Väljaanne

2004

Merike Kiipus

Trükised

1. Arad veed ja salateed. Järvamaa kohapärimus / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv; koostaja: Mari-Ann Remmel. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2004. 274 lk.

2. Folklore: electronic journal of folklore: printed version / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu: Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum, 2002-2004.
          Vol. 20-22. 105; 169; 144 lk. 2002. [puudus 2003 aastaraamatust]
          Vol. 23, 24. 144; 128 lk. 2003. [ilmus 2004]
          Vol. 25; 128 lk. 2004.

3. Kaelkirjak akna taga: põimik piltmõistatusi / koostaja: Piret Voolaid; toimetaja: Maret Kangur. Tallinn: Koolibri, 2003. 80 lk. [ilmus 2004]

4. Kalda, Maie. Mis loom see on? / Eesti Kirjandusmuuseum, kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2004. 389 lk.

5. Kolmas vend / toimetajad: Mall Hiiemäe, Kanni Labi. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2004. 118 lk. (Pro Folkloristica; 11).

6. Krikmann, Arvo. "Sai hea obaduse vastu obadust": löömist ja peksmist märkivad väljendid eesti keeles / Eesti Kirjandusmuuseum, Folkloristika Osakond; Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2004. 201 lk. (Reetor; 3).

7. Kulemzin, Vladislav. О хантыийских шаманах. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2004. 210 lk.

8. Loorits, Oskar. Endis-Eesti elu-olu. II, Lugemispalu metsaelust ja jahindusest / toimetaja: Mall Hiiemäe. 2. tr. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2004. 481 lk. (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused = Commentationes Archivi Traditionum Popularium Estoniae; 21(15)).

9. Luggemisse Ramat laste kolitamisse tarwis: eddimänne jaggo / Carl Heinrich Constantin Gehewe; eessõna: Vello Paatsi. Faksiimiletr. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2004. 60 lk. (Arhiivraamatukogu varamu; 1). 

10. Mitut usku Eesti: valik usundiloolisi uurimusi / toimetaja: Lea Altnurme. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004. 139 lk.

11. Mnemosyne teenistuses: kogumik Eesti Kultuuriloolise Arhiivi 75. aastapäevaks / koostaja: Piret Noorhani; toimetaja: Tiina Saluvere. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2004. 319 lk. (EKLA töid kirjandusest ja kultuuriloost; 2).

12. Mäetagused: hüperajakiri / EKM folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia rühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu: EKM rahvausundi ja meedia rühm, 2003-2004.
          Nr. 23. Rahvajuttude number. 264 lk. 2003. [puudus 2003 aastaraamatust]
          Nr. 24. Rahvausundi number. 296 lk. 2004.
          Nr. 25. Surmakultuuri number. 320 lk. 2004.
          Nr. 26. Rahvausundi number. 286 lk. 2004.

13. Netinalju Stalinist = Интернет-анекдоты о Сталине = Internet humour about Stalin / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus; koostaja ja toimetaja: Arvo Krikmann. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2004. 398 lk.

14. Paar sammukest. XXI / koostaja: Merike Kiipus; toimetaja: Kanni Labi. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2004. 231 lk. (Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat; 2004).

15. Pärimusmuusika muutuvas ühiskonnas. 2 / Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond; Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu; koostaja ja toimetaja: Ingrid Rüütel. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2004. 179 lk. (Töid etnomusikoloogia alalt; 2).

16. Regilaul - loodud või saadud? / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv; Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus; toimetaja: Mari Sarv. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2004. 276 lk.

17. Uurimusi folkloori lühivormidest / Eesti Kirjandusmuuseum, Folkloristika osakond; Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus; toimetaja: Arvo Krikmann. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2003. 188 lk. (Reetor; 1). [ilmus 2004]

18. Viidalepp, Richard. Eesti rahvajuttude laadist, funktsioonist ja jutustajatest / Eesti Kirjandusmuuseumi rahvausundi töörühm; toimetaja: Reet Hiiemäe. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2004. 164 lk. (Sator; 4).

19. Vissel, Anu. Lastepärimus muutuvas ühiskonnas / toimetajad: Mare Kõiva, Martin Boiko, Eda Kalmre, Tõnu Seilenthal. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond, 2004. 231 lk (Ars musicae popularis 15).

20. Õim, Katre. Võrdluste struktuurist ja kujundisemantikast / Eesti Kirjandusmuuseum, Folkloristika osakond; Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus; toimetaja: Arvo Krikmann. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2003. 211 lk. (Reetor; 2). [ilmus 2004]

 

E-väljaanded

CD-d

21. Berta: Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas / Mare Kõiva, Taive Särg, Liisa Vesik; CD vormistus: Saamuel Vesik. Tartu: EKM USN, 2004. 1 CD.

22. Eesti rahvamuusika antoloogia = Anthology of Estonian traditional music / koostajad: Herbert Tampere, Erna Tampere, Ottilie Kõiva; toimetajad: Janika Oras (tekstid), Vaike Sarv (viisid), Ergo-Hart Västrik (tõlked). 2 tr. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2003. 3 CD-d; + 1 raamat (228 lk.). (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist; nr. 3).

23. Leiko lauluq / valik, toimõndaminõ ja tekstiq: Andreas Kalkun. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum; Seto Talumuuseum, 2004. 1 CD; 1 raamat (20 lk.). (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist).


E-raamatud

24. Berta: Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas / Mare Kõiva, Taive Särg, Liisa Vesik; XHTML, PHP: Saamuel Vesik. Tartu: EKM USN, 2004 - http://www.folklore.ee/Berta/

25. Eesti lühendmõistatused / koostaja: Piret Voolaid; HTML: Piret Voolaid. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2004 - http://www.folklore.ee/Lyhendid/

26. Folklore: Electronical Journal of Folklore / Edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov.    

          Vol. 23 - http://www.folklore.ee/folklore/vol23/
          Vol. 24 - http://www.folklore.ee/folklore/vol24/
          Vol. 25 - http://www.folklore.ee/folklore/vol25/
          Vol. 26 - http://www.folklore.ee/folklore/vol26/

27. Forselius, Johann. Eestlaste ebausukombed, viisid ja harjumused / XHTML: Saamuel Vesik; tekstituvastus: Laes Vesik. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2004 - http://www.folklore.ee/pubte/forselius/est_index.html

28. Forselius, Johann. Der Einfältigen Ehsten Abergläubische Gebräuche, Weisen und Gewonheiten / XHTML: Saamuel Vesik; Textverarbeitung: Laes Vesik. Tartu: EKM USN, 2004 - http://www. folklore.ee/pubte/forselius/ger_index.html

29. Freaseoloogia andmebaas / Anneli Baran, Anne Hussar, Asta Õim, Katre Õim. Tartu: EKM FO, 2004 - http://www.folklore.ee/justkui

30. Generation P in the Tundra: Abstracts / Eesti Kirjandusmuuseum, Folkloristika Osakond. Tartu: EKM FO, 2004 - http://www.folklore.ee/pubte/genp/genp.pdf

31. Interdistsiplinaarne seminar "Inimesed ja lemmikloomad": teesid / Eesti Kirjandusmuuseum, Folkloristika Osakond, Eesti Folkloori Instituut; koostaja: Renata Sõukand. Tartu: EKM FO, 2004 - http://www.folklore.ee/pubte/loomad/tees.pdf

32. Kõivupuu, Marju. Rahvaarstid. Noor ja vana Suri Võrumaalt / XHTML: Saamuel Vesik. Tartu: EKM USN, 2004 - http://www.folklore.ee/pubte/rahvaarstid/

33. Loorits, Oskar. Estnische Volkserzählungen / Redigierung: Reet Hiiemäe; Titelbild: Mari Hiiemäe; Textverarbeitung: Laes Vesik; XHTML: Saamuel Vesik. Tartu: EKM USN, 2004 - http://de.folklore.ee/publik/loorits/

34. Meedia. Folkloor. Mütoloogia. Tänapäeva folkloorist III / toimetaja: Mare Kõiva; keeletoimetaja: Luule Krikmann; illustratsioonid: Andres Kuperjanov; XHTML: Saamuel Vesik. Tartu: EKM USN, 2004 - http://www.folklore.ee/pubte/meedia/

35. Mäetagused: hüperajakiri / EKM folkloristika osakond; toimetajad: Mare Kõiva ja Andres Kuperjanov.
          Nr. 23 - http://www.folklore.ee/tagused/nr23/
          Nr. 24 - http://www.folklore.ee/tagused/nr24/
          Nr. 25 - http://www.folklore.ee/tagused/nr25/
          Nr. 26 - http://www.folklore.ee/tagused/nr26/

36. Uurimusi Kalevipojast / skaneeris: Laes Vesik; XHTML: Saamuel Vesik. Tartu: EKM FO, 2004 - http://www.folklore.ee/rl/folkte/myte/kalev2/

Kas leidsid, mida otsisid? *