×
LABOR
TÖÖRUUMID
ESIMESED TÖÖTAJAD
ESIMESED JUHATAJAD
EKSLIIBRISED
☰ Menüü

Bibliograafiaosakonna Kartoteegid (varasem näituste- ja konverentsisaal enne 90ndate juurdeehituse valmimist)

* Süstemaatiline Kartoteek - 1821-1944 ca 1 083 700 kaarti;

* IsikuKartoteek - 1821-1944 ca 553 400 kaarti;

* KohaKartoteek - 1821-1944 ca 291 500 kaarti;

* Töölisajakirjanduse süstemaatiline Kartoteek - 1905-1940 cs 150 000 kaarti;

*Pseudonüümi- ja anonüümi-lahenduste Kartoteek - ca 21 850 kaarti;

*ÕESi Kartoteek - 1924-1928 ca 25 000 kaarti - ÕESi väljaande "Eesti filoloofia ja ajaloo aastaülevaade" ilmumata jäänud köidete materjalide Kartoteek;

* Asutuste ja organisatsioonide nimestuste Kartoteek - 1918-1940 ca 13 200 kaarti;

* Väliskirjanike teatmeKartoteek - 1940 ca 7 700 kaarti;

* Näidendite pealkirjade (koos autori nimega) alfabeetiline Kartoteek - 1940 ca 2 200 kaarti;

Bibliograafiaosakond 80ndatel (praegune fuajee)