Korraldatud käsikirjaliste kogude nimekiri

Järgnevas nimestikus on ära toodud arhiivimoodustaja eluaastad (organisatsiooni puhul tegevusaastad), kogu (f.) number, säilikute (s.) arv ja kogus leiduva materjali piirdaatumid.

AB , DEFGHIJKLMNOPRSTUVWÕ

A

Aavik, Johannes (1880 – 1973) – keeleteadlane, tõlkija, kirjanik:
              f. 275; 2073 s. (1888 – 1983).
Aben, Karl (1896 – 1976) – tõlkija, keeleteadlane:
              f. 259; 374 s. (1937 – 1976).
Adams, Valmar (1899 – 1993) – kirjanik, kirjandusteadlane:
              f. 344; 1390 s. (1874 – 1993).
Adamson, Hendrik (1891 – 1946) – kirjanik:
              f. 1; 214 s. (1905 – 1960).
Adamson, Jaan (1824 – 1879) – kooliõpetaja, rahvusliku liikumise        
              tegelane:
              f. 2; 92 s. (1850 – 1884).
Adson, Artur (1889 – 1977) kirjanik, kriitik, ja Under, Marie (1883 –
             1980) kirjanik, tõlkija:
             f. 180; 1822 s. (1896 – 1988).
Ainelo (Bundberg), Jaan (1882 – 1941) – kooliõpetaja, kirjastustegelane:
             f. 233; 378 s. (1872 – 1941).
Ainson, Peeter (1850 – 1922) rahvusliku liikumise tegelane:
             f. 3; 243 s. (1860 – 1905).
Akadeemilise Ajaloo Seltsi (1920 – 1940) stipendiaatide aruanded:
             f. 199; 61 s. (1922 – 1938).
Akadeemiline Kirjanduse Ühing (1924 – 1944):
             f. 4; 171 s. (1820 – 1944).
Alle, August (1890 – 1952) – kirjanik, publitsist:
             f. 207; 60 s. (1922 – 1958).
Alliksaar, Artur (1923 – 1966) – kirjanik, tõlkija:
             f. 316; 119 s. (1951 – 1991).
Almberg, Antti (kod. - n.: Jalava, Anton Frederik) (1846 – 1909) –  
             soome ajakirjanik, kirjanik:
             f. 5; 1 s. (1869-1877).
Alver, Andres (1869 – 1903) – arst, kirjanik:
             f. 191; 35 s. (1887- 1958).
Alver, Betti (1906 – 1989) – kirjanik, tõlkija, ja Lepik, Mart
             (1900 – 1971) – kirjandusteadlane:
             f. 315; 1506 s. (1806 – 2001).
Andresen, Nigol (1899 – 1985) – kriitik, kirjandusteadlane, tõlkija:
             f. 311; 1041 s. (1915 – 1983).
Annist (Anni), August (1899 – 1972) – kirjandusteadlane, folklorist,
             tõlkija:
             f. 218; 1565 s. (1888 – 1985).
Antik, Richard (1901 – 1998) – bibliograaf, raamatukoguteadlane:
             f. 347; 324 s. (1919 – 1998).
Anvelt, Leo (1908 – 1983) – kirjanik, tõlkija:
             f. 302; 295 s. (1934- 1983).
Arder, Ott (1950–2004) –.kirjanik, tõlkija:
             f. 379; 822 s. (1905–2000).
Ariste (Berg), Paul (1905 – 1990) – keeleteadlane, folklorist:
             f. 330; 3366 s. (1772 – 1995).
Arumaa (Blaubrück), Peeter (1900 – 1982) – keeleteadlane, ja Luts,  
             Karin (1904 – 1993) – kunstnik:
             f.349; 1013 s. (1922 – 1992).
Aspe – Nieländer, Elisabeth (1860 – 1927) kirjanik:
             f. 6; 5 s. (1878 – 1927).
Aun – Raup, Elise (1863 – 1932) – kirjanik:
             f. 7; 11 s. (1889 – 1932).

B

Baruch, Jacques (ps. : Kaja, Sulev J.) (1919 – 2002) – belgia ajakirjanik,
             estofiil:
             f. 367; 151 s. (1814 – 2002).
Braks, Tõnis (1885 – 1966) – ajakirjanik, kirjanik:
             f. 272; 75 s. (1911 – 1966).
Busch, August (1868 – 1922) – ajakirjanik, raamatukaupmees:
             f. 10; 26 s. (1888 – 1934).

D

Dresen, Hilda (1896 – 1981) – esperantist, tõlkija:
             f. 289; 688 s. (1906 – 1988).
Drewerk, Frieda (ps. : Morn, Reed) (1898 – 1978) – kirjanik:
             f. 325; 33 s. (1932 – 1979).

E

“Edasi” (1948 – 1990) – ajaleht Tartus:
             f. 292; 666 s. (1959 – 1987).
EASi ajalooalased võistlustööd:
             f.377, 197s.
Eesti Aleksandrikool (1869 – 1906):
             f. 11 (EKS); 681 s. (1862 – 1927);
             f. 12 (ERM); 68 s. (1870 – 1931).
Eesti Aleksandri Linnakool (1888 – 1906):
             f. 13; 269 s. (1818 – 1916).
“Eesti avalikud tegelased”  1. tr. (1932) ja avaldamata 2. tr.:
             f. 193; 6685 s. (1924 – 1940).
“Eesti biograafiline leksikon” (1926 – 1929) ja “Eesti biograafilise
             leksikoni täiendusköide” (1940):
             f. 194; 2401 s. (1924 – 1940).
Eesti elulood:                                                                                                          
             f. 350; 1534 s. (1900 – 2003).      
Eesti Kirjameeste Selts (1872 – 1893):
             f. 14 (ERM); 153 s. (1871 – 1897);
             f. 15 (EKS); 146 s. (1868 – 1917).
“Eesti Kirjandus” (1906 – 1940) – ajakiri Tartus:
             f. 195; 168 s. (1907 – 1940).
Eesti Kirjanduse Selts (1907 – 1940):
             f. 16 (EKS); 2339 s. (1907 – 1944);
             f. 17 (ERM); 10 s. (1907 – 1913);
             f. 18 (EKS); käsikirjad: 615 s. (1874 – 1940).
Eesti Kirjanduse Seltsi (1907 – 1940) ajaloo toimkonna stipendiaatide
             aruanded:
             f. 200; 50 s. (1923 – 1933).
Eesti Kirjanduse Seltsi (1907 – 1940) kodu – uurimise toimkond:
             f. 360; 252 s. (1920 – 1940/41).
Eesti Kirjanike Kooperatiiv (1950 – 1994) – kirjastus Lundis:
             f. 341; 2562 s. (1947 – 1996).
Eesti Kirjastuse Kooperatiivi (1934 – 1940) ja Eesti Kirjanikkude
             Liidu (1922 – 1940) käsikirjad ja korrektuurid:
             f. 19; 37 s. (1932 – 1937).
Eesti Komitee (1944 – 2006) – pagulasorganisatsioon Rootsis:
             f. 381; 2094 s.     
Eesti Muinsuskaitse Selts (1987 -   ):
             f. 342; 1844 s. (1206 – 1993).
Eesti Nõukogude Kirjanike Liidu Tartu osakond ja Tartu Noorte
             Autorite Koondis:
             f. 258; 206 s. (1930 – 1981).
Eesti Nõukogude Kirjanike Liit (1943 – 1991):
             f. 301; 721 s. (1923 – 1981).
“Eesti Postimees” (1864 – 1894) ja “Postimees” (1886 – 1948) –
             ajalehed Tartus:
             f. 181; käsikirjad: 654 s. (1874 – 1913).
Eesti Raamatu Aasta (23. IV 2000 – 23. IV 2001) Peakomitee:
             f. 365; 77 s. (1998 – 2001).
Eesti Rahva Muuseum (1909 – 1940):
             f. 20; kirjad: 239 s. (1852 – 1929);
             f. 21; käsikirjad: 489 s. (1733 – 1919);
             f. 22; noodid: 49 s. (1834 – 1916).
Eesti Vaimse Kultuuri päevade Tartu komitee:
             f. 251; 6 s. (1933 – 1934).
Ehrlich, Richard (ps. : Vaida, Valmen) – kirjanik:
             f. 267; 202 s. (1932 – 1975).
Einer, Hans (1856 – 1927) – kooliõpetaja:
             f. 23; 42 s. (1878 – 1925).
Eisen, Matthias Johann (1857 – 1934) – folklorist:
             f. 24 (EKLA); 680 s. (1844 – 1937);
             f. 25 (ERA); 654 s. (1877 – 1934).
Eisen`i, Matthias Johann annetis:
             f. 26 (EKLA); 39 s.  (1873 – 1885).
EKLA helikogu litereeringud:
             f.380;
Elken, Juhan (1851 – 1931) – kooliõpetaja:
             f. 27; 74 s. (1867 – 1940).
Eller, Helmi (1902 – 1998) – kirjandusteadlane, tõlkija:
             f. 346; 289 s. (1915 – 1998).
Enno, Ernst (1875 – 1934) – kirjanik, koolitegelane:
             f. 28; 257 s. (1895 – 1985).
Erlemann, Andreas (1833 – 1915) – kooliõpetaja:
             f. 29; 20 s. (1856 – 1913).
Erm, Voldemar (1905 – 1994) – kunstiajaloolane, muuseumi – ja
             kirjastustöötaja:
             f. 361; 612 s. (1924-1995).
Erna, Nikolai (1866 – 1937) – raamatukaupmees, kirjastaja:
             f. 30; 212 s. (1890 – 1926).
Evert, Herman (1898 – 1982) – kirjastustegelane:
             f. 308; 40 s. (1934 – 1982).

F

Faehlmanni, F. R.  Mälestuse Jäädvustamise Korraldav Komitee:
             f. 177; 8 s. (1927 – 1932).

G

Godenhjelm, Bernhard Frederick (1840 – 1912) – soome kooli – ja
             poliitikategelane, kirjanik:
             f. 31; 9 s. (1869 – 1914).
Grenzstein, Ado (1849 – 1916) – ajakirjanik:
             f. 35 (EKS); 6 s. (1906 – 1916);
             f. 38 (EKLA); kirjakogu: 18 s. (1829 – 1921).
Grossschmidt, Otto (1869 – 1941) – kirjanik, kooliõpetaja:
             f. 32; 67 s. (1900 – 1939).
Groth, Alfred:
             f. 33; 16 s. (1840 – 1847).
Grünfeldt, Peeter (1865 – 1937) – ajakirjanik, kirjanik, tõlkija:
             f. 34; 190 s. (1891 – 1939).

H

Haava, Anna (kod. - n.: Haavakivi, A.) (1864 – 1957) – kirjanik, tõlkija:
             f. 213; 322 s. (1885 – 1956).
Hallimäe, Roopi (Grauberg, Robert) (1908 – 1969) – kirjanik:
             f. 306; 39 s. (1929 – 1969).
Helbemäe, Gert (1913 – 1974) – kirjanik:
             f. 336; 156 s. (1939 – 1989).
Henno, Hain (1836 – 1922) – põllumees:
             f. 39 (EKS); 28 s. (1873 – 1948).
Henno, Hain annetis:
             f. 40 (EKLA); 7 s. (1872 – 1933).
Hermann, Karl August (1851 – 1909) – keeleteadlane, helilooja,
             ajakirjanik:
             f. 41 (ERM); 224 s. (1867 – 1921);
             f. 42(EKLA); 124 s. (1843 – 1935).
Hindrey, Karl August (1875 – 1947) – kirjanik, ajakirjanik, kunstnik:
             f. 185; 389 s. (1882 – 1958).
Hubel, Eduard (ps. : Metsanurk, Mait) (1879 – 1957) – kirjanik, kriitik:
             f. 182; 977 s. (1820 – 1967).
Hurt, Jakob (1839 – 1907) – folklorist, keeleteadlane, pastor:
             f. 43 (EKS); 1736 s. (1808 – 1907);
             f. 44 (ERM); 19 s. (1861 – 1899);
             f. 45 (RKM); 733 s. (1787 – 2003).
Härma (Hermann), Miina (1864 – 1941) – helilooja, koorijuht:
             f. 46; 164 s. (1859 – 1941).

I

Ird, Kaarel (1909 – 1986) – teatrijuht, lavastaja, näitleja, ja Kaidu, Epp
             (kod. - n. Ird, Leida) (1915 – 1976) – lavastaja, näitleja:
             f. 307, 2349 s. (1899 – 1986).

J

Jaik, Juhan (1899 – 1948) – kirjanik:
             f. 345; 126 s. (1924 – 1999).
Jakobson, August (1904 – 1963) – kirjanik:
             f. 171; 163 s. (1932 – 1960).
Jakobson, Carl Robert (ps. : Linnutaja, C. R.) (1841 – 1882) –
             rahvusliku liikumise tegelane, ajakirjanik, kirjanik:
             f. 47; 3369 s. (1845 – 1954).
Jannsen´i, Johann Voldemar (1819 – 1890) perekonna pärand:
             f. 48; 195 s. (1830 – 1959).
Jasmiin, Amanda (1902 – 2006) – kunstnik, sculptor:
             f. 399; 94 s. (1930 – 2006).
Jensen, Jaan (1904 – 1967) – kunstnik:
             f. 287; 136 s. (1933 – 1980).
Johanson – Pärna, Jakob (1858 – 1936) – telegrafist:
             f. 49; 163 s. (1841 – 1930).
Jung, Jaan (1835 – 1900) – kooliõpetaja, arheoloog:
             f. 50; 326 s. (1854 – 1961).
Jungholz, Karl (1878 – 1925) – lavastaja, näitleja:
             f. 158; 78 s. (1908) – 1928).
Jõeäär, Aleksander (1890 – 1959) – advokaat, poliitikategelane:
             f. 250; 204 s. (1948 – 1959).
Jõgever, Jaan (1860 – 1924) – keeleteadlane, kulturiloolane, tõlkija:
             f. 51 (EKS); 697 s. (1790 – 1936);
             f. 52 (EKLA); päevikud ja märkmikud: 51 s. (1880 – 1924).
Jõgi, Aleksander (1880 – 1965) – raamatuköitja:
             f. 247; 120 s. (1889 – 1957).
Järv, Jaak (1852 – 1920) – ajakirjanik, kirjanik:
             f. 53; 59 s. (1890 – 1915).
Jürgenstein, Anton (1861 – 1933) – ajakirjanik, kultuuritegelane:
             f. 184; 761 s. (1860 – 1931).
Jürna, Mihkel (1899 – 1972) – kirjanik, tõlkija:          
             f. 309; 81 s. (1923 – 1940).

K

Kaaver, Valter (1904 – 1946) – ajakirjanik, kirjanik:
             f. 285; 33 s. (1853 – 1980).
21. sajandi isamaaluuletus:
             f. 364; 320 s. (1994 – 2001).
Kaidla, Juta (1923 – 1968) – kirjanik:
             f. 263; 93 s. (1921 – 1972).
Kallas, Aino (1878 – 1956) – soome – eesti kirjanik, ja Kallas, Oskar  
             (1868 – 1946) – folklorist, diplomaat:
             f. 186; 2151 s. (1807 – 1948).
Kallas, Oskar (1868 – 1946) – folklorist, diplomaat:
             f. 54 (ERM); 17 s. (1887 – 1917).
Kampmaa (Kampmann), Mihkel (1867 – 1943) – kirjandusloolane,
             koolikirjanik, kooliõpetaja:
             f. 36; 90 s. (1872 – 1981).
Kangilaski, Ott (1911 – 1975) – kunstnik, kirjanik:
             f. 314; 167 s. (1920 – 1974).
Kangro, Bernard (1910 – 1994) – kirjanik, kirjandusteadlane:
             f. 310; 1508 s. (1887 – 1994).
Kangro – Pool, Rasmus (1890 – 1963) – ajakirjanik, kunstiteadlane,
             kriitik:
             f. 231; 132 s. (1882 – 1963).
Kapp, Joosep (1833 – 1894) – kooliõpetaja, kultuuritegelane:
             f. 55; 145 s. (1857 – 1939).
Karlson, Ferdinand (1875 – 1941 või 1942) – kirjanik, kriitik, jurist:
             f. 197, 131 s. (1888 – 1939).
Karurahu (Karheiding), Aksel (1902 – 1965) – kirjanik:
             f. 238; 71 s. (1929 – 1965).
Kaugver, Raimond (1926 – 1992) – kirjanik:
             f. 326; 282 s. (1933 – 1992).
Kents, Jakob (1883 – 1947) – geograaf, kooliõpetaja, koolikirjanik:
             f. 312; 145 s. (1902 – 1981).
Kibuvits, Leida (1907 – 1977) – kirjanik:
             f. 278; 14 s. (d – ta).
Kiirats, Mart (ps. : Mõtslane, Mats) (1884 – 1956)– kirjanik:
             f. 225; 47 s. (1920 – 1950).
Kiik, Heino (1927 – 2013) – kirjanik, publitsist:
             f. 402; 1437 s. (1948 – 2013).
Kimberg – Kotkas, Valeria (1914 – 2003) – kirjanik:
             f. 368; 96 s. (1948 – 2003).     
Kippel, Enn (1901 – 1942) – kirjanik:
             f. 230; 192 s. (1916 – 1971).
Kirjandusmuuseum:
             f. 147; 1418 s. (1940 – 1999).
Kirjastuste käsikirjad:
             f. 56; 623 s. (1902 – 1944).
Kitzberg, August (1855 – 1927) - kirjanik:
             f. 57; 447 s. (1835 – 1965).
Kitzberg, Ernst (1865 – 1942) – rahvaluulekoguja, aednik:
             f. 58, 18 s. (1859 – 1934).
Kivikas, Albert (1898 - 1978) – kirjanik:
             f. 222; 45 s. (1918 – 1974).
Koidula, Lydia (kod. – n.: Jannsen – Michelson, Lydia Emilie
             Florentine) (1843 – 1886) – kirjanik:
             f. 59; 250 s. (1867 – 1981).
Kolk, Raimond (1924 – 1992) – kirjanik, kriitik:
             f.337; 417 s. (1938 – 1993).
Kolla, Ilmi (1933 – 1954) – kirjanik:
             f. 220; 106 s. (1941 – 1963).
Kongo, Alfred (1906 – 1990) kunstnik:
             f. 327; 45 s. (1931 – 1990).
Koppel, Heinrich (Henrik) (1863 – 1944) arstiteadlane:
             f. 60, 105 s. (1885 – 1938).
Koppel, Karl (1860 – 1906) – ajakirjanik:
             f. 61; 10 s. (1898 – 1905).
Kotsar, Karl (1872 – 1942) – kirjanik, ajakirjanik:
             f. 227; 226 s. (1869 – 1941).
Kotta, Felix (1910 – 1963) – kirjanik, tõlkija:
             f. 214; 222 s. (1900 – 1963).
Kreek, Jaan (1885 – 1908) – kirjanik:
             f. 62; 32 s. (1902 – 1928).
Kreutzwald, Friedrich Reinhold (1803 – 1882) – kirjanik, ajakirjanik,
             arst:
             f. 63 (EKS); 73 s. (1839 – 1912);
             f. 64 (RKM); 134 s. (1822 – 1941).
Kruus, Oskar (1929 – 2007) – kirjanik, kirjandusteadlane, kriitik:
             f. 397; 1109 s. (1907 – 2006).
Kruus, Rein (1957 – 1992) – kirjandusteadlane, kriitik:
             f. 355; 615 s.     
Kruuspere (Kruusberg), Aleksander (1879 – 1937) – ajaloolane:
             f. 183; 221 s. (1842 – 1937).
Kuhlbars, Friedrich (ps. : Villi Andi) (1841 – 1924) kirjanik:
             f. 65; 1156 s. (1853 – 1926).
Kunder, Juhan (1852 – 1888) kirjanik, kooliõpetaja:
             f. 66; 173 s. (1844 – 1940).
Kuningas, Oskar (1911 – 1997) kirjandusloolane, tõlkija, ajakirjanik:
             f. 389; 210 s. (1900 – 1996).
Kurfeldt, Aita (1901 – 1979) – tõlkija.
             f. 298; 54 s. (1961 – 1979).
Kurrik, Juhan (1849 – 1922) – kooliõpetaja, koolikirjanik:
             f. 68; 181 s. (1865 – 2003).
Kurtna, Aleksander (1914 – 1983) – tõlkija:
             f. 299; 449 s. (1955 – 1984).
Kuusberg, Paul (1916 – 2003) – prosaist, kriitik:
             f. 395; 286 s. (1945 – 1999).
Käis, Johannes (1885 - 1950) – pedagoogikateadlane:
             f.217; 83 s. (1921 – 1952).
Kärner, Jaan (1891 – 1958) – kirjanik, kriitik, tõlkija.
             f. 242; 85 s. (1908 – 1963).
Käsikirjalised ajakirjad:
             f. 321; 246 s. (1916 – 2006).
Köler, Johann (1826 – 1899) - kunstnik:
                   f. 69 (EKLA); 974 s. (1853 – 1976);
             f. 70 (EKS); 17 s. (1863 – 1894).
Küng, Aleksei (1856 – 1938) – raamatukaupmees:
             f. 71; 55 s. (1883 – 1939).
Küüditamine (Vabariigi Presidendi  ajaloomälestuste võistlus 2001. a.):
             f. 353; 1568 s. (1937 – 1991).

L

Laaban, Ilmar (1921 – 2000) – kirjanik, kriitik:
             f. 352; 1304 s.         
Laakmann`i, Heinrich trükikoda (1840 – 1934) Tartus:
             f.72; 198 s. (1677 – 1933).
Laantee, Karl (1927 – 2007) – poliitikateadlane, usu- ja raadiomees:
             f. 383; 2330 s. (1939 - 1990).
Laikmaa, Ants (Laipmann, Hans) – (1866 – 1942) – kunstnik:
             f. 74; 77 s. (1886 – 1978).
Lammas, Jaan (1860 – 1928) – põllumees:
             f. 75; 119 s. (1877 – 1927).
Larsson, Markus/ Ameerika Hääle Eesti Osakond:
             f.382; 114 s. (1951–2004).
Laulupidude materjal:
             f. 76; 58 s. (1869 – 1894).
Leberecht, Hans (1910 – 1960) – kirjanik:
             f. 232; 620 s. (1910 – 1969).
Leetberg, Karl (Kaarel) (1867 – 1945) – keeleteadlane, kooliõpetaja:
             f. 77; 31 s. (1897 – 1948).
Leoke, Hans (1853 – 1919) – kooliõpetaja, kirjastaja, raamatukaupmees,
             ja Jaan (1886 – 1959) – kirjastaja, raamatukaupmees:
             f. 224; 3301 s. (1840 – 1959).
Lepp – Utuste, Maarda (Marta) (ps.: Vardi, Sophia) (1883 – 1940) –   
             kirjanik, ajakirjanik:
             f. 255; 132 s. (1917 – 1967).
Liiv, Jakob (1859 – 1938) – kirjanik:
             f. 78; 73 s. (1879 – 1961).
Liiv, Juhan (1864 – 1913) – kirjanik:
             f. 163; 69 s. (1883 – 1961).
Liives, Ardi (1929 – 1992) – näitekirjanik ja prosaist:
             f. 394; 312 s. (1905 – 1992).
Linde, Bernhard (1886- 1954) – kirjastustegelane, kirjanik, tõlkija:
             f. 209; 241 s. (1901 – 1950).
Lindsaar, Peeter (1906 – 1990) – kirjanik:
             f. 334; 1229 s. (1934 – 1991).
Linkgreim, Wilhelm/Willem (1849 – 1925) – kooliõpetaja:
             f. 79; 173 s. (1868 – 1925).
Lintrop, Jaan (1885 – 1962) – kirjanik, ajakirjanik:
             f. 211; 541 s. (1853 – 1961).
Lipp, Martin (1854 – 1923) – ajaloolane, kirjanik, pastor:
             f. 80; 390 s. (1689 – 1922).
K. o/ü “Loodus” (1920 – 1940) käsikirjad:
             f. 81; 75 s. (1924 – 1935).
“Looming” (1923 – 1940) – ajakiri Tartus:
             f. 196; 414 s. (1923 – 1940).
“Looming” (1945 - ) – ajakiri Tallinnas:
             f. 166; 436 s. (1945 – 1955).
“”Loomingu” Raamatukogu” (1957 - ):
             f. 283; 861 s. (1956 – 1981).
Looring, Aleksander (1910 – 1942) – ajakirjanik, jurist:
             f. 210; 148 s. (1888 – 1941).
Loorits, Aleksander (1899 – 1983) – ajakirjanik, kodu – uurija:
             f. 293; 99 s. (1885 – 1982).
Loorits, Oskar (1900 – 1961) – folklorist:
             f. 175; 3228 s. (1881 – 1978).
“Lootus” (1877 – 1940) – Eesti Selts Tallinnas:
             f. 82; 100 s. (1876 – 1930).
Lossmann, Jüri (1859 - ?) – kooliõpetaja:
             f. 83; 3 s. (d – ta).
Luiga, Juhan (1873 – 1927) – arst, ajakirjanik:
             f. 179; 288 s. (1892 – 1937).
Luts, Oskar (1887 – 1953) – kirjanik:
             f. 168, 218 s. (1898 – 1966).
Lõo, Jaan (1872 – 1939) – kirjanik, jurist:
             f. 84; 13 s. (1892 – 1918).
Läte, Aleksander (1860 – 1948) – helilooja:
             f. 165; 262 s. (1883 – 1948).
Lüüs, Aadu (1878 - 1967) arst:
             f. 294; 181 s. (1893 – 1944).

M

Marandi, Rein (1921 – 2003) – politoloog ja ajaloolane:
             f. 396; 554 s. (1936 – 2003).
Materjale kirikute arhiividest:
             f. 85; 46 s. (1823 – 1921).
Matto, Gustav (1886 – 1972) – muuseumitöötaja, kollektsionäär:
             f. 291; 66 s. (1851 – 1972).
Menning, Karl (1874 – 1941) – teatrijuht, lavastaja, diplomaat:
             f. 234; 237 s. (1874 – 1939).
Meomuttel, Jüri (1868 - 1948) – kooliõpetaja:
             f. 86; 17 s. (1892 – 1921).
Meriste, Henno (1918 – 1984) – ajakirjanik, keelemees, tõlkija:
             f. 305; 272 s. (1956 – 1984).
Metsar, Leo 1924 - 2010) – ajaloolane, kirjanik, tõlkija:
             f. 390; 805 s. (1925 – 2009).
Mihkla, Karl (1901 – 1980) – kirjandus – ja keeleteadlane:
             f. 295; 425 s. (1851 – 1980).
Mitmesuguste organisatsioonide materjal:
             f. 87; 41 s. (1827 – 1919).
Mitt, Märt (1833 – 1912) – põllumees, rahvusliku liikumise tegelane:
             f. 88; 160 s. (1782 – 1940).
Mootse, Gustav (1885 – 1957) – kunstnik, kooliõpetaja.
             f. 264; 70 s. (1906 – 1957).
Muller, Helgi (1932 – 1971) – kirjanik, tõlkija:
             f. 357; 126 s. (1952 – 1971).
Mustonen – Hukki, Kerttu (1899 – 1992) – eesti kirjanduse
             tõlkija  Soomes:
             f. 324; 149 s. (1920 – 1987).
Mäelo, Helmi (1898 – 1978) – kirjanik, ajakirjanik:
             f. 226; 1544 s. (1895 – 1990).
Mohrfeldt – Mäevälja, Aleksander (1857 – 1938) – pastor,
             kooliõpetaja,  vaimulik kirjanik:
             f. 89; 521 s. (1867 – 1938).
Mohrfeldt – Mäevälja, Mathilde (1869 – 1952):
             f. 90; 229 s. (1879 – 1940).
Mägi, Arvo (1913 – 2004) - kirjanik, ajakirjanik, kirjandusteadlane:
             f. 392; 825 s. (1932 – 2005).
Mägiste (Mälson), Julius (1900 – 1078) – keeleteadlane:
             f. 340; 1109 s. (1925 – 1995).
Mäkinen, Emilie (1907 - ?) kooliõpetaja, kirjandusteadlane:
             f. 273; 29 s. (1906 – 1972).
Mälk, August (1900 – 1987) – kirjanik:
             f. 338; 78 s. (1892 – 1990).
Mändmets, Jakob (1871 – 1930) – kirjanik, ajakirjanik:
             f. 91; 84 s. (1890 – 1937).
Männik, Eduard (1906 – 1966) – kirjanik:
             f. 223, 649 s. (1789 – 1976).
Mölder, Vassili (ps.: Proletaarlane, V.) (1878 – 1943) – kirjanik:
             f. 161; 56 s. (1897 – 1959).

N

Nahe, Oskar (ps. : Tamm, Tuudur) (1905 – 1968) – ajakirjanik, kirjanik:
             f. 385; 877 s. (1941 – 1968).
Nerman, Jakob (1882 – 1963) – ajaloolane:
             f. 271; 145 s. (1880 – 1963).
Neuman, Leonhard (ps. : Helisalu, Leenart) (1885 – 1933) – koorijuht,      
             kooliõpetaja:
             f. 160; 12 s. (1901 – 1933).
Niggol, Carl Heinrich (1851 – 1927) – kooliõpetaja:
             f. 37; 26 s. (1873 – 1924).
K. o/ü “Noor – Eesti” (1904 – 1940) käsikirjad:
             f. 92; 1581 s. (1906 – 1940).
Normann, Erna (1904 – 1978) – folklorist:
             f. 274; 183 s. (1876 – 1977).
Nurme, Minni (1917 – 1994) – luuletaja, prosaist ja tõlkija:
              f. 386; 232 s. (1941 – 1988).
Nurmekund, Pent (Roosmann, Arthur) (1906 – 1996) – keeleteadlane:
             f. 319; kirjad: 1582 s. (1909 – 1996).
Näidendid:
             f. 297; 254 s. (1934 – 1995).

O

Ode, Hans (1864 - ?) – rätsep:
             f. 93; 32 s. (1885 – 1923).
Ojamaa, Ott (1926 – 1996) – tõlkija, kirjandusteadlane:
             f. 374; 637 s. (1940 – 1995).
Oks, Jaan (1884 – 1918) – kirjanik, kriitik:
             f. 201; 123 s. (1896 – 1936).
“Olevik” (1882 – 1906, 1910 – 1952) – ajaleht Tartus:
             f. 94; 602 s. (1823 – 1952).
 Ollik – Andevei – Parve, Henriette (Jetta) (1897 – 1986) – kirjanik:
             f. 281; 251 s. (1919 – 1982).
Ollinovski, Jim (kod. - n.: Ollino, Ott) (1974 – 1993) – kirjanik:
             f. 363; 16 s. (1989 – 1995).
Oras, Ants (1900 – 1982) – kirjandusteadlane, kriitik, tõlkija:
             f. 237; 700 s. (1928 – 1983).
K. o/ü Albert Org`i ja Eesti Kirjanikkude Liidu korraldatud
             maailmakirjanduse tõlgete võistlus:
             f. 95; 8 s. (1922 – 1924).
Org, Peeter (1849 – 1908) – kooliõpetaja:
             f. 96; 187 s. (1835 – 1908).

P

Palgi, Daniel (1899 – 1988) – kirjandusteadlane, tõlkija:
             f. 257; 123 s. (1928 – 1944).
Palm, August (1902 – 1972) – kirjandusteadlane, bibliograaf:
             f. 286; 919 s. (1862 – 1972).
Palm, Juhan (1894 – 1970) – kooliõpetaja:
             f. 240; 286 s. (1910 – 2002).
Parijõgi (Parinbak ~ Parinbach), Jüri (1892 – 1941) – kirjanik,
             kooliõpetaja:
             f. 178; 93 s. (1905 – 1944).
Parikas, Peeter (1889 – 1972) ja Georg – Johannes (1880 – 1958) –
             fotograafid:
             f. 256; 262 s. (1886 – 1958).
Parve, Ralf (1919 – 2011) – luuletaja, näite- ja lastekirjanik, ja Promet,
             Lilli (1922 – 2007) - prosaist, dramaturg ja luuletaja:              
             f. 400; 753 s. (1937 – 2013).
Paslack, Heinrich Evald (1840 – 1923) – pastor:
             f. 97; 143 s. (1867 – 1922).
Pastak, Karl (1868 – 1939) – kooliõpetaja:
             f. 98; 28 s. (1903 – 1938).
Peerna, Rudolf (1864 – 1941) – kooliõpetaja:
             f. 249; 237 s. (1864 – 1941).
Pekk, Tõnis (1845 – 1914) – ametnik:
             f. 99; 13 s. (1867 – 1914).
Peterson, Adam (1838 – 1918) – rahvusliku liikumise tegelane:
             f. 100; 164 s. (1841 – 1935).
Peterson – Särgava, Ernst (1868 - 1958) – kirjanik:
             f. 276; 28 s. (1899 – 1979).
Pihlakas, Gustav (1864 – 1937) – kirjastaja:
             f. 101; 100 s. (1880 – 1932).
Pill, August (1892 – 1973) – kirjastustegelane:
             f. 248; 248 s. (1913 – 1973).
Pirgu mälusektor (1987 – 1998):
             f. 332; 179 s. (1931 – 1990).
Pukits, Mart (1874 – 1961) – kunstnik, tõlkija:
             f. 229; 202 s. (1919 – 1960).
Põdder, Maximilian (1852 – 1905) – kirjanik, tõlkija:
             f. 102; 3 s. (1901).
Põder, Julius (1889 – 1959) – näitleja, näitejuht:
             f. 241; 243 s. (1846 – 1966).
Pärli – Sillaots, Helga (1912 – 1939) – kirjanik:
             f. 239; 15 s. (1929 – 1940).
Pärn, Jakob (1843 – 1916) – kirjanik, kooliõpetaja:
             f. 103; 35 s. (1867 – 1909).

R

Rajamaa, Helmi (1909 – 2005) – kirjanik:
             f.384; 280 s. (1930 – 2004).
Ranna, Helene (kod. - n.: Tamberg, H.) (1898 – 1946) – kirjanik:
             f. 228; 165 s. (1847 – 1949).
Raud, Kristjan (1865 – 1943) – kunstnik:
             f. 221; 184 s. (1885 – 1944).
Raud, Märt (ps. : Migagu, Tõnis) (1881 – 1980) – kirjanik ja
             haridustegelane:
             f. 387; 331 s. (1926 – 2001).
Raudkepp, Aleksander Friedrich (1849 – 1935) – kooliõpetaja:
             f. 104; 1 s. (d – ta).
Raudsepp, Hugo (1883 – 1952) – kirjanik, kriitik:
             f. 202; 70 s. (1893 – 1965).
Rauk, Melanie (1905 – 1978) – tõlkija:
             f. 280; 34 s. (1969 – 1980).
Rebane, Imant (1919 – 1986) – kirjandusteadlane, kultuuritegelane:
             f. 343; 79 s. (1950 – 1984).
Reiman, Rudolf (1893 – 1957) – kirjanik:
             f. 266; 84 s. (1908 – 1959).
Reiman, Villem (1861 – 1917) – kultuuri – ja kirjandusloolane, pastor:
             f. 105 (EKS); 1486 s. (1701 – 1936);
             f. 106 (ERM); 14 s. (1889 – 1917).
Reinla (Kabur), Astrid (1948 – 1995) – kirjanik, ja Kabur, Boris (1917
             - 2002) – kirjanik, tõlkija:
            f. 388; 967 s. (1904 – 2008).
Reisik, Marie (1887 – 1941) kooliõpetaja, naisliikumistegelane, ja
             Peeter (1885 – 1941) - advokaat:
             f. 108; 79 s. (1896 – 1936).
Remmelg, Jüri (1860 - 1947) – rätsep, põllumees:
             f. 109; 90 s. (1886 – 1935).
Rennit, Andres (1860 –1936) – kirjanik, raamatukaupmees:
             f. 110; 95 s. (1882 – 1935).
Riia Vaimulik Kool ja Riia Vaimulik Seminar (1846 – 1918):
             f. 296; 55 s. (1914 – 1980).
Ristikivi, Karl (1912 – 1977) – kirjanik:
             f. 260; 137 s. (1930 – 2002).
Romaanivõistluste käsikirjad:
             f. 362; 585 s. (1965 – 2008).
Rond, Ralf (kod. - n.: Kurn, Jaan) (1893 – 1981) – kirjanik, tõlkija:
             f. 284; 47 s. (1918 – 1982).
Roogna, Martin autograafid:
             f. 304; 216 s. (1969 – 1987).
Roos, Eduard (1903 – 1979) – keele – ja kirjandusteadlane:
             f. 279; 163 s. (1906 – 1978).
Roos, Jaan (1888 – 1965) – kooliõpetaja, kirjandusteadlane:
             f. 236; 243 s. (1844 – 1989).
Rosenthal`i, Edith annetis:
             f. 111; 20 s. (1873 – 1916).
Rosenthal, Heinrich (1846 – 1916) – arst:
             f. 112; 476 s. (1842 – 1916).
Rummo, Paul (1909 – 1981) – kirjanik:
             f. 205; 1319 s. (1919 – 1983).
Ruven, Johannes (1902 – 1942) kirjanik:
             f. 164; 14 s. (1933 – 1945).
Rõude (Veitmann), Alfred (1896 – 1969) – kunstikoguja:
             f. 290; 78 s. (1689 – 1964).
Rängel, Ellinor (1902 – 1967) – kirjanik:
             f. 268; 201 s. (1938 – 1977).

S

Saal, Andres (1861 – 1931) – kirjanik:
             f. 113, 244 s. (1886 – 1939).
Saar, Veera (1912) – kirjanik:
             f. 354; 261 s.       
Saareste, Andrus (Saaberk, Albert) (1892 – 1964) – keeleteadlane:
             f. 254; 746 s. (1740 – 1967).
Sahl, Jaak:
             f. 115; 3 s. (1857 – 1882).
Sakk, Mare (1903 – 1972) – kooliõpetaja:
             f. 246; 100 s. (1928 – 1972).
Salasoo (Sogenbits), Hugo (1901 – 1991) – farmatseut, arhivaar:
             f. 359; 73 s. (1910 – 1991).
Salu, Herbert (1911–1988) – kirjandusteadlane ja kirjanik:
             f. 378; 1308 s. (1925–1988).
Sander, Tõnis (1887 – 1914) – kirjanik:
             f. 114; 14 s. (1906 – 1936).
Sang, August (1914 – 1969) – kirjanik, tõlkija, ja Merilaas, Kersti    
             (kod. - n.: Sang, K.) (1913 – 1986) – kirjanik:
f. 300; 407 s. (1921 – 1986).
Schönberg, Eduard (1885 – 1944) – kooliõpetaja:
             f. 215; 621 s. (1897 – 1943).
Segakogud:
             f. 116 (EKLA); 194 s. (1769 – 1940);
             f. 117 (EKS); 270 s. (1845 – 1935);
             f. 118 (ERM); 121 s. (1631 – 1927).
Semper, Johannes (1892 – 1970) – kirjanik, kriitik, tõlkija:
             f. 188; 872 s. (1827 – 2007).
Sepamaa, Henrik (kod. - n.: Seppik, Heinrich Richard) (1905 – 1990) –
             tõlkija:
             f. 323; 394 s. (1906 – 1990).
Sergo, Herman (1911 – 1989) – kirjanik, meremees:
             f. 320; 124 s. (1942 – 1989).
Severjanin, Igor (kod. - n.: Lotarev, I.) (1887 – 1941) – vene kirjanik:
             f. 216; 70 s. (1896 – 1987).
Sibul, Aleksander (1884 – 1981) – raamatukogutegelane, bibliograaf:
             f. 288; 86 s. (1910 – 1981).
Siivas, Aleksander (1922 – 1967) – kirjanik:
             f. 277, 45 s. (1965 – 1967).
Sillaots, Marta (kod. - n.: Rannat, M.) (1887 – 1969) – kirjanik, kriitik,
             tõlkija:
             f. 243; 98 s. (1922 – 1972).
Sirge, Rudolf (1904 – 1970) – kirjanik:
             f. 206; 1267 s. (1893 – 1984).
“Sirp ja Vasar” (1940 – 1990) – ajaleht Tallinnas:
             f. 170; 243 s. (1944 – 1948).
Smuul, Juhan (1922 – 1971) – kirjanik:
             f. 203; 1224 s. (1935 – 1974).
Sokolovsky, Paul Martin Conrad (1788 – 1862) – kooliõpetaja:
             f. 119, 14 s. (1819 – 1869).
Sommer, Samuel (1872 – 1940) – asunduste ja piirimaade tegelane,
             rahvaluulekoguja:
             f. 235; 1413 s. (1867 – 1940).
Speek - Leidin, Jaan (1866 – 1921) – kirjanik, kooliõpetaja:
             f. 120; 138 s. (1885 – 1921).
Speek, Peeter Aleksander (1873 – 1968) – poliitikategelane, ajakirjanik:
             f. 198; 27 s. (1922 – 1938).
Stamm (Saadre), Osvald (1904 – 1975) – ajaloolane:
             f. 121; 41 s. (1880 – 1924).
Suburg, Lilli (Caroline) (1841 – 1923) – kirjanik:
             f. 122; (EKLA); 157 s. (1859 – 1957);
             f. 123 (EKS); 15 s. (1873 – 1916).
Suits, Aino (1884 – 1969) – soome – eesti ja kultuuritegelane, ja Gustav
             (1883 – 1956) – kirjanik, kirjandusteadlane:
             f. 333; 1368 s. (1863 – 1995).
Susi, Arnold (1896 – 1968) – jurist:
             f. 339, 28 s. (1959 – 1971).
Suurkask, Anton (1873 – 1965) - kirjanik:
             f. 124; 208 s. (1846 – 1965).
Sõggel, Jaak (1871 – 1963) – rahvaluulekoguja, metsavaht,
             põllumees:
             f. 125; 38 s. (1890 – 1918).
Sõster, Johannes (1876 - 1953) – kooliõpetaja:
             f. 126; 142 s. (1895 – 1944).
Sööt, Bernard (1900 – 1977) – kirjandusteadlane:
             f. 265; 296 s. (1922 – 1974).
Sööt, Karl Eduard (1862 – 1950) – kirjanik:
             f. 173; 1339 s. (1872 – 1950).
Sütiste, Juhan (1899 – 1945) – kirjanik:
             f. 174; 558 s. (1916 – 1978).
Süvalep (Schulbach), Kulno (1929 – 1996) – näitleja, kirjanik, tõlkija:
             f. 348; 39 s. (1963 – 1984).

T

Taar, Agnes (kod. - n.: Kajara, A.) (1897 – 1977) – kirjanik:
             f. 261; 287 s. (1912 – 1976).
Tallinna gildid:
             f. 127; 5 s. (1555 – 1912).
Talvik, Siegfried (1878 – 1929) – arstiteadlane:
             f. 128; 145 s. (1897 – 1944).
Tamm, Jakob (1861 – 1907) – kirjanik, kooliõpetaja:
             f. 129; 257 s. (1879 – 1958).
Tammlaan (Stein), Evald (1904 – 1945) - kirjanik:
             f. 167, 69 s. (1925 – 1944).
Tammsaare, A. H. (kod. - n.: Hansen, Anton) (1878 – 1940) –
             kirjanik:
             f. 190; 86 s. (1848 – 1979).
Taniloo – Tekkel, Kadi (1911 – 1998) – näitleja, lavastaja, ajakirjanik:
             f. 351; 390 s. (1935 – 1998).      
Tartu Draamateatri Selts ja T. D. S. Teatrikunsti Stuudio (1932 –
             1940):
             f. 187; 74 s. (1932 – 1940).
Tartu Ülikool:
             f. 130; 10 s. (1826 – 1917).
Tassa, Aleksander (1882 – 1955) – kirjanik, kunstnik:
             f. 219; 1271 s. (1862 – 1955).
Tiisik, Karp (1843 – 1922) – preester, kooliõpetaja:
             f. 132; 19 s. (1868 – 1921).
Tilk, Jüri (hiljem: Virola, Yrjö) (1864 – 1929) – ajakirjanik,
             karskustegelane:
             f. 131; 57 s. (1871 – 1928).
Tool – Marran, Elfriede (1913 – 2005) – kunstiajaloolane:
             f. 376; 208 s. (1932 – 2005).
Toom, Liidia (1890 – 1976) ja Leon (1921 – 1969) – tõlkijad:
             f. 262; 464 s. (1940 – 1976).
Treffner, Hugo (1845 – 1912) – kooliõpetaja, rahvusliku liikumise
             tegelane:
             f. 253; 263 s. (1872 – 1912).
Treumann, Madis (1855 – 1934) – loomaarst:
             f. 133; 83 s. (1881 – 1934).
Trumm, August (1858 – 1914) – kooliõpetaja:
             f. 134; 94 s. (1853 – 1940).
Truusmann, Jüri (1856 – 1930) – tsensor:
             f. 135; 5 s. (1924 – 1930).
Tuglas (Mihkelson), Friedebert (1886 – 1971) – kirjanik,
             kirjandusteadlane:
             f. 245; 2609 s. (1866 – 1985).
“1905. a. Selts” (1929 – 1940):
             f. 172; 291 s. (1903 – 1940).
Tõevälja, Hendrik (Treufeldt, Heinrich Michael) (1853 – 1932) –
             põllumees:
             f. 136; 30 s. (1873 – 1932).
Tõnurist, August (1869 - 1943) – ajakirjanik:
             f. 137; 20 s. (1887 – 1928).
Tülk, Karl Jakob (1830 – 1918) – maamõõtja, ajakirjanik:
             f. 138; 17 s. (1854 – 1896).

U

Uibo, Enn (Uibu, Ervin) (1912 – 1965) – kirjanik:
             f. 328; 50 s. (1921 – 1989).
Uibopuu, Valev (1913 – 1997) – kirjanik, keeleteadlane:
             f. 356; kirjad: 2142 s. (1943 – 1997)     pooleli               
Univer, Johanna (1867 – 1946) ja Volmer (1865 – 1941) –
             kooliõpetajad:
             f. 159; 26 s. (1857 –1932).
Urgart, Oskar (1900 – 1953) – kirjandusteadlane:
             f. 208; 225 s. (1878 – 1952).

V

Vaher, Luise (1912 – 1992) – kirjanik:
             f. 331; 122 s. (1929 – 1939).
Vahtra, Jaan (1882 – 1947) – kirjanik, kunstnik, kooliõpetaja:
             f. 141; 149 s. (1891 – 1941).
Vahtrik, Jakob Hermann (1862 – 1949) – kooliõpetaja, kirjastaja,
             tõlkija:
             f. 140; 22 s. (1820 – 1941).
Vaigur, Enn (1910 – 1988) – kirjanik:
             f. 313; 100 s. (1935 – 1988).
Vallak, Peet (kod. - n.: Pedajas, Peeter) (1893 – 1959) – kirjanik:
             f. 244; 148 s. (1913 – 1973).
“Vanemuine” (1865 - ) – lauluselts ja teater Tartus:
             f. 142; 664 s. (1865 – 1950).
Vardja, Arnold (1855 - ?) – käsitööline:
             f. 143; 28 s. (1876 – 1889).
Vares – Barbarus, Johannes (1890 – 1946) – kirjanik, arst,
             riigitegelane:
             f. 8; 426 s. (1908 – 1960).
Varia:
             f. 169; 3215 s. (1622 – 2003).
Veber, August:
             f. 144; 325 s. (1900 – 1930).

W-V

Webermann, Otto Aleksander (1915 – 1970) – kirjandusteadlane:
             f. 335; 156 s. (1811 – 1970).
Wehm, Georg (1869 - 1934) – kooliõpetaja:
             f. 145; 48 s. (1890 – 1934).
Weidermann, Jaan (1853 – 1932) – kooliõpetaja:
             f. 318 ; 117 s. (1873 – 1997).
Weizenberg, August (1837 – 1921) – kunstnik, kirjanik:
             f. 146; 122 s. (1840 – 1940).
 Weitzenberg, Juhan (1838 – 1877) – kirjanik:
             f. 162; 27 s. (1856 – 1978).
Vennastekogudus:
             f. 252; 485 s. (1741 – 1914).
Veske, Mihkel (1843 – 1890) – keeleteadlane, kirjanik:
             f. 148 (EKLA); 84 s. (1868 – 1956);
             f. 149 (EKS); 990 s. (1818 – 1891).
Veske, Mihkel hauaehtimise komitee:
             f. 150; 14 s. (1890 – 1899).
Wiera, August (1853 – 1919) – näitejuht:
             f. 151; 79 s. (1872 – 1918).
Vihalemm, Arno (Koch, Arnold) (1911 – 1990) – kirjanik, kunstnik:
             f. 322; 177 s. (1930 – 1990).
Viidalepp (Viidebaum), Richard (1904 – 1986) – folklorist:
             f. 317; 567 s. (1926 – 1985).
Viiding, Ine (1933 – 1990) – kirjanik, kriitik:
             f. 358; 227 s. (1901 – 1990).
Viiding, Paul (1904 – 1962) – kirjanik, kriitik, tõlkija:
             f. 270; 262 s. (1899 – 1962).
Vilbaste (Vilberg), Gustav (1885 – 1967) – loodusteadlane, kodu –
             uurija, keelemees:
             f. 152; 2432 s. (1831 – 1976).
Vilde, Eduard (1865 – 1933) – kirjanik, ajakirjanik:
             f. 153; 454 s. (1883 – 1958).
Vilde, Eduard Mälestuse Jäädvustamise Komitee:
             f. 154; 11 s. (1934 – 1940).
Willmann, Asta (a – st 1951 kod. – n.: Linnolt, A.) (1916 – 1984) –
             kirjanik:
             f. 329; 415 s. (1944 – 1993).
Virgo, Eduard (1878 – 1938) – ajakirjanik, tõlkija, diplomaat:
             f. 155; 438 s. (1908 – 1934).
Viru Eesti “Kalevipoja” Selts ja Kool (1876 – 1940):
             f. 156, 26 s. (1876 – 1937).
Visnapuu, Henrik (1890 – 1951) – kirjanik:
             f. 212; 680 s. (1899 – 1974).
Wulff, Gustav (ps. : Õis, G.) (1865 – 1946) – kirjanik, ametnik:
             f. 176, 186 s. (1880 – 1965).
Väikekogud:
             f. 157; 383 s. (1850 – 1936).
Väliseesti segakogu:
              f. 379; 1588 s.
Värav, Eduard (1906 – 1962) – ajakirjanik:
             f. 269, 67 s. (1908 – 1967).

Õ

Õiglas, Helene (1883 - 1966) – ajakirjanik:
             f. 189; 63 s. (1889 – 1962).
Õpetatud Eesti Selts (1838 – 1950):
             f. 192; 2678 s. (16. saj. – 1926).
Õun, Elmar (1906 – 1977) – kirjanik:
             f. 282; 14 s. (1939 – 1976).
Üürike, Madis (1920 – 1970) – kunstiteadlane, ajakirjanik:
             f. 401; 1404 s. (1946 – 1971).

AB , DEFGHIJKLMNOPRSTUVWÕ

Kas leidsid, mida otsisid? *