Oskar Kallase päev (XXVIII raamatuteaduse konverents)

Oskar Kallase päev (XXVIII raamatuteaduse konverents)

-

OSKAR KALLASE PÄEV – XXVIII eesti raamatuteaduse konverents

Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42) esmaspäeval, 26. oktoobril 2020

K. A. Hindrey karikatuur Oskar Kallasest
K. A. Hindrey karikatuur Oskar Kallasest

KAVA

11.00–13.15

Avasõna Martin Eessalu

Rahvuslik raamatupärand digiruumis Tiiu Reimo

Eesti trükise müük digiajastul  Ülo Matjus jun

Kohaliku kogukonna kaasamine üle-euroopalise projekti EODOPEN näitel  Elena Sipria-Mironov

Digitaalne Oskar Kallas? Erik Mikk

14.15–16.30

Analoogis ja digitaalselt: Virumaa pärimusekogujad Mary Kaasik ja Gustav Kallasto  Ave Goršič

Ajaloolise pärimuse veebikodu  Maris Kuperjanov

Tekstiainese digikasutus Rahvusraamatukogus: avatud andmed ja avatud kood  Peeter Tinits

Käsikirjalise teksti tuvastamisest Transkribusega Kadri Tooming

Konverentsi lõpetamine

Kontakt:
Helle Maaslieb, helle.maaslieb@kirmus.ee, tel. 7377719
Merike Kiipus, merike@kirmus.ee, tel. 7377711