×
LABOR
TÖÖRUUMID
ESIMESED TÖÖTAJAD
ESIMESED JUHATAJAD
EKSLIIBRISED
☰ Menüü

1957. aastal saatis Henitšeski linnast ERA kaastöölisele Emilie Poomile ukraina vanasõnu ja kõnekäände koos tõlgetega vene keelde V. Budzinski. RKM, Mitmed rahvad 1, 89-107.

Paul Ariste pani 1961. a Zeleznovodski sanatooriumis peamiselt Kirovogradist pärit ukrainlastelt kirja laule, vanasõnu ja kõnekäände. RKM, Mitmed rahvad 1, 109-112.

Ukraina munadepühade kombestik. Kirja pannud Hilve Rebane 1982. RKM II 361, 136

Absurdihuumor. Kuuldud anekdoodi kirja pannud Jüri Viikberg 1983. RKM II 422, 134