Fotokogu

Eesti Kultuuriloolise Arhiivi fotokogu, mille säilikute arv ulatub üle saja tuhande, sisaldab mitmesuguseid eesti kultuurilooga seotud pilte. Iga soovitud isiku, isikute grupi, hoone, paiga, sündmuste vms kohta leiab andmeid alfabeetilises kartoteegis.

EKLAKartoteegist selguvad kõik teadaolevad faktid pildi kohta: sisu, pildistamise aeg ja koht, fotograafi nimi, foto suurus ja negatiivi olemasolu. Umbes pooled kaardid on varustatud ka väikese kontaktkoopiaga fotost. Vastava shifri järgi on pilt fondist kiiresti kättesaadav. Kogus on fotosid alates 19. sajandi keskpaigast kuni tänapäevani. Lisaks kultuuriloost hästi tuntud isikutele - kirjanikele, kunstnikele, heliloojatele, muusikutele ja näitlejatele on arvukalt pilte ka majandus-, pangandus-, seltskonna- ja poliitikategelastest, õpetajatest, professoritest, pastoritest, arstidest, advokaatidest, sõjaväelastest jt.

Fotosid leidub ka tuntud tegelaste pereliikmetest ning nende sünni- ja elukohtadest; on grupipilte kooli- ja üliõpilastest, korporatsioonidest, seltsidest, liitudest, ühingutest; linnavaateid, teatrilavastusi, laulupidusid, ajaloolisi sündmusi ja palju muud. Kõigist huvi pakkuvatest fotodest on võimalik tellida koopiaid. 

EKLA    EKLA

Fotokogu nimekiri

Kas leidsid, mida otsisid? *