Digihumanitaaria Keskus

ASTRA projekt „EKMi arendamine rahvusvahelisel tasemel digihumanitaaria keskuseks“ 

EL logo


SFOSi kood: 2014-2020.4.01.16-0026
Periood: 2016–2022
Rahastus: 583 000 eurot

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist meetmest „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (ASTRA). 
Eesti Kirjandusmuuseum arendatakse ASTRA meetmest rahvusvahelisel tasemel digihumanitaaria keskuseks. Digitaliseerimine tagab paremad tingimused unikaalsete allikmaterjalide säilitamiseks. 
Uued arhiivi- ja andmebaasilahendused loovad paremad võimalused teadlastele, ka avalikkuse jaoks lihtsustub arhiivimaterjalide kättesaadavus ja kasutamine.
Rahvusvahelistes võrgustikes ning doktorikooli töös osalemine tõstab muuseumi teadustöö kvaliteeti ning rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Digiteeritud aines tehakse kättesaadavaks infosüsteemis KIVIKE.

Seitsmes digitaalhumanitaaria konverents 2019: Ava veebileht 
Kuues digitaalhumanitaaria konverents 2018:  Ava veebileht      
Viies digihumanitaaria konverents 2017: Ava veebileht                  
Digihumanitaaria varasemad konverentsid: Ava veebileht