Maa /Kodumaa erivälj./ 1906/1907
Maa (Tallinn) 1929
Maaliit 1918
Maatamees 1917-1918
Maleva 1909-1910
Marahva Näddala-Leht 1821-1823, 1825
Maret *1935-1940
Meelejahutaja 1879-1887
Meie Aastasada 1907, 1912, 1914, *1911
Meie Edasi 1929
Meie Elu kirjanduse lisa 1908-1909
Meie Elu pilkenalja-lisa 1908-1909
Meie Hääl 1922, *1930-1931
Meie Kiir 1927
Meie Kodumaa 1907-1908, *1909
Meie Lapsed 1923
Meie Noor Tööline 1923-1924
Meie Noorus 1938-1940
Meie Siht 1924
Meie Sõna 1922, 1924
Meie Võitluse Aeg 1932
Missionär 1866, 1868
Moodne Kodu *1929
Muinaslood Lastele 1937-1938
Murrang 1921