Paar sammukest XVIII.
Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat 2001.

 

SISUKORD

Eessõna  

Artiklid

 
Viimane pikk pilk "Proverbia septentrionalia" valmimisloole Arvo Krikmann
Ja siis tuli Soomest noor mees Ilmari Manninen Piret Õunapuu
Eesti rahvaveterinaarse ainese talletamisest ja avaldamisest Vaike Sarv
Ideest teostuseni: paar aspekti eesti rahvaviiside kogumistöös Vaike Sarv
Kohtumine Siberis: suulise pärimuse kogumine oma rahvuskaaslaste juures Anu Korb
Kogujalt kogujale Marju Kõivupuu
Pärimusajaloo oneiro-poeetiline dominant: Unenägemise ja ilmutuste rollist pärimus-sidusas eluloolises jutustamises Taisto Rautalainen
Arhiivraamatu kogumistööst 1989-2001 Merike kiipus

2001. aasta kroonika

Eesti Kirjandusmuuseum aastal 2001 Krista Aru
Eesti Kirjandusmuuseumi sündmuste kroonika Elo Maandi

Arhiivraamatukogu

Merike Kiipus
Eesti Kultuurilooline Arhiiv Piret Noorhani
Eesti Rahvaluule Arhiiv Ergo-Hart Västrik
Etnomusikoloogia osakond Ingrid Rüütel
Folkloristika osakond Mare Kõiva
Eesti Kirjandusmuuseumi väljaanded 2001. aastal Merike Kiipus