Jutuleht (Tallinn) 1929
Jutuleht (Tartu) 1910-1911
Jutu-lisa /Meie Kodumaa kaasanne/ 1909, *1907--1908
Juturaamat 1931-1940
Jõuluhelinad 1897
Järvamaa 1929