Uudised

Mare Kõiva portree

Erakogu

26. veebruaril esineb folkloristika osakonna seminarisarjas akadeemik Mare Kõiva ettekandega „Kalaisa, vaaraorahvas, merekari ja veehobused. Sissevaateid veeolenditega seotud traditsioonidesse“

22.02.2024

Head seminarihuvilised!

26. veebruaril esineb folkloristika osakonna seminarisarjas akadeemik Mare Kõiva ettekandega „Kalaisa, vaaraorahvas, merekari ja veehobused. Sissevaateid veeolenditega seotud traditsioonidesse“.


Mare Kõiva, Eesti Kirjandusmuuseumi juhtivteadur ja alates 2023. aastast Eesti TA akadeemik on Eesti tuntumaid folkloriste – rahvausundi, mütoloogia ja nüüdisfolkloori uurija. Tema suur teene on, et nii folkloor kui seda uuriv teadus folkloristika on üha enam tõusnud ühiskonnas nähtavaks ja andnud arutlemisainet kultuuris laiemalt. Hämmastavast töövõimest ja meisterlikust uurijatüübist annavad tunnistust Mare sulest ilmunud sisukad käsitlused nõidussõnadest, rahvaarstidest ja -meditsiinist, õudukatežanrist, rahvaastronoomiast, etnilistest stereotüüpidest, lemmikloomadega seotud folkloorist ja muidugi usundilistest rahvajuttudest.

 

Seminariettekandes tulevad vaatluse alla mütoloogilised veeolendid: kes nad on, kust nad tulevad ning kuidas paigutuvad pärimuspilti.

 

Värske veebiväljaanne on leitav siit:

https://www.folklore.ee/rl/folkte/myte3/

 

Mare Kõiva tööde bibliograafiast (1965-2023) näeme Mare uurijahuvide mitmekülgsust ning fookuse liikuvust, tema soovi piiluda piiride taha ning põimida oma käsitlustes eri aegu, žanre, metodoloogiaid ja distsipliine.

https://www.folklore.ee/rl/fo/tegevus/bibliograafia/marekoiva.php

 

Seminar Eesti Kirjandusmuuseumi saalis koha peal 26. veebruaril algusega kell 11.00

 

Kõik on oodatud kuulama ja arutlema!

 

Info: mare.kalda@kirmus.ee

 

Tegu on tavapärasest pidulikuma seminariga, mille korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum ja Emakeele Selts
Seminari toetab EKMi teadusprojekt EKM 8-2/20/3
 

Kas leidsid, mida otsisid? *