Uudised

Kaks udmurdi naist

Kuvatõmmis: Mare Kõiva

16.-17. detsembril toimus rahvusvaheline veebinar "Udmurdi traditsiooniline kultuur läbi kaameraläätse"

21.12.2022

16.–17. detsembril 2022 toimus Venemaa Teaduste Akadeemia Uurali filiaali Udmurdi Föderaalse Uurimiskeskuse Udmurdi Ajaloo, Keele ja Kirjanduse Instituudi (UILAL UdmFITs Vene Teaduste Akadeemia Uurali filiaal), Udmurdi Riikliku Ülikooli Udmurdi Filoloogia Instituudi (IUFFUiZh UdGU) ja Eesti Kirjandusmuuseumi (EKM) rahvusvaheline veebinar "Udmurdi traditsiooniline kultuur läbi kaameraläätse“, kus arutleti 21. sajandi alguses kaasaegse kultuuri jaoks oluliste videojäädvustuste üle. Jälgiti traditsiooniliste udmurdi riituste antropoloogilisi, folkloristlik-etnograafilisi salvestusi, samuti telefilme, videoblogisid, sotsiaalvõrgustikes levivaid videosid ja videoklippide erijooni.
Filme vaatasid ja arutelul osalesid teadlased (folkloristid, etnograafid, antropoloogid) ja praktikud (režissöörid, operaatorid, telesaadete saatejuhid, kultuuriasutuste töötajad), samuti udmurdi vaimse pärandi visuaalsest dokumenteerimisest huvitatud ja üliõpilased, kellest paljude jaoks oli kohtumine pärimuskultuuriga uus. Tänu veebiseminari online formaadile said paljud vaatajad võimaluse arutelus osaleda ja oma arvamust avaldada.
Tervituskõnega esines Venemaa Teaduste Akadeemia UdmFIT-i Uurali filiaali sotsiaal-humanitaarse suuna direktor L. N. Behtereva, Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonna juhataja Mare Kõiva ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteadur Aado Lintrop. 
Lisaks rääkis Mare Kõiva teadusliku etnograafilise materjali filmimise probleemidest Eestis, millega alustati juba 1950. aastate alguses. Aado Lintrop esitles oma viimast raamatut “Rännakud soome-ugrilaste juurde” ning rääkis filmimise kogemusest Udmurtias 1960. aastate lõpus–1970. aastate lõpus, kui Eesti Etnograafiamuuseumi töötajad eesotsas selle direktori Aleksei Petersoniga tulid enam kui kümnel korral Udmurdi vabariiki ja lõid kaks ajalooliselt olulist filmi "Lõunaudmurdid 20. sajandi alguses". ja "Põhja-udmurdid 20. sajandi alguses".
Kaks veebiseminari päeva olid pingelised ja väga viljakad: 2 dokumentaalset etnograafilist filmi kohalikest matuseriitustest (L. Vakhitov; D. Kornilov, N. Anisimov), antropoloogiline film kaamataguste udmurtide kollektiivsest palvusest (Eva Touluze, Liivo Niglas), lood talvistest maskeerimiskommetest (TRK "Minu Udmurtia", V. Vaulina, A. Dobrjakov) ja külaansambli tegevusest rituaalsete viiside säilitamisel (STRC "Udmurtia", V. Sidorov).
Suurt huvi pakkus udmurdi blogija (V. Trefilova) loome, videosari "Igapäevaelu kaduvad tavad", mis loodi projekti "Hoidjad" raames kindlas kogukonnas ( A. Yuminov, V. Boldyreva), lühivideod „Teadlased 19. sajand udmurtidest” (A. Dobrjakov). Arutati rekonstrueeritud rituaalide filmimise plusse ja miinuseid (G. Gluhhova). Noore publiku jaoks oli märkimisväärne Tamga videokooli ja Pus Udmurdi klipilaboris (V. Stepanov) loodud videoklippide žanris töötamise kogemus.
Veebiseminari tagasisides tänasid osalejad ja vaatajad huvitava programmi ja tõstatatud probleemide eest. Ka väliskolleegid märkisid selle teema olulisust ja rõhutasid rituaalkultuuri originaalsust, mille mõned nähtused väärivad UNESCO vaimse kultuuripärandi registrisse kuulumist .

Uudise koostasid Tatjana Vladõkina ja Nikolai Anisimov.