Uudised

folkloristid seminari kohvipausil Kuremaa lossis

Alar Madisson, EKM

13.03 toimub muuseumis seminar rituaalidest töökohtadel

09.03.2023

13. märtsil toimub muuseumis seminar, kus on  vaatluse all  elukutsega seotud folkloor (occupational folklore). Antud terminiga tähistatakse tehnikaid, sõnalisi väljendusvorme ja kombeid töökohal.

Rühmapärimuse analüütikute sõnul kalduvad eri elualade inimesed või erinevate tegevuste harrastajad tajuma ja kirjeldama maailma läbi oma töö või kuuluvuskogukonna prisma. Erialases keskkonnas kõneks tulevad lood, tõsised ja naljakad teemad, raskused ja saavutuste rõõm, konverentside pidulikkus, pöördelised rituaalid kellegi ametialases karjääris, töövälise elu ja ameti põimumine jne – kõik see pakub põnevaid sissevaateid unikaalsesse töökohakultuuri. 


Ettekande "Rituaalid erialases igapäevatöös" peab Marek Daal.

Märksõnad: elukutsega seotud folkloor, loovteadus, kalambuur, rituaalne toit, erialane "meie"-tunne.

Seminar toimub Eesti Kirjandusmuuseumi IV korruse seminariruumis 13. 03,  algusega kell 11.00.


Info: mare.kalda@folklore.ee
Kõik huvilised on oodatud!

Seminari toetab Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekt EKM 8-2/20/3.

 

 

Kas leidsid, mida otsisid? *