×
LABOR
TÖÖRUUMID
ESIMESED TÖÖTAJAD
ESIMESED JUHATAJAD
EKSLIIBRISED
☰ Menüü

Me tulime tagasi. Koost. ja eessn. Rutt Hinrikus; toim. Inge Vallandi. – Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum ja Ühendus Eesti Elulood EKM, 1999. 333 lk.

Eluloopäev Kirjandusmuuseumis 3. märtsil 2000, koguteose „Eesti rahva elulood“ I–II esitlus. Rutt Hinrikus värskelt trükist tulnud raamatuköidetega. Foto: Alar Madisson. EKLA, A-101: 1094.

Eesti rahva elulood. Sajandi sada elulugu kahes osas. I osa. Koost. Rutt Hinrikus, toim. Eneken Helme, Lea Tooming. eessõnad Lennart Meri, Rutt Hinrikus. – Tallinn: Tänapäev / Eesti Kirjandusmuuseum ja Ühendus Eesti Elulood, 2000. 511 lk.

Eesti rahva elulood. Sajandi sada elulugu kahes osas. II osa. Koost. Rutt Hinrikus, toim. Eneken Helme, Lea Tooming. – Tallinn: Tänapäev / Eesti Kirjandusmuuseum ja Ühendus Eesti Elulood, 2000. 511 lk.

Karl Ristikivi. Kirjanduslik päevik. Koost., komment. Rutt Hinrikus, toim. Eve Annuk. (Litteraria 17). Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2000. 116 lk.

EKLA teadur Rutt Hinrikus oma tööruumis 23. detsembril 2002. Foto: Alar Madisson. EKLA, A-101: 2133.

Karl Ristikivi. Valitud Kirjad 1938–1977. Koost., komment. Rutt Hinrikus, toim. Urmas Tõnisson. – Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2002. 502 lk.

Rutt Hinrikus Karl Ristikivi Muuseumis 23. mail 2002. Foto: Enn Nõu. EKLA, A-241: 411.

Rutt Hinrikus esinemas eluloopäeval 28. märtsil 2002. aastal Kirjandusmuuseumis. Foto: Alar Madisson. EKLA, A-101: 1829.

Marie Under. Koost. Rutt Hinrikus, Sirje Olesk, Janika Kronberg, Tio Tepandi. – Tartu: Ilmamaa-Eesti Kirjandusmuuseum, 2003. 287 lk. [album]

Näituse „Gustav Suits – 120“ avamine Kirjandusmuuseumis 28. novembril 2003. Rutt Hinrikus esinemas. Foto: Alar Madisson. EKLA, A-101: 2304.

Rutt Hinrikus näituse „Naised kirjanduses: Aino Kallas ja Marie Under“ avamisel Kirjandusmuuseumis 22. septembril 2003. Foto: Alar Madisson. EKLA, A-101: 2275.

Eesti rahva elulood. III osa. Elu Eesti ENSV–s. Koost. Rutt Hinrikus, toim. Eneken Helme, Lea Tooming, eessõna: Rutt Hinrikus. – Tallinn: Tänapäev, 2003. 512 lk.

10. eluloopäev Kirjandusmuuseumis 19. märtsil 2004. Rutt Hinrikus tegemas kokkuvõtteid eluloovõistlusest „Elu saksa ajal“. Foto: Alar Madisson. EKLA, A-101: 2655.

10. eluloopäev Kirjandusmuuseumis 19. märtsil 2004. Rutt Hinrikus intervjuud andmas. Foto: Alar Madisson. EKLA, A-101: 2650.

Arhiivraamatukogu 95. ja Eesti Kultuuriloolise Arhiivi 75. sünnipäeva tähistamine Kirjandusmuuseumis 30. aprillil 2004. EKLA juhataja Piret Noorhani tänab kauaaegset töötajat ja endist EKLA juhatajat Rutt Hinrikust. Foto: A. Madisson.

Näituse "Helga Nõu kirjanduses ja kunstis" (kirjaniku 70. sünnipäeva puhul) ja Donald Koppeli fotonäituse avamine 16. sept. 2004. Helga Nõud õnnitleb Rutt Hinrikus, kimbuga Piret Noorhani. Foto: Alar Madisson.

Rutt Hinrikus ja Helga Nõu Kirjandusmuuseumi saalis Helga Nõu 70. sünnipäeva näitusel 14. septembril 2004. Foto: Enn Nõu. EKLA, A-216: 16.

EKLA töötajad uurijate toas 25.03.2004. I r: R. Hinrikus, V. Asmer, P. Noorhani; II r: T. Saluvere, L. Punga, S. Olesk, M. Laak; III r: K. Metste, V. Paatsi, E. Annuk, K. Kuutma, J. Ilja, M. Mikkel. Foto: A. Madisson. EKLA, A-101: 2686.

AR 95. ja EKLA 75. sünnipäeva tähistamine KMis 30. aprillil 2004. EKLA endised ja praegused töötajad kohvilauas: E. Sannik, A. Nagelmaa, Ü. Tonts, E. Aaver, H. Siimisker, S. Olesk, R. Hinrikus, E. Annuk, K. Kuutma, S. Kolk. Foto: A. Madisson.

EKLA töötajad 25. märtsil 2004. Istuvad: S. Olesk, M. Mikkel, K. Metste, M. Laak, J. Ilja; seisavad: V. Paatsi, R. Hinrikus, K. Kuutma, E. Annuk, L. Punga, T. Saluvere, V. Asmer, P. Noorhani. Foto: A. Madisson. EKLA, A-101: 2683.

Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse aastakonverents Kirjandusmuuseumis 27.–28.01.2005. Rutt Hinrikus intervjuud andmas. Foto: Alar Madisson. EKLA, A-101: 3524.

Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse aastakonverents Kirjandusmuuseumis 27.–28.01.2005. Rutt Hinrikus ja Risto Järv. Foto: Alar Madisson.

Расскажи о своей жизни: жизнеописания эстоноземельцев. Cоставитель и предисловие: Рутт Хинрикус, ред. Нэлли Абашина-Мельц. – Таллинн: Aleksandra / Eesti Kirjandusmuuseum ja Ühendus Eesti Elulood, 2005. 317 lk.

EKLA töötaja Eva Aaveri 80. sünnipäeva tähistamine KM kaminasaalis 13. juunil 2005. Vas.lt: Leili Punga, Rutt Hinrikus, Heli Laanekask, Eve Annuk, Marin Laak, Tiina Saluvere. Foto: Alar Madisson. EKLA, A-101: 3869.

Ruti raamat. Artikleid, lugusid ja mälestusi. Pühendusteos Rutt Hinrikusele 7.05.2006. Koost. Sirje Olesk ja Janika Kronberg, toim. Tiina Saluvere. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006. 391 lk.

Ruti Hinrikuse 60. sünnipäeva tähistamine Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumis mais 2006. aastal. Foto: Alar Madisson

Ruti Hinrikuse 60. sünnipäeva tähistamine Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumis mais 2006. aastal. Foto: Alar Madisson

Rutt, Toivo ja Hanna Hinrikus. Foto: Alar Madisson.

Rutt ja Toivo Hinrikus. Foto: Alar Madisson.

Ruti Hinrikus oma 60. sünnipäeval ajaloomuuseumis 2006. aastal. Foto: Alar Madisson.

Rutt Hinrikus, Sirje Olesk ja Janika Kronberg. Foto: Alar Madisson.

Rutt Hinrikust õnnitlemas Marju Mikkel. Tagaplaanil Marin Laak ja Toivo Hinrikus. Foto: Alar Madisson.

Rutt Hinrikust õnnitlemas Maarja Hollo ja Külli Trummal. Foto: Alar Madisson.

Eesti Elulugude Ühenduse esindus: (par.lt) Tiiu Jaago, Ene Kõresaar, Aigi Rahi-Tamm ja Terje Anepajo. Foto: Alar Madisson.

Õnnitlemas Reet Mägi, …, Mart Orav ja Jonny B. Isotamm. Foto: Alar Madisson.

Tiia Toomet ja Rutt Hinrikus. Foto: Alar Madisson.

Õnnitlemas Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Krista Aru. Foto: Alar Madisson.

Ruti Hinrikus oma 60. sünnipäeval ajaloomuuseumis. Foto: Alar Madisson.

Rutt Hinrikus tütre Mirjamiga sünnipäevapeol ajaloomuuseumis. Foto: Alar Madisson.

Mirjam Hinrikuse tütar Kirke tšelloga, klaveril Ele Sonn, seisab Taimi Põld. Foto: Alar Madisson.

Sõja ajal kasvanud tüdrukud. Eesti naiste mälestused Saksa okupatsioonist. Koost. Rutt Hinrikus. Tallinn: Tänapäev / Eesti Kirjandusmuuseum ja Ühendus Eesti Elulood, 2006. 307 lk.

Rutt Hinrikus [kevadel 2006]. Foto: Alar Madisson.

Rutt Hinrikus kirjandusmuuseumi saalis, par. Jaan Tamm [sügisel 2007]. Foto: Alar Madisson.

Rutt Hinrikus kirjandusmuuseumi saalis [sügisel 2007]. Foto: Alar Madisson.

Rutt Hinrikus ja kursusekaaslane Aimi Hollo kirjandusmuuseumi saalis [sügisel 2007]. Foto: Alar Madisson.

Võimas ja sünge Patarei. Mälestused Patarei vanglast 1924–1990. Koost. Rutt Hinrikus, toim. Anneli Sihvart. Tallinn: Tänapäev / Eesti Kirjandusmuuseum ja Ühendus Eesti Elulood, 2007. 304 lk.

Rutt Hinrikus [sügisel 2007]. Foto: Alar Madisson.

Rutt Hinrikus ja Helga Nõu 7. novembril 2008 Kirjandusmuuseumis. EKLA, A-216: 34. Foto: Enn Nõu.

Alt. par. 1) T. Saluvere, 2) K. Metste, 3) Maarja Savan, 5) K. Kuusk, 6) V. Asmer, 7) M. Laak, 8) E. Annuk; ülal 1) J. Ilja, 2) V. Paatsi, 3) R. Hinrikus, 4) M. Mikkel, 5) M. Õunapuu, 6) L. Punga, 7) P. Noorhani, 8) I. Pilt. Foto: A. Madisson.

Rutt Hinrikus ja Piret Viires eluloopäeval, mais 2008. Foto: Alar Madisson.

Rutt Hinrikus ja Jüri Arrak eluloopäeval, mais 2008. Foto: Alar Madisson.

Eklalased külas Rutt ja Toivo Hinrikuse juures Valgemetsa suvekodus [juunis 2008. Foto: Alar Madisson.]

Eklalased külas Rutt ja Toivo Hinrikuse juures Valgemetsa suvekodus: Marju Mikkel, Rutt Hinrikus ja Maarja Hollo [juunis 2008. Foto: Alar Madisson.]

Eklalased külas Rutt ja Toivo Hinrikuse juures Valgemetsa suvekodus [juunis 2008. Foto: Alar Madisson.]

Eklalased külas Rutt ja Toivo Hinrikuse juures Valgemetsas: Maarja Hollo, Rutt Hinrikus, Mari Õunapuu, Vilve Asmer, Marju Mikkel ja Marin Laak [juunis 2008. Foto: Alar Madisson.]

Õnnitlemas folklorist Arvo Krikmanni [sügis 2009]. Foto: Alar Madisson.

Õnnitlemas folklorist Arvo Krikmanni: Rutt Hinrikus, Vilve Asmer ja Eve Annuk [sügis 2009]. Foto: Alar Madisson.

Eluloopäeval [kevadel 2009]. Foto: Alar Madisson.

Eluloopäeval [kevadel 2009]. Foto: Alar Madisson.

Ene Ergma ja Rutt Hinrikus Kreutzwaldi päevadel 2009. Foto: Alar Madisson.

Ene Ergma ja Rutt Hinrikus Kreutzwaldi päevadel 2009. Foto: Alar Madisson.

Kirjandusmuuseumi kollektiivne jõululaud "masu" ajal 2009. Foto: Alar Madisson.

Mu kodu on Eestis. Eestimaa rahvaste elulood. Koost. Volita Paklar, toim. Rutt Hinrikus. Tallinn: Tänapäev / Eesti Kirjandusmuuseum ja Ühendus Eesti Elulood, 2009. 390 lk.

Mu kodu on Eestis. Eestimaa rahvaste elulood. Vene keeles »Эстония - мой дом: жизнеописания эстонозе. Tallinn: Tänapäev, 2009. 456 lk.

Eluloopäev 2010. aastal. Foto: Alar Madisson.

Eluloopäev 2010. aastal. Foto: Alar Madisson.

Eluloopäev 2010. aastal: parimate elulookirjutajate õnnitlemine. Foto: Alar Madisson.

Sõjas kasvanud poisid. Eesti meeste mälestused sõjast ja Saksa okupatsioonist. Koost. Rutt Hinrikus, toim. Livia Viitol. Tallinn: Tänapäev / Eesti Kirjandusmuuseum ja Ühendus Eesti Elulood, 2011. 277 lk.

Eluloopäeval 2011. aastal. Foto: Alar Madisson.

Ühenduse eesti Elulood esimees Rutt Hinrikus koos juhatuse liikmete Tiiu Jaago ja Aigi Rahi-Tammega eluloopäeval 2011. aastal:. Foto: Alar Madisson.

Rutt Hinrikus eluloopäeval 2012. aastal. Foto: Alar Madisson.

Eesti Naisüliõpilaste Selts. Vaateid ajalukku. Koost. Rutt Hinrikus, Tiina Kirss. Tartu: Eesti Naisüliõpilaste Selts, 2011. 512 lk.

Rutt Hinrikus eluloopäeval 2012. aastal. Foto: Alar Madisson.

Rutt Hinrikus EKL musta laega saalis Harju 1, Tallinn [oktoobris 2012]. Foto: [Alar Madisson].

Rutt Hinrikus EKL musta laega saalis Harju 1, Tallinn [oktoobris 2012]. Foto: [Alar Madisson].

Kirjandusmuuseumi jõulupeol 2011. aastal. Jõulunäidend pealkirjaga „Peetrus. Maailma lõpp“. Lavastaja Rutt Hinrikus. Foto: Alar Madisson.

Jõulunäidend „Peetrus. Maailma lõpp. Järelmäng põrgus" kirjandusmuuseumi jõulupeol 2012. aastal. Lavastaja Rutt Hinrikus. Foto: Alar Madisson.

Eluloopäev 2013. aastal: Rutt Hinrikus, ... ja Leena Kurvet-Käosaar. Foto: Alar Madisson.

Eluloopäev 2013. aastal: Rutt Hinrikus ja Tiiu Jaago. Foto: Alar Madisson.

Rutt Hinrikus parimatele elulookirjutajatele diplomeid kätte andmas eluloopäeval 2013. Foto: Alar Madisson

Eluloopäeval 2013. aastal Foto: Alar Madisson

Kolleegi 50. sünnipäeval kirjandusmuuseumi saalis 12.septembril 2016. Foto: Alar Madisson.

Rutt Hinrikus Kreutzwaldi päevadel 2014. aastal. Foto: Alar Madisson.

Kas sa Tammsaaret oled lugenud? Kirjanduslik eluloovestlus Helga Nõuga. Koost Rutt Hinrikus, toim. Marin Laak. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2014. 144 lk.

Rutt Hinrikus Kreutzwaldi päevadel 2014. aastal esitlemas Helga Nõu intervjuuraamatut „Kas sa Tammsaaret oled lugenud?“. Foto: Alar Madisson.

Rutt Hinrikus ja Marin Laak raamatuesitlusel Kreutzwaldi päevadel 2014. aastal. Foto: Alar Madisson.

Aino Suits. Päevaraamat 1901–1964. Koostanud ja kommenteerinud Rutt Hinrikus, toim. Sirje Olesk, tõlkinud Piret Saluri. Tallinn: Varrak, 2014. 616 lk.

Eluloopäeval 2015. aastal. Foto: Alar Madisson.

Elulookirjutajate ring kirjandusmuuseumi saalis 2015. aasta kevadel -juhendajad Tiina Ann Kirss ja Rutt Hinrikus. Foto: Alar Madisson.

Estonian Life Stories. Ed. and translated by Tiina Kirss, compiled by Rutt Hinrikus. Budapest-New York: Central European University Press, 2009. XII, 539 p.

She who remembers survives: interpreting Estonian women’s post-Soviet life stories. Ed. by Tiina Kirss, Ene Kõresaar and Marju Lauristin. [English translations of life stories by Tiina Kirss, Elin Toona and Urve Kivilo]. Tartu: Tartu University

She who remembers survives: interpreting Estonian women’s post-Soviet life stories. Ed. by Tiina Kirss, Ene Kõresaar and Marju Lauristin. [English translations of life stories by Tiina Kirss, Elin Toona and Urve Kivilo]. Tartu: Tartu University

Sirje Olesk ja Rutt Hinrikus EKLA kevadkonverentsil 2015. aastal. Foto: Alar Madisson.

Rutt Hinrikus esitlemas Litteraria sarjas ilmunud Marie Underi päeviku väljaannet EKLA kevadkonverentsil 2015. aastal. Foto: Alar Madisson.

Marie Underi päevikud 1922–1957. Koost., kommenteerinud Rutt Hinrikus, toim. Tiina Saluvere. (Litteraria 27). Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2015. 138 lk.

Rutt Hinrikus etteütlejana oma näidendi „Valvuri unenägu ehk Lilla Daam on olemas“ etendusel kirjandusmuuseumi jõulupeol 2015. aasta detsembris. Foto: Alar Madisson.

Kirjandusmuuseumi jõulupeol 2015. aastal. Rutt Hinrikuse kirjutatud ja lavastatud näitemäng „Valvuri unenägu ehk Lilla Daam on olemas“. Foto: Alar Madisson.

Rutt Hinrikus eluloovõistluse „Minu elu ja armastus. Eesti Vabariik 100“ väljakuuulutamisel eluloopäeval 2016. aastal. Foto: Alar Madisson.

Rutt Hinrikus, Kahe vahel. Artikleid kirjandusest ja elulugudest. Saatesõna M. Laak, toim. K. Labi. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2016. 350 lk.

Rutt Hinrikuse 70. sünnipäeva tähistamine kirjandusmuuseumis. Foto: Alar Madisson.

Rutt Hinrikuse 70. sünnipäeva tähistamine kirjandusmuuseumis. Foto: Alar Madisson.

Ülle Kaart ja Rutt Hinrikus 70. sünnipäevapeol. Foto: Alar Madisson.

Ülle Kaart, Janika Kronberg ja Rutt Hinrikus sünnipäevapeol, tagaplaanil Merike Kiipus, Marin Laak ja Risto Järv. Foto: Alar Madisson.

ENÜS-i vilistlased Rutt Hinrikuse 70. sünnipäeva tähistamisel kirjandusmuuseumi saals: vas.lt Leena Kurvet-Käosaar, Tiina Ann Kirss, Tiiu Tomberg, Rutt Hinrikus, Mari Sitska, Marika Mikelsaar, Kaarin Kaagjärv, Margit Sutrop.Foto: Alar Madisson.

Kirjandusmuuseumi jõulupeol 2016. aastal: vas-lt Karl-Kristofer Kurruk, Tiina Ann Kirss, Rutt Hinrikus ja teised. Foto: Alar Madisson

Minu elu ja armastus. Eesti rahva elulood. 1. kd. Koost. Rutt Hinrikus, Tiina Ann Kirss; toim. Rutt Hinrikus, Tiina Ann Kirss, Ülle Kaart; eessn. Kersti Kaljulaid. Tallinn-Tartu: Tänapäev-Eesti Kirjandusmuuseum, 2018. 487 lk.

Minu elu ja armastus. Eesti rahva elulood. 2. kd. Koost. Rutt Hinrikus, Tiina Ann Kirss; toim. Rutt Hinrikus, Tiina Ann Kirss, Ülle Kaart. Tallinn-Tartu: Tänapäev-Eesti Kirjandusmuuseum, 2018. 536 lk.

Rutt Hinrikuse ja Tiin Ann Kirsi koostatud väljaande „Eesti elulookirjutus: antoloogia“ esitlus eluloopäeval 2019. aastal. Foto: Alar Madisson.

Eesti elulookirjutus: antoloogia [kirjad, päevikud, mälestused ja elulood]. Koost. Rutt Hinrikus, Tiina Ann Kirss; toim. Kanni Labi, Ülle Kaart. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2019. 571 lk.

Rutt Hinrikus müüja rollis Tartu kirjanike „autorite laadal“ Tartus kevadel 2020. Foto: Alar Madisson.

Eesti Kirjandusmuuseumi 110. juubeli tähistamine 29. mail 2019. Eesti Kultuuriloolise Arhiivi töötajad. Foto: Alar Madisson