Paar sammukest XVI.
Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat.

Koostanud ja toimetanud Sirje Olesk.
Tartu 1999, 105 lk,
ISSN 1406-5428
 

1999. aasta aastaraamat koosneb 3 osast. 1. osa on pühendatud Eesti Kultuuriloolise Arhiivi 70. sünnipäevale ja sisaldab artikleid arhiivi praegustest töösuundadest. 2. osa koondab kevadel Tartus peetud rahvusvahelise kirjandusmuuseumide komitee ICLM 22. aastakonverentsi ettekandeid teemal "Näitus kui kunstiteos".
Raamatu 3. osa annab ülevaate Kirjandusmuuseumi 1999. aasta tegemistest.

Illustreeritud fotodega. Ingliskeelne resümee.

SISUKORD

Saateks  

Eesti Kultuurilooline Arhiiv 70

 
Uuenenult uude aastatuhandesse Piret Noorhani
Väliseesti arhiivid EKLA-s Rutt Hinrikus
Adriane lõngakera: Eesti naiste Siberilood nende elulugudes Tiina Kirss
ICOM-ICLM 22. aastakonverents Tartus  
ICOM-ICLM, aastakonverentsid ja 22. konverents Tartus Krista Aru
Näitus kui kunstiteos Gerd Aarsland Rosander, Marianne Wirenfeldt
Asmussen,Anton Korteweg, Eva Wolfova,
Joseph A. Kruse
Muuseumi püsinäitus: üksteist lühijuttu läti kirjandusest Ilze Knoka
Näitus ja keskkond memoriaalmuuseumides Dace Zvirgzdina
Thomas Bernardi maja Ohlsdorfis: ühe näituse esteetilised aspektid Sarolta Schredl
Lõputu lugu Raija Majamaa
Kirjanike maa Kaarina Sala
Kirjandusnäitus kui kirjandusfakt: Eesti traditsioon Sirje Olesk
Kunstinäitus kui kunst Anu Laansalu
Kuidas näidata folkloori Mari-Ann Remmel,
Ergo-Hart Västrik

Kroonika

Eesti Kirjandusmuuseum 1999. aastal Krista Aru
1999. aasta kroonika Elo Maandi
Arhiivraamatukogu Merike Kiipus
Eesti Rahvaluule Arhiiv Ergo-Hart Västrik
Eesti Kultuurilooline Arhiiv Piret Noorhani
Bibliograafia Merike Kiipus
Editorial Note