×
LABOR
TÖÖRUUMID
ESIMESED TÖÖTAJAD
ESIMESED JUHATAJAD
EKSLIIBRISED
☰ Menüü

Kataloogisaal kui teenindusruum

Kartoteegid

KATALOOGID

Alfabeetiline kataloog - avatud kogumike ja kalendrite sisu, toodud välja seeriad, tõlkijad, illustraatorid, selgitatud anonüümsete teoste autorid.
Alfabeetiline raamakataloog

* Eesti raamat 1632-1917


KAARTKATALOOGID

* Eeti raamat 1632-1917 (märksõna);
* Eesti raamat 1918-1940, 1941-1944 (alfabeetiline ja märksõna);
* Eesti raamat 1940-1941, 1944-1987 (alfabeetiline ja süstemaatiline), 1988-1996 (alfabeetiline);
* Välis-Eesti raamat;
* Baltica (alfabeetiline ja märksõna);
* Memoriaalkogud;

Kataloogisaal on olnud alati ka tööruum. Arhiivraamatukogu töötajad Veera Kangur, Leida Laidvee, Irene Maarits 1959

50ndate kataloogisaal kui lugemisruum

50ndate kataloogisaal kui lugemisruum

60ndate kataloogisaal kui lugemisruum

Kataloogisaal-hoidla 30ndatel

Arhiivraamatukogu töötajad Eduard Roos ja Richard Antik kataloogisaalis 30ndatel