Tegevus

Kirjandusmuuseumi klaasgalerii väljast
Kirjandusmuuseumi klaasgalerii väljast

Eesti Kirjandusmuuseumi põhitegevusteks on:

Eesti kesksete rahvusteavikute, kultuurilooliste ja rahvaluulekogude ning vaimse kultuuripärandi säilitamine, kogude arendamine vastavalt arhiivide väljakujunenud tavadele.

Rahvuskultuuri alaste alus- ja rakendusuuringute teostamine.

Rahvusliku kultuuripärandi fundamentaalväljaannete ja teaduslike uurimistulemuste avaldamine trükis ning elektroonilises meedias.

Osalemine Eesti ja Euroopa Liidu kultuuripoliitika kujundamises rahvusvaheliste kultuuri- ja teadusorganisatsioonide kaudu.

Koostöö arendamine Eesti ja teiste riikide mälu-, kultuuri-, teadus- ja arendusasutustega.

Vaata meie põhimäärust ja arengukava (pdf).

Kas leidsid, mida otsisid? *