Teadus

Eesti Kirjandusmuuseum on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus, mis ühtlasi täidab ka riigi keskse teadusliku mäluasutuse ülesandeid, hallates olulisi kultuuriloo ja rahvaluule (folkloristika) teaduslikke arhiive ning eesti rahvusteaviku ja vanaraamatu kogusid ning tagades nende strateegilise arendamise, täiendamise, säilimise ja avalikkusele kättesaadavaks tegemise. 

Oleme Eesti juhtiv rahvusteaduste keskus, mis keskendub eesti rahvusliku kultuuripärandi ja eesti diasporaa, soome-ugri ja ka teiste rahvaste kultuuriloo, kirjanduse ja folkloristika valdkonna uurimisele ning allikmaterjalide kogumisele, säilitamisele ja kättesaadavaks tegemisele. Eesti Kirjandusmuuseumis teostatavate teadusuuringute aluseks on kultuuriloo, rahvaluule ja vanaraamatu teaduskollektsioonid ja arhiivid Eesti Kultuuriloolises Arhiivis, Eesti Rahvaluule Arhiivis, folkloristika osakonnas ja Arhiivraamatukogus.

Kas leidsid, mida otsisid? *