Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Paar sammukest XV.

Koostanud Krista Aru, toimetanud Sirje Olesk ja Elo Maandi.
Tartu 1998, 162 lk,
ISBN 9985-9170-4-9
 

Aastaraamatu esimene osa on pühendatud Jaan Tõnissonile, kelle sünnist möödus 1998.a. detsembris 130 aastat. Taastrükitakse J. Tõnissoni artiklid aastatest 1899, 1903, 1923, tema läkitus Postimehe sõpradele 1919.a., tema kõne Riigivolikogu tööst, peetud Tartus 1938. aastal ning antakse ülevaade J. Tõnissoni tööst Postimehe juures aastatel 1896-1914.

Aaastaraamatu teine osa tutvustab Kirjandusmuuseumi tegemisi, arhiivifondide juurdekasvu ja väljaandeid.

SISUKORD

Saateks Krista Aru

JAAN TÕNISSON 130

 
Elu ja tegevuse kroonika  
Jaan Tõnisson vajas Postimeest ja Postimees vajas Jaan Tõnissoni Krista Aru
Jaan Tõnissoni artiklid  
Isiklik vaen (1899)  
Avalik hääl ja avalik arvamine Eestis (1903)  
Läkitus. Minu lähematele sõpradele (1919)  
Iseseisev ajakirjanik Eesti rahvariigis (1923)  
Riigivolikogu tööst (1938)  

EESTI KIRJANDUSMUUSEUM 1998. AASTAL

Eesti Kirjandusmuuseum 1998. aastal Krista Aru
Kroonika Elo Maandi
Arhiivraamatukogu Mihkel Volt
Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakond Merike Kiipus
Eesti Rahvaluule Arhiiv Anu Korb
Eesti Kultuurilooline Arhiiv Piret Noorhani

In memoriam

Ellen Kaldjärv Rutt Hinrikus
Richard Antik Mihkel Volt
Mina, Kristian Jaak Peterson. Kirjandusmuuseumi 1998. a. esseekonkursi võidutöö Kadri Klaup
Eesti Kirjandusmuuseumi väljaannete
bibliograafia
Merike Kiipus
Lühendid