×
LABOR
TÖÖRUUMID
ESIMESED TÖÖTAJAD
ESIMESED JUHATAJAD
EKSLIIBRISED
☰ Menüü

Arhiivraamatukogu töötajad 30ndatel. Istuvad: Eduard Roos, Erna Normann. Seisavad: Oskar Ojasson, Ella Asumäe, Richard Antik, Anna Joonas

Arhiivraamatukotgu töötajad 30ndatel: Oskar Ojasson, Erna Normann, Ella Asumäe, Anna Joonas, Eduard Roos

Eesti Bibliograafia Asutise tööajad 1925: Helene Mauer, Anna Rander, Marta Kruums, Oskar Urgart, Mare Laanes, Ilse Saat, Mall Jürma