×
LABOR
TÖÖRUUMID
ESIMESED TÖÖTAJAD
ESIMESED JUHATAJAD
EKSLIIBRISED
☰ Menüü

Maailmakirjanduse tõlgete võistluse puhul on Eesti Kirjanikkude Liidu hindamiskomisjon määranud selle tõlke eest kõrgeima auhinna. Nikolai Gogoli „Taras Bulba“, eesti keelde tõlkinud Artur Adson (1926). F 56, M 451

Jurenko, Aleksandr (Oless) luulekogu pühendusega Veera Saarele 7.03.1962. F 354, M 55:1

Kirjad Veera Saarele. Autor Jurenko, Aleksandr (Oless). F 354, M 8:13

Paul Ariste materjalid. K. Vavra tõlge Ukraina entsüklopeedia jaoks. F 330, M 167:4

EASi ajaloo-alased võistlustööd. Jurtin, Marija. Igatsus parema elu järele - ukrainlased Eestis (2007). F 377, M 155:8