Uudised

Ave Gorsic  Dublinis

Foto erakogu

11. septembri seminaril "Virumaa kogujad ja kontekstiringid" kõneleb vanemteadur Ave Goršič

07.09.2023

Kutsume huvilisi  11. septembril algusega kell 11.00 seminarile, mille teemaks on  intrigeerivad küsimused rahvaluuleintervjuu läbiviimisel.

Antud teemal kõneleb oma ettekandes “Virumaa kogujad ja kontekstiringid” meie vanemteadur Ave Goršič .

Juttu tuleb hiljutistest välitöödest rahvaluulearhiivi nõukogudeaegsete kaastööliste Mary Kaasiku ja Gustav Kallasto järeltulijate seas.

Kõrgenevast east, kehvenevast tervisest ja muudest elumuredest hoolimata kogus see peamiselt Virumaal tegutsev tandem aastatel 1962–1976 mitmesugust folkloori kirjandusmuuseumisse ja etnograafilist ainestikku toonasesse etnograafiamuuseumisse.

Virumaa pärimuskultuuri projekti (2020) ja Viru Instituudi (2023) toel on olnud võimalik Mary Kaasiku ja Gustav Kallasto pensioniea hobi kohta teha järelkorjandust.

Ave peatub oma ettekandes muuhulgas küsimustel, mis kogumisel ja värskelt kogumisjärgsel mõtlemisperioodil peas ringi on käinud: mida tähendab intervjueeritava jaoks oma sugulase kaastöö rahvaluulekogumisel? Millest tahab kuulda koguja ja mida oskab-tahab rääkida intervjueeritav? Milline mulje jääb kogujale uue informatsiooni valguses kunagistest kaastöölistest ja kas soovitud eesmärgid üldse täitusid? Ja – kus tuleb salvesti kinni panna?

Ootame huvilisi seminarile Eesti Kirjandusmuuseumi IV korruse seminaritoas 11. septembril, kell 11.00

Info: mare.kalda@folklore.ee

Seminari toetab Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekt EKM 8-2/20/3.

Tule kuulama ja arutlema!

Kas leidsid, mida otsisid? *