Eesti Rahvaluule Arhiiv 1996. aastal

Väljaanded

EESTI RAHVALUULE ARHIIV 1996. AASTAL
Anu Korb

 

Arhiivitöö

Arhiivi põhiekspeditsioon toimus 4. - 21. juunini Läänemaal, peatuspaik Martna. Ekspeditsiooni kulud kattis Kultuurkapital, osavõtjad olid ERAst Anu Korb (ekspeditsiooni juht), Mall Hiiemäe, Eda Kalmre, Janika Oras, Tuuli Otsus, Kadi Sarv, Einar Sinijärv, Kadri Tamm, Ell Vahtramäe ja TÜ üliõpilane Mari Sarv. Rahvaluulet koguti endistes Martna ja Kirbla kihelkondades, osalt ka Ridala ja Kullamaa ümbruses. Ekspeditsiooni tulemusena täienes oluliselt heliarhiiv. Esmakordselt oli enamikul ekspeditsiooniliikmetest pidevalt kasutada minidisk­salvesti, saadud Eesti Teadusfondi sihtfinantseerimise tulemusena.

Jätkus 1991. a alguse saanud Siberi eestlaste rahvaluulepärimuse päästekogumine. Eesti Rahvuskultuuri Fondi rahalisel toetusel kogusid 23. märtsist kuni 23. aprillini Omski oblasti Tara piirkonna eesti külades rahvaluulet Anu Korb, Astrid Tuisk, Ell Vahtramäe ja ERMist Aivar Jürgenson.

Jätkus 1992. a alanud tänapäeva folkloori kogumine, mille käigus arhiiv täienes filmitud, helisalvestatud ja kirjeldatud tudengite ja kooliõpilaste pärimusega.

Koos TÜ rahvaluule õppetooliga korraldati üleeestiline rahvaluuleolümpiaad 9-12 kl õpilastele "Eesti folkloori minevik ja tänapäev", mis eeldab osavõtjatelt ka rahvaluule kogumist. ERAst juhendasid ja konsulteerisid osavõtjaid ning hindavad 1997.a jaanuaris ka laekunud tööd Eda Kalmre ja Astrid Tuisk.

Huvitavat materjali saatsid ERAle korrespondendid Marvet Toots, Karl Pettai, Kaleph Jõulu, Tarmo Vaistla, Miljana Proos, Reet Hiiemäe ja Karksi Nuia Gümnaasiumi 11. klass. Huvitava käsikirjalise noodiraamatu (ostetud Tartu antikvariaadist) aastast 1896 tõi ERAle Ain Haas Indianopolisest. Professor Paul Ariste pärandist laekus ERAle 5662 lk arhiiv "Vadja etnoloogia" I-XXIV aastatest 1932-1980. 1995. a töötulemuste eest said Eesti Vabariigi presidendi rahvaluulepreemia (statuudi järgi antakse nende nimed üldsusele teada Eesti Vabariigi aastapäeval) arhiivi kaastöölised Helmi Laars, Kaleph Jõulu, Ülis Sõukand ja postuumselt Indrek Kaimer.

Arhiivi tehniline varustatus on aastatel 1995 ja 1996 märgatavalt paranenud, sellega seoses on kõigil arhiivi töötajatel tulnud palju juurde õppida. Käsil on arhiivi andmebaaside loomine.

 

Artiklid, esinemised

Lisaks ERAs koostatud raamatutele ilmus arhiivi teadurite töid mitmetes väljaannetes:

  1. Congressus Octavus Internationalis Fenno­Ugristarum 10. -15. 8. 1995. Pars VI. Ethnologia & Folkloristica. Mall Hiiemäe, Anu Korbi, Janika Orase, Kadi Sarve, Astrid Tuisu artiklid.
  2. Nordic-Baltic-Finno­Ugric Conference The Family as the Tradition Carrier. Conference Proceedings, Vol. 1. NIF Publications No. 31. Edited by Ingrid Rüütel, Kristin Kuutma. Tallinn 1996 (Janika Oras - Traditional Estonian Infant Amusement Songs).
  3. International Conference Professor August Robert Niemi and Comparative Folklore Investignations of the Balts and Baltic Finns. Papers of the International Conference held in 1994 Vilnius. Vilnius, 1996. (Mall Hiiemäe - Gegemeinsamen Züge des Volkskalenders im ostseefinnisch-baltischen Kulturgebiet).
  4. Materialõ mezhdunarodnoi konferentzi "Folklor i sovremennost". Moskva, 1995 (Eda Kalmre - O sobranii shkolnogo folklora v Estonii v 1992 godu).
  5. Folklore. Electronic Journal of Folklore. Printed version. Vol. 1. 1996 Edited by Mare Kõiva. (Mall Hiiemäe - Some possible origins of St. Georges Day customs and beliefs; Eda Kalmre - Legends of the Afganistan War).
  6. Mäetagused. Elektrooniline folklooriajakiri. Trükiversioon, toimetanud Mare Kõiva. (Kadri Peebo, Mall Hiiemäe, Astrid Tuisu, Kadi Sarve artiklid)

24. - 25. aprill "Noorte folkloristide konverents" - organiseeris Janika Oras,

ERA-lastest pidas ettekanne Liina Saarlo.

23. - 25. märtsil toimus Tartu NEFA korraldatud rahvusvaheline seminar "Perifeeriate identiteet: vähemused ja äärealad". ERA-st osales korraldajana Liina Saarlo.

17. - 20. oktoobril rahvusvahelisel konverentsil Laulasmaal "Rahvalaul ja ­muusika kui identiteedi kandja ja kultuurivahetuse objekt" esines Anu Korb ettekandega Siberi eestlaste laulutraditsioonist.

 

Muud loengud ja esinemised

1996. a jooksul on ERA töötajad esinenud loengutega õpilastele, üliõpilastele ja õpetajatele (J. Hurda elust ja tegevusest, rahvaluule otilde;petamisest koolides, rahvaluule kogumise metoodikast, tänapäeva pärimusest, eesti rahvakalendri tähtpäevadest, inimese ja looduse suhetest rahvapärimuses, Siberi eestlaste folkloorist, inimese ja looduse suhetest rahvapärimuses jpm).

Enamus ERA teadureid esines loengutega Rahvakultuuri Arenduskeskuse kahepäevasel väljaõppel Tartus ERA juures, samuti kultuuritöötajatele mõeldud rahvalauluseminaril Kirjandusmuuseumis.

Mall Hiiemäe on pidanud rahvausundialaseid loenguid Tallinnas Rahvakultuuri Arenduskeskuses ja Humanitaarinstituudis.