Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakond 1996. aastal

Väljaanded

ARHIIVRAAMATUKOGU BIBLIOGRAAFIA OSAKOND 1996. AASTAL
Merike Kiipus

 

Eesti ajakirjanduse sisu retrospektiivne bibliograafia

 

21. novembril möödus 75. a Eesti Bibliograafia Asutise sünnist. Nii Eesti Bibliograafia Asutise kui ka selle järeltulija - bibliograafia osakonna põhitööks on olnud eesti ajakirjanduse analüütilise bibliograafia koostamine.

1996. a jätkati bibliograafia osakonnas ajalehe "Postimees" 1926-1928 ning 1942-1943 aastakäikude bibliografeerimist. Lõpetati ajakirjade "Sädemed" ja "Tõrvik" bibliografeerimine.

Kartoteekidesse liideti 30.412 bibliograafilise kirjega kaarti. Hõrendati isiku-, koha- ja süstemaatilist kartoteeki. 1. detsembri seisuga on teatmefondi üldsuuruseks 2.101.000 ühikut.

Aasta jooksul anti teavet 700-le osakonna külastajale. Märgatavalt on laienenud uurimistemaatika. Nimetada võiks selliseid teemasid nagu Rahvasteliit, vähemusrahvused Eestis, rahvusvahelised suhted, maareform, talude päriseksostmine, kohalikud seltsid jne.

Ekskursioone võeti vastu 11(181 inimest).

 


 

 

Kirjandusmuuseumi bibliograafia

 

1996. a III kvartalis õnnestus tänu Eesti Kultuurkapitali toetusele osta osakonnale 2 arvutit "Astro City" ja printer "LaserJet5L". Muuseumi vaneminsener M. Väli koostas tarkvaraprogrammi INFORMIX baasil Eesti Kirjandusmuuseumi väljaannete ja töötajate artiklite andmebaasi. Toimus nimetatud andmebaasi katsetamine. Arvutisse sisestati kirjandusmuuseumi aastaraamatu jaoks muuseumi väljaanded 1981-1996. Plaanis on andmebaasi kanda ka töötajate artiklid 1995-1996.

 


 

 

Koostöö teiste asutustega

 

Tihenenud on kontaktid Eesti Rahvusraamatukoguga. Viimase initsiatiivil ja kulul ilmus ühine väljaanne "Analüütiliselt bibliografeeritud eesti ajakirjandus" (koost. A.Ainz ja M.Kiipus). Rahvusbibliograafia osakonnalt saadi ajakirjade "Haritlane", "Kalaasjandus", "Laevandus", "Maaomavalitsus", "Sõdur" ja "Usuteadusline Ajakiri" ca 4500 bibliograafilise kirjega kaarti.

Teaduste Akadeemia Raamatukogu jaoks kopeeriti arvutisse kõik kirjed Juhan Jaigi kohta.

Ðoti Rahvusraamatukogule saadeti ðoti kirjanduse nimestik. &Eth;otimaalt saadud andmete põhjal oli võimalik täiendada osakonna väliskirjanike teatmekartoteeki biograafiliste andmetega.

21. novembril tähistati Eesti Bibliograafia Asutise juubelit lahtiste uste päevaga bibliograafia osakonnas. Külla oli kutsutud Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu bibliograafia töörühm.