Väljaanne

2012

Merike Kiipus

TRÜKISED

1. 56. Kreutzwaldi päevade rahvaluulepäev : pühendatud Kalle Kasemaa 70. sünnipäevale ja usundiloo uurimisele : teesid ja ajakava. 20. detsember 2012, Tartu / Eesti Kirjandusmuuseum : EKM Teaduskirjastus ; koostaja Mare Kõiva ; toimetaja Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus. 15 lk.

2. Arhiivid ja kogukonnad : Eesti Rahvaluule Arhiivi 85. aastapäeva konverents : ettekannete teesid = Archives and communities : 85th anniversary conference of the Estonian Folklore Archives, Tartu, September 24–25, 2012 / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti           Rahvaluule Arhiiv ; toimetanud Inge Annom, Ave Goršič, Risto Järv, Kadri Tamm. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. 42 lk.

3. Eesti mõistatused. III:1, Kogujate register / Eesti Kirjandusmuuseum ; koostanud R. Saukas ja A.  Krikmann ; toimetanud A.  Krikmann ja R. Saukas. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012. 384 lk. (Monumenta Estoniae antiquae ; IV:3).

4. Eesti parmupill : ajalugu ja mänguõpetus = Estonian jew's harp : history and playing / koostaja Cätlin Jaago. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2011.  202 lk. + 1 CD + 1 noodiraamat (78 lk.) (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist = Recordings from the Estonian Folklore Archives; 6) [ilmus 2012]

5. Estonia and Poland : creativity and tradition in cultural communication. Vol. 1, Jokes and their relations / Editors: Liisi Laineste, Dorota Brzozowska, Wladislaw Chlopicki. Tartu : ELM Scholarly Press. 2012. 284 lk.

6. Folklore : electronic journal of folklore : printed version / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum, 2012.  

  • Vol. 50 / guest editor Anneli Baran. 178 lk.
  • Vol. 51 / guest editor Art Leete. 232 lk.
  • Vol. 52 / guest editors: Tuulikki Kurki & Kirsi Laurein. 144 lk

7. Hiiemäe, Mall. Virumaa vanad lastemängud / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv. Rakvere–Tartu : Viru Instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012. 143 lk.

8. Internet, narratives, values, places : pühendatud EKM FO 65 ja folklooriajakirjade 100. numbrile. 22–23. November 2012, Mäetaguse / koostanud Mare Kõiva ; toimetanud Asta Niinemets. Tartu : ELM Scholarly press, 2012. 23 lk. (Keelest meeleni ; 5)

9. J. H. Rosenplänteri maakeele päevaraamat : faksiimiletrükk keeleliselt redigeeritud rööpteksti, kommentaaride ja saatesõnaga / koostanud Vello Paatsi ja Kristi Metste ; toimetanud Kristi Metste ; resümee tõlkinud ja tõlked toimetanud Imbi Pelkonen. Tartu : Eesti        Kirjandusmuuseum, 2012. 221 lk.  (Litteraria : Eesti kultuuriloo allikmaterjale ; 25)

10. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2012.

  • Nr. 50. Diasporaa / külalistoimetaja Aivar Jürgenson. 232 lk.
  • Nr. 51. 168 lk.
  • Nr. 52. Eesti ja Poola huumor / külalistoimetaja Liisi Laineste. 218 lk

11.  Ojamaa, Triinu, Labi Kanni, Kronberg Janika. Harri Kiisk – eesti kultuuri vahendaja Rootsis. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012. 207 lk.

12.  Oskar Kallase päev – XXIV eesti raamatuteaduse konverents 29. oktoobril 2012 Eesti Kirjandusmuuseumis : ettekannete teesid  / Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu ; koostaja Merike Kiipus. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum. 22 lk.

13. Paide ja Anna regilaulud / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostajad Ottilie Kõiva, Janika Oras ; toimetaja Janika Oras. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2012. 655 lk. (Monumenta Estoniae antiquae. I, Vana kannel : carmina popularia ; 10)

14.  Pildi sisse minek : Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kogumiskonverents Tartus, 24. oktoobril  2012 / koostaja ja toimetaja Eda Kalmre. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012. 28 lk.

15.  Pärimus inimese ja maastiku dialoogis : VII folkloristide talvekonverents 2. ja 3. veebruaril 2012 Rogosi mõisas : ettekannete teesid / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv ; toimetaja Jüri Metssalu. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012. 50 lk.

16.  Rüütel, Ingrid. Eesti uuema rahvalaulu kujunemine / toimetaja Kanni Labi ; muusikatoimetaja Tiiu Otsus ; noodigraafika Edna Tuvi. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012. 648 lk.

17.  Sada kevadet : müüt, märk, keel : Oskar Luts 125, „Kevade“ 100 : [ettekannete teesid : teaduskonverents 6. jaanuaril 2012 Eesti Kirjandusmuuseumis] / Eesti Kirjandusmuuseum. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2012. 16 lk.

18.  Universumit uudistades : Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat 2009 / koostajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov ; toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov, Kanni Labi. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012. 320 lk. (Paar sammukest ; 26)

 

E-VÄLJAANDED

19.  56. Kreutzwaldi päevade rahvaluulepäev : pühendatud Kalle Kasemaa 70. sünnipäevale ja usundiloo uurimisele : teesid ja ajakava. 20. detsember 2012, Tartu / Eesti Kirjandusmuuseum : EKM Teaduskirjastus ; koostaja Mare Kõiva ; toimetaja Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2012/teesid_kreutzwald2012.pdf

20. Arhiivid ja kogukonnad : Eesti Rahvaluule Arhiivi 85. aastapäeva konverents : ettekannete teesid = Archives and communities : 85th anniversary conference of the Estonian Folklore Archives, Tartu, September 24–25, 2012 / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv ; toimetanud Inge Annom, Ave Goršič, Risto Järv, Kadri Tamm. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus – http://www.folklore.ee/era/pub/files/ERA85teesid.pdf

21. Devjatkina, Tatjana. Mordva mütoloogia / Tatjana Devjatkina ; toimetanud: Mare Kõiva, Kadi Sarv ; tõlge: Irina Orehhova, Nikolay Kuznetsov. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2012 – http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator8/

22. Devjatkina, Tatjana. Mütoloogiasõnastik / Tatjana Devjatkina ; toimetanud: Mare Kõiva, Kadi Sarv ; tõlge: Irina Orehhova, Nikolay Kuznetsov. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2012 – http://www.folklore.ee/rl/folkte/sugri/mordva/myto/

23. Eesti mõistatused : andmebaas / koostajad: Jaak Krikmann (php), Arvo Krikmann (konsultatsioon). Tartu, 2012 – http://www.folklore.ee/moistatused/ 

24. Eesti rahvalaule viisidega. I, Töölaulud / Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond ; koostanud Herbert Tampere ; eessõna autor: Taive Särg. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012 – http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/tampere/tampere1/

25. Eesti rahvalaule viisidega. II, Kalendriliste ja perekondlike tähtpäevade ja pidustuste laulud / Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond ; koostanud Herbert Tampere ; eessõna autor: Taive Särg. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012 – http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/tampere/tampere2/

26. Eisen, Matthias Johann. Eesti prohvet Järve-Jaan / tekstituvastus: Eva-Kait Kärblane ; XHTML: Diana Kahre. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2012 – http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/prohvet/index.html 

27.  Estonia and Poland : creativity and tradition in cultural communication. Vol. 1, Jokes and their relations / Editors: Liisi Laineste, Dorota Brzozowska, Wladislaw Chlopicki. Tartu : ELM Scholarly Press. 2012 – http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/eestipoola/

28. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum, 2012.

29. Hirv, Indrek. Ahelriim / luulevaliku koostanud: Indrek Hirv ; heli: Jaan Tamm. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2012. 1 CD.  (Kirjanike hääled)

30. Incantatio : an international journal on charms, charmers and charming / ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming, Estonian Literary Museum ; general editor Mare Kõiva. Tartu : ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming.
Issue 2 / guest editor Emanuela Timotin. 2012 – http://www.folklore.ee/incantatio/Incantatio_2012_1.pdf

31. Internet, narratives, values, places : pühendatud EKM FO 65 ja folklooriajakirjade 100. numbrile. 22–23. November 2012 Mäetaguse / koostanud Mare Kõiva ; toimetanud Asta Niinemets. Tartu : ELM Scholarly press, 2012 – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2012/mtseminar/teesid.pdf

32. Isotamm, Jaan. „Puhka rahus, Johnny B!“ / luulevaliku koostanud: Jaan Isotamm ; heli: Jaan Tamm. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2012. 1 CD.  (Kirjanike hääled)

33. Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik ; managing editor Toivo Sikka ; editors: Risto Järv, Indrek Jääts, Art Leete, Aado Lintrop, Pille Runnel, Ülo Valk. Tartu : Estonian National Museum.

34. Methis / TÜ kultuuriteaduste ja kunstide instituut, EKM Kultuurilooline ArhiivTartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2012.  (Studia humaniora Estonica)

  • Nr. 9/10. Tõlkeloo erinumber / koostajad ja toimetajad Anne Lange, Daniele Monticelli – http://methis.ee/arhiiv/meths-nr-9-ilm-2012

35. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia rühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2012.

36. Narrated worlds of belief : decicated to the 70th birthday of Mihàly Hoppàl : abstracts, 16 November 16,  2012 Tartu / Estonian Literary Museum, the University of Tartu, the Estonian Society for the Study of Religions, Academic Folklore Society ; compiled by Mare Kõiva, Ülo Valk ; edited by Liisa Vesik Tartu : ELM Scholarly press, 2012 – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/hoppal/HoppalTeesid.pdf 

37.  Ojamaa, Triinu, Labi Kanni, Kronberg Janika. Harri Kiisk – eesti kultuuri vahendaja Rootsis. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012 – http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/rootsieesti/

38.  Pildi sisse minek : Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kogumiskonverents Tartus, 24. oktoobril  2012 / koostaja ja toimetaja Eda Kalmre. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012 –  http://www.folklore.ee/rl/inste/ars/kk12/teesid.htm

39.  Pärimus inimese ja maastiku dialoogis : VII folkloristide talvekonverents 2. ja 3. veebruaril 2012 Rogosi mõisas : ettekannete teesid / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv ; toimetaja Jüri Metssalu. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012 – http://www.folklore.ee/era/tk2012/TK12teesid.pdf

40.  Regilaulu müüdid ja ideoloogiad / koostaja Mari Sarv. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012 – http://www.folklore.ee/regilaul/kogumik2012/

41. Siberi setode laulud = Songs of Siberian Seto = Песни сибирских сето / koostanud Andreas Kalkun, Anu Korb ; [toimetajad Andreas Kalkun, Anu Korb ; tõlge inglise keelde Kait Tamm, tõlge vene keelde Nikolay Kuznetsov]. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2012. 2 CD-d, 230 lk. + 1 DVD. (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist ; 7)

42.  Universumit uudistades : Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat 2009 / koostajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov ; toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov, Kanni Labi. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus – http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/araamat/2009/aastaraamat.pdf (Paar sammukest ; 26)

 

KOOSTÖÖVÄLJAANDED

 43. Archaeologies of the future : tracing memories : imagining spaces, conference (36 : 2012 : Tallinn) / The International Association for Philosophy and Literature ; Eesti Kirjandusmuuseum ; Tallinna Ülikool. Tallinn : The International Association for Philosophy and Literature, 2012. 144 lk.

44. Archaeologies of the future : tracing memories : imagining spaces : conference program / The International Association for Philosophy and Literature ; Eesti Kirjandusmuuseum ; Tallinna Ülikool. Tallinn : The International Association for Philosophy and Literature, 2012. 54 lk.

45. Eestikeelne raamat 1918-1940. I, 1-he - Kandla, [kirjed] 1-8660 = Estnisches Buch 1918-1940 = Estonian book 1918-1940 = Эстонская книга 1918-1940 / Eesti Rahvusraamatukogu ; [koostanud Anne Ainz (üldjuht) ... jt.] ; toimetanud Anne Ainz ja Leili Tenno (peatoimetaja).  Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2012. 989, [3] lk. – http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:115982

46. Eestikeelne raamat 1918-1940. II, Kandle - Raimla, [kirjed] 8661-18683 = Estnisches Buch 1918-1940 = Estonian book 1918-1940 = Эстонская книга 1918-1940 / Eesti Rahvusraamatukogu ; [koostanud Anne Ainz ... jt.] ; toimetanud Anne Ainz ja Leili Tenno (peatoimetaja). Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2012. Lk. 997-1950, [6] lk. – http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:116499

47. Hiiemäe, Reet. Kaitsemaagia eesti rahvausundis / toimetanud Violetta Riidas ; kujundus: Jan Garshnek. Tallinn : Pegasus, 2012. 220 lk.

48. Incantatio : an international journal on charms, charmers and charming / ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming, Estonian Literary Museum ; general editor Mare KõivaTartu : ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming.
Issue 2 / guest editor Emanuela Timotin. 2012. 128 lk.

49.  Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik ; managing editor Toivo Sikka ; editors: Risto Järv, Indrek Jääts, Art Leete, Aado Lintrop, Pille Runnel, Ülo Valk. Tartu : Estonian National Museum.

  • Vol. 5, No. 2. 2011. 104 lk. [ilmus 2012]

50. Methis / TÜ kultuuriteaduste ja kunstide instituut, EKM Kultuurilooline ArhiivTartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2012.  (Studia humaniora Estonica)

  • Nr. 9/10. Tõlkeloo erinumber / koostajad ja toimetajad Anne Lange, Daniele Monticelli. 212 lk.  

51. Mis on ühist Gilgamešil ja geeniuurimisel? : Käsitlusi kultuurist ja usundist / koostanud Reet Hiiemäe. Tartu : EKM Teaduskirjastus, MTÜ Eesti Folkloori Instituut, 2012. 267 lk.

52. Karl Ristikivi 100 : konverentsi teesid, 16.–17. oktoober 2012 / toimetajad Elle-Mari Talivee, Kadri Tüür. Tartu : Karl Ristikivi Selts, Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012. 40 lk.

53. Karl Ristikivi teekonnad / koostaja Janika Kronberg. Tallinn : Go Group, 2012. 208 lk.

54. Narrated worlds of belief : decicated to the 70th birthday of Mihàly Hoppàl : abstracts, 16 November 16,  2012, Tartu / Estonian Literary Museum, the University of Tartu, the Estonian Society for the Study of Religions, Academic Folklore Society ; compiled by Mare Kõiva, Ülo Valk ; edited by Liisa Vesik Tartu : ELM Scholarly press, 2012. 12 lk.

55. Noorte hääled : noorte etnoloogide ja folkloristide konverents : Tartu, 25.–26. aprill 2012 : ettekannete kokkuvõtted / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; Eesti Rahva Muuseum / koostajad Piret Koosa, Ave Tupits. Tartu : Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kirjandusmuuseum, 2012. 35 lk.

56. Pane „like“ ja postita oma seinale! : valimik Facebooki ahelpostitusi / koostanud Piret Voolaid ; toimetaja Anu Jõesaar.  Tallinn : Ajakirjade Kirjastus, 2012. 112 lk.

57. Peegeldused kirjanduse sees ja ümber. Nüpli kirjandusteaduse II suvekool / XIX (XXVII) kevadkool. Gustav Wulff-Õie Muuseum, 6.–7. juuli 2012 / toimetajad: Pille-Riin Larm, Johanna Ross. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum,  Tartu Ülikool, 2012. 46 lk.

58. Ristikivi, Karl. Päevaraamat 1957–1968 / Karl Ristikivi ; Eesti Kirjandusmuuseum. Tallinn : Eesti Pimedate Raamatukogu, 2012. 2 CD-d (64 t. 57 min.) : DAISY 2.02.

59. Viires, Piret. Postmodernism in Estonian literary culture / translated from Estonian by Tiina Randviir ; language-edited by Richard Adang. Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, 2012. 151 lk.

60. The Baltic Heritage Network conference „Hidden treasures“ : abstracts = „Varjatud varandused“ : Tartu, 26.–28. June : teesid / koostanud Piret Noorhani. Tartu : The Baltic Heritage Network, the Estonian Literary Museum, the National Archives of Estonia, 2012. 44 lk. 

Kas leidsid, mida otsisid? *