×
LABOR
TÖÖRUUMID
ESIMESED TÖÖTAJAD
ESIMESED JUHATAJAD
EKSLIIBRISED
☰ Menüü

Köitekoda

Restaureerimislabor

Digilabor

Heli- ja fotolaboratoorium. Mikrofilmi operaator Õile Hansen ja fotograaf Richard Hansen 1959

Kõite- ja restaureerimistöökoja töötajad 1959: Annina Kilk (Arus), Helgi Vahtmets, Salme Lillmets, Kaarel Harandi