapärimuses / Eesti Rahvaluule Arhiiv ; MTÜ Eesti Kohapärimuse Keskus ; koostaja: Mari-Ann Remmel. Tartu : [Eestimaa Looduse Fond, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kohapärimuse Keskus] 2022. 47 lk. 
 9. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituut ; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ; peatoimetaja Marin Laak. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2021. (Studia humaniora Estonica). 
                  Nr. 27/28. 2021. Perception and performativity / toimetajad: Raili Marling, Anneli Saro, Hedi-Liis Toome, toimetaja assistent: Kanni Labi 271 lk. – [ilmus 2022]
                  Nr 29. Kirjandus ja avatus. Jaan Kaplinski ja Ilmar Laaban  / koostajad Marin Laak, Ene-Reet Soovik ; toimetaja: Kanni Labi 199 lk. 
 10. Rakin, Nikolai. Permikomi kirjandus ungari, soome ja eesti keeles ; Ungari, soome ja eesti kirjandus permikomi keeles : bibliograafia = Коми-пермяцкöй литература венгерскöй, финскöй да эстонскöй кыввез вылын ; Венгерскöй, финскöй да эстонскöй литератураэз коми-пермяцкöй кыв вылын : библиография = Komi-permják irodalom magyar, finn és észt nyelven ; Magyar, finn és észt irodalom komi-permják nyelven : bibliográfia = Unkariksi, suomeksi ja viroksi käännetty komipermjakilainen kirjallisuus ; Komipermjakin kielelle käännetty unkarilainen, suomalainen ja virolainen kirjallisuus : julkaisuluettelo / Nikolay Rakin ; toimetaja Szilard Tibor Toth. Narva : Tartu Ülikooli Narva Kolledž, 2022. 130 lk. (Acta et commentationes Collegii Narovensis = Tartu Ülikooli Narva Kolledži toimetised ; 12; Reetor ; 10)
 11. Religiosity, identity and spirituality in the Baltic and Balkan cultural space in history and today / International Society of Balkan and Baltic Studies, Estonian Literary Museum ; editor-in-chief: Ekaterina Anastasova, guest editors: Robert Parkin, Inese Runce, co-editors: Mare Kõiva, Žilvytis Šaknys ; cover: Lina Gergova. 
  Vilnius ; Tartu ; Sofia ; Riga : ELM Scholarly Press, 2021.371 lk. (Yearbook of Balkan and Baltic studies ¸4) – [ilmus 2022]
 12. Räim, Heino. Sõnumeid ja pilte /toimetaja: kadri Tüür; kujundaja: Riina Uisk. Muhu-Tartu : Muhu Pärandikool ; Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2022. 295 lk. 
 13. Voolaid, Piret; Järv, Risto; Ots, Loone. 1111 eesti vanasõna : selgituste ja kommentaaridega / kujundanud Enno Piir ; toimetanud Tuuli Kaalep. Tallinn : Rahva Raamatu Kirjastus, 2022. 312 lk. Kordustrükk.
Kas leidsid, mida otsisid? *