Väljaanne

2011

Merike Kiipus

TRÜKISED

1. 11th International summer shool for humour research : theory, research, applications : programme, lecture materials and symposium abstracts : 15th –20 August 2011, Tartu / editor Liisi Laineste ; assistant editor Maris Kuperjanov. Tartu : ELM Scholarly Press, 2011. 240 lk.

2. Eetika ja valikud : Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kogumiskonverents Tartus, 27. oktoobril 2011 / Akadeemiline Rahvaluule Selts ; koostaja ja toimetaja Eda Kalmre. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2011. 22 lk.

3. Faehlmann, Friedrich Robert. Teosed. III / Eesti Kirjandusmuuseum ; Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus ; koostanud Kristi Metste, Jaan Undusk, Marju Lepajõe. Tartu-Tallinn : Eesti Kirjandusmuuseum : Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2011. 455 lk.

4. Folklore : electronic journal of folklore : printed version / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum.

  • Vol. 47. 2011. 208 lk.
  • Vol. 48. 2011. 216 lk.
  • Vol. 49. 2011. 160 lk.

5. Haldjas 15: pärimus ja Internet : Eesti folkloristide 6. talvekonverents : teesid : 3.-4. veebruar 2011, Jõgeveste / EKM Teaduskirjastus ; Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond ; koostajad: Helen Hanni, Maris Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2011. 26 lk.

6. Inimene, tervis ja haigused : terviseteemaline artiklikogumik "Medica" / Eesti Kirjandusmuuseum ; koostanud Piret Paal ; toimetajad Eda Kalmre, Piret Paal. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2010. 337 lk. (Tänapäeva folkloorist ; 9) [ilmus 2011]

7. Kalender 2011; Kalender 2012 / Eesti Kirjandusmuuseum ; koostajad Vilve Asmer, Risto Järv, Merike Kiipus, Kadri Tüür. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum 2010. 24 lk. [ilmus 2011]

8. Nüpli I suvekool (18. Kevadkool) : kaotatud klassika : lähilugemine : teesid : 26.–27. august 2011, Otepää vald / koostajad: Marin Laak, Johanna Ross. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum 2011. 36 lk.

9. Kuldkalake / toimetajad: Ave Tupits, Kanni Labi. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi teaduskirjastus, 2011. 109 lk. (Pro folkloristica ; 16)

10. Luhtatulek : ekslemisi Mehis Heinsaare tihnikutes / Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm ; koostaja Sven Vabar ; toimetaja Mari Laaniste. Tallinn ; Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 200 lk. (Etüüde nüüdiskultuurist ; 3)

11. Medica VIII : Medical pluralism in the era of digimodernism : [International Conference of Ethnomedicine and Medical Anthropology] : November 28, 2011, Tartu : abstracts & schedule / Department of Folkloristics, Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; editor Mare Kõiva. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2011. 15 lk.

12. Metsast leitud kirik = Mõtsast löütü kerik : Urvastõ kohapärimus / Eesti Kirjandusmuuseum ; koostanud Valdo Valper ; toimetaja Mall Hiiemäe. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2010. 149 lk. (Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused ; 28) [ilmus 2011]

13. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus.

  • Nr. 47. 2011. 184 lk.
  • Nr. 48. 2011. 160 lk.
  • Nr. 49. 2011. 208 lk.

14. Ojamaa, Triinu. 60 aastat eesti koorilaulu multikultuurses Torontos = 60 years of Estonian choral singing in multicultural Toronto / toimetaja: Kanni Labi ; tõlkija: Mall Puhm. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2011. 398 lk.

15. Tõlge kultuuris : 55. Kreutzwaldi päevade teadusliku konverentsi teesid : 21.–22. detsember 2011, Tartu / Eesti Kirjandusmuuseum : EKM teaduskirjastus ; toimetaja Mall Hiiemäe. Tartu : EKM Teaduskirjastus. 27 lk.

 

DISSERTATSIOONID

16. Baran, Anneli. Fraseologismide semantika uurimisvõimalused / juhendaja: Arvo Krikmann ; Tartu Ülikool, kultuuriteaduste ja kunstide instituut. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2011. 172 lk. (Dissertationes folkloristicae Universitatis Tartuensis ; 14) – http://hdl.handle.net/10062/16515

17. Kalda, Mare. Rahvajutud peidetud varandustest: tegude saamine lugudeks / juhendaja: Jürgen Beyer ; Tartu Ülikool, kultuuriteaduste ja kunstide instituut. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2011. 273 lk. (Dissertationes folkloristicae Universitatis Tartuensis ; 15) – http://hdl.handle.net/10062/17237

18. Kalkun, Andreas. Seto laul eesti folkloristika ajaloos : lisandusi representatsiooniloole / juhendaja: Kristin Kuutma ; Tartu Ülikool, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2011. 284 lk. (Dissertationes folkloristicae Universitatis Tartuensis ; 18) – http://hdl.handle.net/10062/18222

19. Näripea, Eva. Estonian cinescapes: spaces, places and sites in Soviet Estonian cinema (and beyond) : doctoral thesis = Eesti filmimaastikud. Ruumid, kohad ja paigad Nõukogude Eesti filmis (ning edaspidi). Tallinn : Eesti Kunstiakadeemia, 2011. 283 lk. (Dissertationes Academiae Artium Estoniae ; 6)

20. Voolaid, Piret. Eesti mõistatused kui pärimusliik muutuvas kultuurikontekstis / juhendajad: Arvo Krikmann, Tiiu Jaago ; Tartu Ülikool, kultuuriteaduste ja kunstide instituut. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2011. 239 lk. (Dissertationes folkloristicae Universitatis Tartuensis ; 16) – http://hdl.handle.net/10062/17528


 

KOOSTÖÖVÄLJAANDED

21. Call it a day : contemporary comics from Finland, Estonia, Hungary and Latvia : FINEST 2010-2011 / editor: Mari Laaniste ; design: Joonas Sildre ; cover image: Daniel Csordas. Tallinn : Soome Instituut, 2011. 128 lk.

22. Hiiemäe, Mall. Pühad kivid Eestimaal / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostanud Mall Hiiemäe ; toimetanud Tiina Tammer. Tallinn : Tammerraamat, 2011. 152 lk.

23. Incantatio : an international journal on charms, charmers and charming / ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming, Estonian Literary Museum ; general editor Mare Kõiva. Tartu : ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming.

Issue 1 / guest editor Jonathan Roper. 2011. 110 lk.

24. International symposium “Traditsional and literary epics of the world : textuality, autorship, identity : the Kalevipoeg 150” abstracts : Tartu, November 29–30, 2011 / Estonian Literary Museum ; Institute for Cultural Research and Fine Arts ; Tartu University ; editor Pihla Siim. Tartu : ELM Scholarly Press, 2011. 44 lk.

25. Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik ; managing editor Toivo Sikka ; editors: Terje Anepaio, Risto Järv, Art Leete, Aado Lintrop, Pille Runnel, Ülo Valk,. Tartu : Estonian National Museum.

  • Vol. 4, No. 1. 2010. 93 lk. [ilmus 2011]
  • Vol. 4, No. 2. 2010. 136 lk. [ilmus 2011]
  • Vol. 5, No. 1. 2011. 125 lk.

26. Kalevipoeg : the Estonian national epic = eesti rahvuseepos / F. R. Kreutzwald ; translator Triinu Kartus ; editor-in-chief and foreword: Marin Laak, editor of the translation Harri Mürk ; commentaries: David E. Gay ; artistic vision: Gunnar Neeme. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum ; Tallinn : Kunst, 2011. Eestikeelne tekst: 20. tr. 535 lk.

27. Komistusi metafooridega / koostanud Asta Õim ; toimetanud Katre Õim ; Tartu Ülikool. Tartu : Keelehooldekeskus, 2011. 58 lk. (Keelehooldekeskus ; 6)

28. Kunstiteaduslikke uurimusi = Studies on art and architecture = Studien für Kunstwissenschaft. 20 : 3–4 : Eesti filmi sajand = Special Issue A Century of Estonian Cinema / Eesti Kunstiteadlaste Ühing = Estonian Society of Art Historians ; peatoimetaja: Virve Sarapik ; erinumbri toimetaja Eva Näripea. Tallinn : Eesti Kunstiteadlaste Ühing, 2011. 228 lk.

29. Kõiva, Mare. Eesti loitsud / toimetanud Veronika Kivisilla. Tallinn : Pegasus, 2011. 288 lk.

30. L'Esprit de la foret : contes estoniens et seto / traduit de l'estonien par Eva Toulouze ; sélectionnés et commentés par Risto Järv. Geneve : José Corti, 2011. 257 lk.

31. Lintrop, Aado. Õhtud sõidavad õue / toimetanud Siiri Ombler. Tartu : Ilmamaa, 2011. 136 lk.

32. Methis : studia humaniora Estonica. 7 / TÜ kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi kultuurilooline arhiiv ; koostajad Sirje Olesk ja Tiina Saluvere. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum ; Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut, 2010. 270 lk.

Nr. 7 (kevad). Nõukogude aja erinumber / koostajad Sirje Olesk ja Tiina Saluvere. 270 lk.Nr. 8. Vabanumber / koostajad Jaak Tomberg, Marin Laak. 213 lk.

33. Noorte hääled : noorte etnoloogide ja folkloristide konverents : Tartu, 27.-28. aprill 2011 : ettekannete kokkuvõtted / koostajad Marleen Nõmmela, Ave Tupits. Tartu : Eesti Rahva Muuseum, 2011. 35 lk.

34. Remmel, Mari-Ann. Päritud paigad : kohajutte ja legende Rae vallast / Rae Vallavalitsus ; Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv ; toimetamine: Kadri Tamm, Heiki Valk, Valdo Valper. Jüri : Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2011. 160 lk.

35. Stam, Robert. Filmiteooria : sissejuhatus / tõlkijad: Eva Näripea, Mari Laaniste, Andreas Trossek ; toimetajad: Eva Näripea, Mari Laaniste. Tallinn : Eesti Kunstiakadeemia, 2011. 399 lk.

36. Sõjas kasvanud poisid : Eesti meeste mälestused sõjast ja Saksa okupatsioonist / Eesti Kirjadusmuuseum, Ühendus Eesti Elulood ; koostanud Rutt Hinrikus ; toimetanud Livia Viitol. Tallinn : Tänapäev, c2011. 277 lk.

37. The Ritual Year. 6, The inner and the outer : the yearbook of the SIEF Working Group on the Ritual Year : peer reviewed articles based on the Presentations of the Conference in Tallinn, Estonia 4–7 June, 2010 / SIEF Working Group on the Ritual Year ; ELM Department of Folkloristics ; edited by Mare Kõiva. Tartu : ELM Scholarly Press, 2011. 399 p.

38. Tomberg, Jaak. Kirjanduse lepitav otstarve / toimetanud Neeme Lopp. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 199 lk. (Heuremata : humanitaarteaduslikke monograafiaid)

39. Trajectories of (Be)longing : Europe in Life Writing. IABA Europe 2011, May 18-20, Tallinn University, Estonia : abstracts / Estonian Institute of Humanities, Tallinn University ; Estonian Literary Museum ; compiled by Leena Kurvet-Käosaar. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2011. 108 lk.

40. Tüdruk veiniplekiga kleidis : tänapäeva hirmu- ja õudusjutte / koostanud Eda Kalmre ; toimetaja Anu Jõesaar. Tallinn : Ajakirjade Kirjastus, 2011. 112 lk.

41. Uku Masing. Aarded tellistes / koostanud ja toimetanud Mari-Liis Tammiste, Risto Järv, Kristi Salve. Tartu : Ilmamaa, 2011. 328 lk.

42. Uurimusi 1940. aastate eesti kirjandusest / Tallinna Ülikool, eesti keele ja kultuuri instituudi kirjandusteaduse osakond ; koostanud Anneli Kõvamees ja Piret Viires ; toimetanud Anneli Kõvamees ; eessõna: Sirje Olesk, Piret Viires. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2011. 183 lk.

43. Voolaid, Piret. Elu on lill, ainult kasta! : kõnekäände inimesest ja elamisest. Tallinn : Ajakirjade Kirjastus, 2011. 100 lk.

 

E-VÄLJAANDED

44. Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik / koostanud Asta Õim, Katre Õim. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2011 – http://www.folklore.ee/justkui/sonastik

45. Eetika ja valikud : Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kogumiskonverents Tartus, 27. oktoobril 2011 / Akadeemiline Rahvaluule Selts ; koostaja ja toimetaja Eda Kalmre. Tartu : EKM Teaduskirjastus – http://www.folklore.ee/rl/inste/ars/kk11/teesid.htm

46. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum, 2010.

Vol. 47 – http://www.folklore.ee/folklore/vol47/Vol. 48 – http://www.folklore.ee/folklore/vol48/Vol. 49 – http://www.folklore.ee/folklore/vol49/47. Haldjas 15: pärimus ja Internet : Eesti folkloristide 6. talvekonverents : teesid : 3.-4. veebruar 2011, Jõgeveste / EKM Teaduskirjastus ; Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond ; koostajad Helen Hanni, Maris Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2011 – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2011/ftk6/teesid.pdf

48. Incantatio : an international journal on charms, charmers and charming / ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming, Estonian Literary Museum ; general editor Mare Kõiva. Tartu : ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming.

Issue 1 / guest editor Jonathan Roper. 2011 – http://www.folklore.ee/incantatio/01.html

49. International symposium “Traditsional and literary epics of the world : textuality, autorship, identity : the Kalevipoeg 150” : abstracts : Tartu, November 29–30, 2011 / Estonian Literary Museum ; Institute for Cultural Research and Fine Arts ; Tartu University ; editor Pihla Siim. Tartu : ELM Scholarly Press – http://www.folklore.ee/events/epics2011/abstracts.pdf

50. Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik ; managing editor Toivo Sikka ; editors: Terje Anepaio, Risto Järv, Art Leete, Aado Lintrop, Pille Runnel, Ülo Valk,. Tartu : Estonian National Museum.

51. Medica VIII : Medical pluralism in the era of digimodernism : [International Conference of Ethnomedicine and Medical Anthropology] : November 28, 2011, Tartu : abstracts & schedule / Department of Folkloristics, Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; editor Mare Kõiva. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2011 – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/medicaVIII/tees.pdf

52. Metsast leitud kirik = Mõtsast löütü kerik : Urvastõ kohapärimus / Eesti Kirjandusmuuseum ; koostanud Valdo Valper ; toimetaja Mall Hiiemäe. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2010 - http://www.folklore.ee/era/pub/files/ERAT28valik.pdf

53. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia rühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2010.

54. Pühakud ja vägimehed : muinasjutte Lutsi maarahvalt ja nende naabritelt / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond ; koostanud ja toimetanud Inge Annom, Risto Järv, Mairi Kaasik, Kärri Toomeos-Orglaan. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2011 – http://www.folklore.ee/muinasjutt/lutsi/

55. Sõjas kasvanud poisid: Eesti meeste mälestused sõjast ja Saksa okupatsioonist / Eesti Kirjadusmuuseum, Ühendus Eesti Elulood ; koostanud Rutt Hinrikus. Tallinn : Eesti Pimedate Raamatukogu, 2011. 1 CD (14 t. 53 min.).

Kas leidsid, mida otsisid? *