- Villem Reimani raamatukogu (annetatud 1917)
- Matthias Johann Eiseni raamatukogu (1934)
- Karl Menningu raamatukogu (1944)
- Aino ja Oskar Kallase raamatukogu (1946)
- Friedrich Kuhlbarsi raamatukogu (1953)
- Jakob Hurda raamatukogu (1957)
- Lydia Koidula raamatukogu (1958)
- Jaan Roosi raamatukogu (1958)
- Henrik Visnapuu raamatukogu (1959)
- Karl Eduard Söödi raamatukogu (1963-1975)
- Paul Ariste raamatukogu (1967-1998)
- Juhan Sütiste raamatukogu (1970)
- Igor Severjanini raamatukogu (1973)
- Juhan Kanguri raamatukogu (1973)
- Enn Kippeli raamatukogu (1974)
- Liidia ja Leon Toomi raamatukogu (1976)
- Toivo Kuldsepa kogu (1979)
- Johannes Aaviku raamatukogu (1979-1980)
- Grigori Permjakovi raamatukogu (1984)
- Hilda Dreseni raamatukogu (1985)
- Kaarel Irdi ja Epp Kaidu raamatukogu (1987)
- Betti Alveri ja Mart Lepiku raamatukogu (1989)
- Harald Viirsalu raamatukogu (1989)
- Viktor Kõressaare raamatukogu ( 1989)
 - Riho Lahi kogu (1992)
- Ott Kursi raamatukogu (1992)
- Peet Vallaku ja Marje Pedajase raamatukogu (1992)
- Oskar Looritsa raamatukogu (1993)
- Richard Antiku raamatukogu (1998)
- Eduard Hubeli raamatukogu (1999)
- Ilmar Laabani raamatukogu (2000)
- Mati Undi raamatukogu (2012)

Exlibris Willem Reiman  Exlibris Paul Ariste