Baltica kollektsioon

Koondab raamatuid teistes keeltes, mis käsitlevad Eestit või teisi Baltimaid ja soome-ugri rahvaid, samuti eesti kirjanike teoste tõlkeid teistesse keeltesse. Baltica kirjanduse fondi vanemas osas leidub Eesti- ja Liivimaa kroonikaid (Balthasar Russow 1578 ja 1584, Christian Kelch 1695 jm), reisikirjeldusi, teaduslikke töid. Kõige arvukamalt on Baltica kirjanduse kollektsioonis saksa-, vene- ja soomekeelseid raamatuid.

Baltica 1 Baltica 2 Baltica 3
Baltica 4 Baltica 5