Uudised

Roosa banner

20. sajandi alguse Eesti kväärimine

14.03.2019

Reedel, 15. märtsil kell 11‒14 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi 4. korruse
seminariruumis soouuringute töörühma seminar “20. sajandi alguse Eesti
kväärimine”.

Seminari eesmärgiks on diskuteerida Eesti queer-ajaloo võimalike
allikate ning uurimisvõimaluste üle. Vaadeldakse 20. sajandi alguses
toimunud avalikke diskussioone homoseksuaalsuse üle ning normist
erinevate seksuaalsuste representatsioone kirjanduses ja kunstis.

Ettekannetega esinevad:
Rebeka Põldsam (TÜ) ja Uku Lember (TLÜ), “Eesti LGBT historiograafia
ülevaade”
Andreas Kalkun (Eesti Kirjandusmuuseum), “Magnus Hirschfeldi loengud
Eestis ja diskussioonid homoseksuaalsuse üle”
Johanna Ross (ajakiri "Keel ja Kirjandus"), “Lesbid ja androgüünid 20.
sajandi eesti kirjanduses”
Kai Stahl (Turu ülikool, Soome), “Natalie Mei ja soolisus”

Seminari toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu
(Eesti-uuringute Tippkeskus), samuti Eesti Haridus- ja
Teadusministeeriumi institutsionaalne uurimisprojekt IUT 22-2.

Info: Eve Annuk
eve.annuk@kirmus.ee

Andreas Kalkun
andreas@folklore.ee

Kas leidsid, mida otsisid? *