×
LABOR
TÖÖRUUMID
ESIMESED TÖÖTAJAD
ESIMESED JUHATAJAD
EKSLIIBRISED
☰ Menüü

Eesti Kirjandusmuuseumi praegune hoone koos juurdeehitustega

Esiplaanil 1994 valminud juurdeehitus, arhitekt Paul Madalik

Vanemuise tänava juurdeehitus valmis 1962

Vanemuise tänava juurdeehitus

Vanemuise tänava juurdeehituse algus

1894 valminud neoklassitsistlik aadlielamu, arhitekt ja tööde järelvaataja Tartu Ülikooli arhitekt Reinhold Guleke

Loositäht arhiivraamatukogu maja soetamiseks

ERMi esindajate taotlus hoone kinnistamiseks ERMi nimele 1924

Maja plaan praeguse Pepleri tänava poolt

Maja plaan praeguse Vanemuise tänava poolt

Maja esimene omanik Nicolaus Karl von Grote (1826-1911)

Nicolaus Karl von Grote abikaasa Marie Baronesse Staël von Holstein (1844-1932)