Avalik teave

Eesti Kirjandusmuuseumi põhimäärus

Eesti Kirjandusmuuseumi nõukogu .pdf (131 KB)

Eesti Kirjandusmuuseumi rahvusvahelise nõuandva kogu koosseis 2024-2028 .pdf (147 KB)

Eesti Kirjandusmuuseumi rahvusvahelise nõuandva kogu töökord .pdf (86,3 KB)

Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivinõukogu .pdf (31 KB)

Eesti Kirjandusmuuseumi teadusnõukogu .pdf (342 KB)

Eesti Kirjandusmuuseumi arengukava 2024-2027 pdf (2,1 MB)

Eesti Kirjandusmuuseumi kogumispõhimõtted *.pdf (165 KB), *.txt (31 KB)

Eesti Kirjandusmuuseumi nimede kasutamise kord *.pdf (73,4 KB), *.txt (8 KB)

Eesti Kirjandusmuuseumis registreeritud dokumendid asuvad alates 01. 01. 2020 avalikus dokumendiregistris https://dok.hm.ee/et/?orgId=131

Eesti Kirjandusmuuseumi evalveerimise raport 2017 *.pdf (290 KB)

Eesti Kirjandusmuuseumi teadustöötajate valimise kord

Akadeemiliste töötajate karjääriastmed *.pdf (257 KB), *.txt (4 KB)

Eesti Kirjandusmuuseumi riigihangete kord *.pdf  (139 KB)

Hankeplaan 2024 pdf (325,78 KB)

Eesti Kirjandusmuuseumi soolise võrdõiguslikkuse kava 2024-2030 pdf ( 784 KB)

Eesti Kirjandusmuuseumi sõbra auhinna statuut. pdf. (267 KB)

Eesti Kirjandusmuuseumi isikuandmete kaitse eest vastutav isik on Krista Ojasaar, telefon (+372) 58580190, krista.ojasaar@kirmus.ee. Eesti Kirjandusmuuseum lähtub isikuandmete kaitsel 15.01.2019 jõustunud isikandmete kaitse seadusest

Direktori palk

Eesti Kirjandusmuuseumi direktori töötasu alates 01.01.2023 on 3800 eurot kuus.

Aruanded

Eesti Kirjandusmuuseumi aastaülevaade 2022, (Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat 2022)  .pdf (609KB)

Eesti Kirjandusmuuseumi aastaülevaade 2023, ( Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat 2023) pdf  (253KB)

Päringud ja teabenõuded

Koostöölepingud

Bulgaaria Teaduste Akadeemia .pdf (738 KB)

Daugavpilsi Ülikooliga sõlmitud koostööleping, 2023, pdf

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga sõlmitud koostöölepe, 2024, pdf (133KB ) 

Eesti Teaduste Akadeemia .jpg

Eesti Rahva Muuseumi ja  Eesti Kirjandusmuuseumi koostöölepe 2023-2027. pdf (941 KB)

Eesti Rahvusraamatukogu .pdf (395 KB)

Estonian-Bulgarian Join Research Project .pdf (4,7 MB)

Jesuit University  Ignatianum in Krakow  .pdf (420 KB)

Kõrgem Kunstikool Pallasega sõlmitud koostöölepe .pdf ( 805 KB)

Kuzebai Gerdi nimeline Udmurdi rahvusmuuseum (RU) .pdf  (948.96 KB)

Kuzebai Gerdi nimeline Udmurdi rahvusmuuseum (UD) .pdf (870.74 KB)

Lausanne'i Ülikool, Slaavi ja Lõuna-Aasia uuringute osakond (ENG). pdf (724 KB)

Liszti Instituut - Ungari Kultuuri Keskus Tallinn (ENG). pdf (743 KB)

Lithuanian Institute of History (ENG)  pdf (704 KB)

Memorandum Antrobotanicus (2021-2025) .pdf (114 KB) 

Minini Ülikool Venemaal .pdf  (869 KB)

MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus .pdf (1,8 MB)

Mulgi Kultuuri Instituut .pdf  (67,9 KB)

SA Setu Kultuuri Fond (eesti keel) .pdf (1,9 MB)

SA Setu Kultuuri Fond (seto keel) .pdf  (1,9 MB)

Sloveenia Teaduste ja Kunstide Akadeemia Sloveenia Etnoloogia Instituut , 2023-2027 pdf. (261 KB)

State Higher Vocational School Stanislawa Pigonia in Krosno .pdf (5,8 MB)

Tartu Ülikool .pdf (540 KB)

Tartu KHK ja EKM koostööleping .pdf (39,7 KB), odt (23 KB), .txt  (4 KB)

Udmurdi Ajaloo, Keele ja Kirjanduse Instituut .pdf (157 KB)

Udmurdi Föderaalne Uurimiskeskus VTA  UO koostööleping .pdf (1,9 MB)

Udmurdi Riiklik Ülikool .pdf (1,65 MB)

Ungari Etnoloogia Instituut pdf (707,02 KB)

University of Gastronomic Sciences .pdf (69,1 KB)

Valgevene Teaduste Akadeemia koostööleping .pdf (9,2 MB)

Vene Teaduste Akadeemia Uurali filiaali Komi Teaduskeskus (sõlmitud detsember 2019) .pdf (3,1 MB)

Venemaa Riiklik Herzeni nimeline Pedagoogiline Ülikool (RU)  .pdf (1,7 MB)

Venemaa Riiklik Herzeni nimeline Pedagoogiline Ülikool (ENG) .pdf (5,0 MB)

Venemaa Teaduste Akadeemia N.N. Mikluhho-Maklai nimeline Etnoloogia ja Antropoloogia Instituut .pdf  (2,3 MB)

Venemaa Teaduste Akadeemia Slaavi-uuringute Instituut .pdf (6 MB)

Vinnõtsja Riiklik Pedagoogikaülikool. pdf (2,6 MB)

Ülikoolide vahelise kokkuleppe ettevõtlusplatvorm ADAPTER. pdf (104 KB)

 

Tunnustused

Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri. pdf (123 KB)

Kultuuriministri tänukiri Arhiivraamatukogule. pdf (464 KB)

Tartu Ülikooli raamatukogu tänukiri. pdf. (429 KB)

Tartu linn ja Eesti Konverentsibüroo tänukiri  Eesti-uuringute Tippkeskusele aastakonverentsi "Subjektiivsus ja intersubjektiivsus keeles ja kultuuris" ning 5. Balkani ja Baltikumi Kultuuriuurijate Seltsi konverentsi 'Nature and Culture in Narratives and Notions of Pandemics'  eest , pdf  (125KB) pdf (KB 278)

Tartu linna ja Eesti Konverentsibüroo tänukiri. pdf (270 KB)

Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri. pdf (218 KB)

Kas leidsid, mida otsisid? *