Varasemate aastate väljaanded

Paar sammukest.
Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat

Aastatel 1958-1989 ilmus aastaraamatut "Paar sammukest eesti kirjanduse ja rahvaluule uurimise teed. Uurimusi ja materjale" kaksteist köidet. Sisaldades uurimusi eesti kirjanduse, ajaloo, raamatuteaduse ja rahvaluule alalt, oli "Paar sammukest..." abiks eesti kultuuriloo õppijatele ja õpetajatele ning kindlaks sidemeks Kirjandusmuuseumi ja selle sõprade vahel.

1990. a aastaraamatut enam ei ilmunud. Saabus uute suundade otsimise ja selginemise aeg. Kuni 1995. aasta sundis kordama üht vana tõde: tõsiselt on vaja tööd teha.

Üle aastate taas ilmunud aastaraamat peab ennast "Paari sammukese" õigusjärglaseks, sest jätkab kunagise raamatu sisulise jaotuse ja ülesehitusega. Muutunud oludest ja suundadest annab kõige paremini tunnistust tõsiasi, et aastaraamat on kättesaadav nii trükitud kujul kui osaliselt ka elektroonilisena. Tervenisti on interneti vahendusel võimalik lugeda 19962006200920112012-2013 aasta väljaandeid, ülejäänud aastaraamatutest on kättesaadavad Kirjandusmuuseumi tegevust käsitlevad osad.

1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006

Meil oleks hea meel, kui Sa arvutivõrgu vahendusel meie aastaraamatut loeksid, sellest abi ja rõõmu leiaksid ning sellega meie ettevõtmist heaks kiidaksid.

Kas leidsid, mida otsisid? *